Hiroshima 6/08/1945 en ons Schotens oorlogsidool Churchill

Bestaat er een verband tussen de twee?

Ja en nee.

Toen 70 jaar geleden een Amerikaanse B-29 bommen-werper (de Enola Gay) zijn atoombom dropte boven Hiroshima en daar onnoemelijk wreedaardig dood en vernieling zaaide onder de burgerbevolking was ons Schotens oorlogsidool reeds van de macht verdreven door de verkiezingen van juli 1945.
De grote 'oorlogsheld' was smadelijk verslagen door de socialist Attlee. Een 'Khaki Election' verliezen... het Britse kiespubliek was onze held blijkbaar niet erg dankbaar.

Neen dus, deze misdaad kan zo moeilijk rechtstreeks in de schoenen van Churchill geschoven worden.

Churchill, het Schotense oorlogsidool

Er is echter een 'maar'.

Was deze Churchill niet de bedenker van de 'Moral Bombing'? Zeg maar het massaal vernietigen van burgersteden om zo door het hoge aantal doden en de gigantische vernielingen het moreel te breken van bevolking en leger van de tegenstander.

Voor wie het op onze webstek nog niet mocht gelezen hebben: we laten hier nogmaals even zijn trouwe uitvoerder aan het woord:

Bomber Harris urged:
<< the aim of the Combined Bomber Offensive should be unambiguously stated as the destruction of German cities, the killing of German workers, and the disruption of civilized life throughout Germany.

It should be emphasized that the destruction of houses, public utilities, transport and lives, the creation of a refugee problem on an unprecedented scale, and the breakdown of morale both at home and at the battle fronts by fear of extended and intensified bombing, are accepted and intended aims of our bombing policy. They are not by-products of attempts to hit factories.>>

Bomber Harris betoogde:
<< het doel van het gecombineerde bombardementsoffensief moet ondubbelzinnig omschreven worden als de vernietiging van Duitse steden, het doden van Duitse arbeiders en de ontwrichting van de samenleving doorheen heel Duitsland.

Het weze benadrukt dat de vernietiging van huizen, van nutsbedrijven, van het transportwezen en van mensenlevens, tevens het creƫren van een in omvang nooit gezien vluchtelingenprobleem alsook het breken van het moreel, zowel thuis als aan het front, uit vrees voor steeds maar groeiende bombardementen, dat dit aanvaarde en zo bedoelde doelstellingen zijn van onze bombardementspolitiek. Het zijn geen bijproducten van pogingen om fabrieken te treffen.>>

De Amerikanen hebben deze bedenkelijke strategie gewoon overgenomen en de wreedaardigheid nog verder opgevoerd door de inzet van atoombommen.

In deze gaat Winston Churchill niet helemaal vrijuit!

Er zijn er die voor minder aan de galg hebben gebengeld of hun laatste snik voor het vuurpeleton hebben gegeven.

6-aug-15

Hiroshima 1945

Nagasaki 1945

De maanden daarvoor:
'Conventionele' tapijtbombardementen op burgersteden:
het favoriete speeltje van Churchill en zijn geallieerden.

Tokyo 1945

Keulen 1945

Dresden 1945