Moge ’t ons een wijl verpoozing schenken van gewoel en strijd,
Als we een blik (spijt al het nieuwe!) werpen in den ouden tijd,
Op het bontgekleurde leven van ’t voorouderlijk geslacht,
Dat ons, kroost van brave vadren, boeit met wonderbare magt,
En ons, beurtlings, stemt tot eerbied, of ons vrolijk tegenlacht.

Jan ter Gouw. (1872)

Prentjes hieronder aanklikken om verder te gaan.


Neerhoeve

Paalstraat

Stronken huis

Stenen molen

Stoomtram
Terminus

Kerkstraat

Gasthuis

Hotel
Schotenbosch

Gasthuisstraat

Jongensstad
Deuzeld

Withof

Hoeve
Withof

Jan van
Glymes

Sas 9

Drogerij de Bruyn

Brug over
vaart

Veerhuizen

'Venstraat'

De Zaat

Deuzeld kerk

Paalstraat

Gasthuisstraat

Post

Paalstraat

Centrum

Stoomtram
Valk

Poortgebouw
Calesberg

Iepenburg

Kapel Horst


Rodeborgstraat -
PaalstraatGelmelenhof
reservatiestrook grote ring
Reservatiestrook
grote ring
paalstraat met links magazijn van bloem en meel

Paalstraat

RIJKSWACHTKAZERNE

Rijkswachtkazerne

stenen molen fLUITBERGSTRAAT

Fluitbergstraat

Vordensteinstraat
(Sporthal)


Kasteel Ullens de Schooten


Peerdsbos - Boswachtershuis

PeerdsbosKleinen barreel


Bredabaan
(Merksem)


Bredabaan
(Merksem)

De commentaren bij de vergelijkende foto's zijn ondertussen 10 jaar oud. Houd er rekening mee!

Graag wijzen we onze belangstellende bezoekers op het bestaan van een uitgebreide gemeentelijke webstek met nog veel meer foto's en documentatie uit het verleden van onze gemeente.

Het betreft hier https://beeldbankschoten.be een webstek die op voortreffelijlke wijze van foto's en commentaar wordt voorzien door onze Schotense heemkring Scot.