IEPENBURG

toen28


nu28

iepenburgspandoek met appartementsblokken links

...en kijk, kijk wat zien we daar weer links achter fraai getekende bomen op het reclamespandoek???

Juist, goed gezien, beste surfer, alweer appartementsblokken!
Ruimtelijke ordening voor Schoten zal toch dringend in andere handen moeten komen...

 

Nu de werken volop bezig zijn krijgen we alras de indruk dat het daar behoorlijk eng gaat worden, de eerste prioriteit schijnt wel: de beschikbare ruimte zoveel mogelijk volstouwen met appartementen...

Terug