GASTHUIS

toen07

Pastorij Sint-Cordula met het gasthuis.


nu07

Pastorij Sint-Cordula met linker vleugel van het RVT.

De pastorij zit nu verscholen achter de rode beuk in de voortuin terwijl het ‘gasthuis' al lang verdwenen is, vervangen werd door ‘het moederhuis' (kraaminrichting) gebouw dat ook al werd gesloopt en vervangen door het huidige Rust en VerzorgingsTehuis van het OCMW. (Eén vleugel rechts op de foto)


Tussen twee haakjes:

Wat een sprekende (en tragische) symboliek voor onze wegdeemsterende beschaving en vergrijzende samenleving: een nog stevig intakte kraamkliniek die meedogenloos wordt neergehaald om dringend plaats te ruimen voor…. bejaardenflats!

een stevig gebouw wordt neergehaald weinig zorg voor recuperatie

Inderdaad zo werd het moederhuis platgegooid en verdween een nog stevig en solied gebouw om vervangen te worden door de veel te grote mastodont van het Rust- en VerzorgingsTehuis. Onze belhamel heeft toen in de gemeenteraad scherp geprotesteerd tegen het clandestien opstoken van afvalmaterialen en tegen het ontbreken van een serieus plan om herbruikbare materialen te redden van de afvalcontainer.

Terug