Reacties

Reacties zijn uiteraard welkom. We willen graag leren uit uw opmerkingen en kritieken.
Met uw voorstellen en reacties kunt u voorlopig terecht op albert_leenaerts@hotmail.be

Reacties en eventuele antwoorden staan chronologisch gerangschikt. Er wordt langs boven bijgevuld.
De jongste reacties vindt u dus bovenaan.

 

De appartementsblokken binnen het domein Borgeind blijven de gemoederen beroeren, een deel van de buurt spreekt er schande over. Een 'pro' heeft nu een mailtje gestuurd:

Nu kunnen jullie wel blijven zeuren over het bouwproject op de gronden Borgeind, maar de waarheid heeft ook haar rechten.

Indien, wel degelijk ‘indien’, de bouwwerken worden uitgevoerd zoals vergund diende er zelfs geen enkele boom te sneuvelen!!!!!!!!!

Het middenterrein bestond immers enkel uit wat kreupelhout, gras en onkruid. Zie daarvoor het onnodige advies van Natuur en Bos!

Beter hier appartementen met mooi woonpark dan de zoals oorspronkelijk door de geldzuchtige eigenaars gewenste verkaveling waarbij wel heel wat omringend groen zou sneuvelen.

Het gebied ligt nu eenmaal in woongebied, en het gewestplan wijzigen kan zomaar niet, dat moeten jullie toch ook al lang weten.

Met kritische groet,

P V

Beste P,

U vergist zich, de door de eigenaars gewenste verkaveling was van de baan en het zou een natuurlijke groenzone blijven (ons nog beloofd door de vorige burgemeester).
Denkt U dat enkel bomen voor groene ruimtes zorgen? Een dicht beukenbos kan zelfs heel 'kaal' zijn en, wonen er nu nog niet genoeg mensen in Schoten met de nodige verkeersoverlast, lawaaihinder, fileleed, afvalproductie, parkeerproblemen, uitlaatgassen... ?

Een gemeente moet ook nog een leefbare gemeenschap blijven en daar zijn we hoe langer hoe meer aan het verliezen.

Albert. 

 


Geachte Belhamel,

ik las uw verslag [punt 20] van de gemeenteraad van 28-10-2010.

Mooi artikel maar waarom kan ik dit niet vernemen via www.schoten.be? Toevallig ben ik een regelmatige bezoeker van uw webstek maar ik denk toch dat uiteindelijk deze informatie elke Schotenaar aangaat.

Persoonlijk ben ik absoluut geen voorstander van zulke zender in onze kerktoren, UMTS signalen zijn microgolven en dusdanig schadelijk.
Het hangt er van af of ze via het wettelijk vermogen uitzenden, of stiekem het vermogen op afstand opschroeven. Dit laatste komt de brave burger onder de kerktoren NOOIT te weten. Langdurige blootstelling kan schade toebrengen aan al wat leeft, kwestie van hoelang of dosis.

Mag ik ook vragen hoeveel gratis abonnementen en gsm’s er worden uitgedeeld om die troep op de kerktoren te krijgen a.u.b.? Nee, sorry, schrap die bovenste vraag maar anders denken jullie nog dat ik die providers verdenk van “ik krap jou rug als jij de mijne krapt”...

Ik begrijp ook niet waarom deze providers nog meer gebouwen gaan besmeuren er staat toch reeds een verlaten oude Integan ontvangstmast die omgebouwd werd naar een zendmast voor GSM-providers en Broadcasters algemeen. En jawel die staat ook al in het centrum van Schoten!

Bij deze wil ik de gemeente laten weten dat ik niet blij ben met dit initiatief en dat de burgers rond de St-Cordulakerk niet geïnformeerd werden over dit project.

Mvg, Alain
Jozef Hendrickxstraat/Verbertstraat
Schoten

Beste Alain,

waar is de tijd dat we hier in Schoten slechts één mast hadden staan, een militaire dan nog wel, de radar aan het militair domein van 't Weytschot. Dit was een baken in Schoten zoals nu de zendmast aan de E-10 plas, ik kon hem vanuit mijn kamer zien staan.

Toen dit domein verkocht werd stond er in de verkoopsvoorwaarden dat deze mast moest worden afgebroken. Had men toen geweten hoe nuttig hij zich nog had kunnen maken... De vooruitgang gaat snel, te snel voor sommigen om er af en toe eens even bij te blijven stilstaan en te kijken of we nog wel in de goede richting verder hollen.

Wij proberen een aantal zaken in vraag te stellen wegens de schadelijke neveneffecten, maar ook uit filosofische overwegingen: waartoe leidt dit alles ons, zijn er geen andere principes die in de verdrukking komen? Schoonheid, rust, onvolmaaktheid, de beperkingen van het leven, moet dit nu echt om gelukkig te zijn of te worden? Gaat er ook niet méér verloren dan we bijwinnen?

Stel u voor dat beroemde schrijvers en geleerden uit de geschiedenis over GSM's beschikten, dan zouden we nu hun boeiende, schone en diepgaande briefwisseling niet meer kunnen uitpluizen, want alleen de oppervlakkige babbelaars en het getater komen nu nog aan het woord... enzovoort. Bedankt voor uw bezorgdheid die we graag met onze kijkende lezers willen delen. 

De Belhamel.


 

Kinderen uit de Jozef Hendrickxstraat duidelijk van minder belang tov deze uit de villawijk, Kasteeldreef.

Deze week kregen wij van de gemeente Schoten een nieuwsbriefje in de bus met de melding [reeds goedgekeurd] dat de hele wijk Kasteeldreef tot Churchilllaan zone 30 zou worden.
Een prachtig initiatief van het wijkcomité Kasteeldreef maar ook volgens diezelfde nieuwsbrief tussen de lijnen door mag de Jozef Hendrickxstraat jammer genoeg een echte racebaan blijven.

Beste lezers en burgemeester, jawel een zware ontgoocheling in de Jozef Hendrickxstraat en een duidelijk gevoel van discriminatie met jullie éénzijdige beslissing "zone 30" Kasteeldreef en omgeving.
ONBEGRIJPELIJK dat één van de drukste invalswegen [Jozef Hendrickxstraat] ondanks het enorme schoolverkeer gewoon 50 blijft, wat zeg ik.........snelheden van 70-100 zijn hier absoluut geen uitzondering.
Meerdere malen werd er gevraagd om het mobiele spookbord eens te plaatsen in deze straat [deel 1] maar dat werd nooit ernstig genomen, dit bord staat meestal in een straat waar belangrijker mensen wonen.........het mag toch even gezegd worden, niet?
Laat het duidelijk zijn dat ik absoluut voorstander ben van een zone 30 maar waarom Jozef Hendrickxstraat dan hier net uit de boot gevallen is is werkelijk ONBEGRIJPELIJK!!!
Jammer genoeg zullen er misschien eerst doden moeten vallen en kan het bestuur dit eens onderzoeken met bv een werkgroep, een rapport, onafhankelijke studie, blablabla maar de betrokkene in kwestie krijg je hiermee nooit meer terug.
Concreet, ik begin CD&V/NVA sterk in twijfel te trekken en zal hiermee mijn kiesgedrag waarschijnlijk moeten herzien en eerder op zoek gaan naar een partij die alle burgers respecteert, teleurgesteld??...........absoluut.

Vriendelijke groeten, Alain Hoslet [Schoten, centrum]

Beste Alain, als ouder uit de Kruispadstraat, en als grootouder uit de Leon Van Hullebuschsstraat begrijp ik uw terechte bezorgdheid volkomen. Toch wil ik er enkele kanttekeningen bijplaatsen: hoe meer obstructies er geplaatst worden in de zogezegde 'sluipwegen', hoe zwaarder de belasting wordt voor de overblijvende  'doorstromingsstraten'. Vroeger was het in alle straten rustig. Ik heb ooit nog op straat gespeeld in de Leon Van Hullebussch- en de Hendrik Consciensestraat! Kunt g' U dat voorstellen? Bovendien is het niet louter de snelheid die een verantwoord rijgedrag bepaald. Zichtbaarheid, reactiesnelheid, soort voertuig, overschatting, verstrooidheid, voorzichtigheid... zijn allemaal factoren die niet in borden te vatten zijn. Ouders met kinderen beseffen hoe onvoorspelbaar hun reacties wel kunnen zijn. Dus zeker in uw straat moet daar bijzondere aandacht naar uitgaan. Anderzijds hebben velen de leeftijd bereikt waarop er toch een iets verantwoordelijker gedrag mag verwacht worden. Laat ons van de verkeerscommissie een degelijk instrument maken waarin alle overwegingen aan bod komen, waarin specialisten hun bedenkingen maken zonder modetrends achterna te hollen, waar het algemeen belang de norm is en de beslissingen gedragen worden door zoveel mogelijk rechtstreeks betrokkenen. Daar zou ik mijn kiesgedrag door laten bepalen.    De Belhamel.


mijnheer, gaat u ook de verhoogde belasting(100 €) die zogezegd gedeeltelijk verminderd wordt wegwerken?  en wat met de verdoken nieuwe belasting   op het waterverbruik?

Vroeger onderhield toch iemand de riolering enz  dat werd betaald, na de nieuwe vinding van de dieven (politiekers) moeten wij die nog eens extra gaan betalen dat kost mij weerom 120 € wie gaat er weeral lopen met dat geld dat er nu niet moet betaald worden, weeral reizen of voor de sukkelaar laurent? Een jaar geleden ging ik zwemmen met mijn ganse familie voor  ongeveer 90 €... nu kost het enkel voor mij en mijn vrouw 480 €, dat is op korte tijd  700 euro, als ik daar nog mijn extra belasting bij doe (ik was zo brutaal na 41j werk toch op brugpensioen te gaan) kom ik op het bedragje van 1520 euro. Het leven kan toch zo mooi zijn niet waar, waar komt de verzuring toch vandaan de mensen zijn nooit tevreden .

Jozef M.    

Beste Jozef, lees onze volgende Belhamel wat de belastingen betreft. Over het zwembad: gedane zaken nemen geen keer, we kunnen enkel trachten de prijs te verlagen door bvb. ook andere gemeenten die nog geen zwembad hebben te laten participeren in de kosten. Dienaangaande hebben wij afgesproken met onze VLOTT-afdeling Schilde-s'Gravenwezel (LOS-S)dat zij dit punt aldaar op de agenda zullen plaatsen. Ook met (H)eerlijk Brecht zal erover gepraat worden. Wat het oude zwembad betreft daar willen wij i.p.v. afbraak, een herbestemming overwegen. Tenslotte zou Schoten enorm kunnen besparen door samen te werken met Brasschaat in één politiezone. Bovendien zouden we dan politieposten kunnen openhouden in het Centrum en op den Deuzeld.  de Belhamel


Wel geachte,

Ik mocht uw nieuwe info krantje lezen "Belhamel" en moet inderdaad weer opmerken dat de politieke herfst is ingeslagen...  Elke politieker, politiekster is weer deftig bezig om zieltjes te winnen. Tot mijn grote verbazing zijn zelfs schepenen met een universitair diploma niet instaat om hieraan te weerstaan... En met groot plezier die enkele klagende burgers te woord te staan en hun onderdanen/personeel dingen op papier te laten zetten terwijl ze best weten dat het indruist tegen wetgeving en goed fatsoen.  
Uiteindelijk levert dit niets op behalve ontevredenheid bij menig schotenaar, en in extremis slaagt een schotenaar terug richting schepenen....   Dit haalt immers ook niets uit, paraplu gaat open en met veel geluk krijg je een antwoord of moet je met spijt vernemen dat weer een arme schotenaar de dupe wordt van het verhaal en ontslagen word omdat hij onwettigheden op papier heeft gezet, Die dan op zijn beurt blindelings getekend worden door de burgemeester.

Hadden ze nu allemaal eerst ervoor gezorgd dat ze hun brein hadden ingeschakeld alvorens te reageren dan zou schoten misschien niet in rondjes draaien maar als een blauw ballonnetje terug in de lift zitten en wat leefbaarder zijn.

Dan heb je nog die domme flitspalen, die ook zomaar neergepoot worden zonder nadenken.
Als we een flitspaal net voor een bord met 50km per uur met een herhalingsbordje eronder neerplanten en 150 meter ervoor een bord met 70km per uur en nog eens ervoor 2 extra borden met telkens 70km per uur erop.. met daartussen een bord van bebouwde kom dan weet zeker niemand meer hoe hard je nu mag...  Misschien is dit wel de bedoeling zou je kunnen denken, met het oog op extra inkomsten.   (kopstraat komende van Brecht)

Met genoegen
Hoop bij VLOTT, vlotte mensen te mogen treffen, die hun knop weten zitten en hun brein weten te gebruiken.

Bert.

Bedankt Bert voor uw reactie, het bewijst dat onze Belhamel niet zomaar bladvulling is, maar wel degelijk reacties weet los te weken. Tegenwoordig kan men onder de noemer 'verkeersveiligheid' zowat alles verkopen, de grofste beurzensnijderij incluis. Zouden ze echt niet nadenken waar ze die flitspalen neerpoten? Maar misschien denken ze daarbij minder aan wat jij veronderstelt waaraan ze zouden moeten denken: optimale veiligheid en verkeersopvoeding. In Nederland halen ze met minder en kleinere boeten veel betere resultaten!  Bovendien glippen de diehards dan nog door de mazen van het net wegens fouten in computerprogramma's, onvermogen, verjaring, overschrijding van wettelijke termijnen... .   de BelhamelGeachte,

Ik heb uw artikel gelezen betreffende de verkeerscontroles in Schoten.
Ik geef u grotendeels gelijk wanneer u zegt dat dit eigenlijk een geldklopperij is.
Een autobestuurder die door Schoten rijdt moet inderdaad meer zijn aandacht besteden aan de wirwar van verkeersborden en flitspalen dan aan de "zwakke" weggebruikers ( fietsende schoolgaande kinderen die zigzaggend met vier naast elkaar over de weg al spelend naar school rijden ).

Eén zaak ontbreekt echter in het artikel van Leo Moeskops : Wat gaat hij doen wanneer hij " aan de macht " is ?
Gaat hij de 32 flitspalen afbreken ?

Graag in Belhamel eens een artikel over  WAT MEN WERKELIJK GAAT DOEN  i.p.v. altijd op de kap van de anderen te zitten.

m vr gr
Luc Dewulf

Beste Lucas, wat wij schrijven is natuurlijk niet altijd evangelie, maar de slinger mag niet te ver doorslaan of de doorsnee burger begint zich ongemakkelijk te voelen bij al dit officiële geweld. Wij zouden om te beginnen de prioriteit leggen op de schending van eigendom en integriteit van  personen. Wat de verkeersveiligheid betreft moeten zware, bewuste overtredingen beteugeld worden. De hardleersen die reeds ongevallen veroorzaakten moeten gevolgd worden. Toch raar dat het altijd dezelfden zijn die met veel lawaai voorbijscheuren, hun snelheid niet aanpassen aan de omstandigheden, regen, valavond, mist, lage zon, spelende kinderen... daar kunnen we niet altijd en overal borden voor plaatsen of agenten voor mobiliseren, maar een goed gesprek en een strenge vermaning moeten de eerste stap zijn. Een goede wijkagent moet die pappenheimers leren kennen en aanpakken. Dat lijkt misschien wat naïef, maar een gefrustreerde en gepluimde geverbaliseerde draagt ook niet bij tot een verzoet klimaat. Wat die schoolkinderen betreft, inderdaad, automobilisten worden beboet als ze meer dan dertig rijden voor de schoolpoort, maar wat die schooljeugd zich daar durft te permitteren, dat grenst aan het levensgevaarlijke. Daarstraks nog aan St Jozef, komen ze met twee lage brommers, racend naast elkaar uit de bocht gevlogen, nog wat fietsers daar tussendoor en overstekend 'wild' zonder kijken...  en wat zien we, in geen velden of wegen enige controle. Misschien stond ons korps terwijl weer net over de brug in de Villerslei om de brave huismoeders te pakken die na het winkelen vergaten hun gordel vast te klikken!  Ik denk dat hun verkeersopvoedende taak op dat moment aan de schoolpoort lag.    Gaan wij de flitspalen afbreken?  Ja, op plaatsen waar ze overbodig zijn. Zijn er 32 zwarte punten in onze gemeente? Neen, al zullen er wel toetsingen moeten gebeuren, maar waar het veilig is zullen we er zeker GEEN bijplaatsen. Wat niet wil zeggen dat wij de zaken op hun beloop zullen laten voor hardleersen, geluidoverlast (dat kan ook zonder overdreven snelheid!) enz.  
Zijn we voldoende positief geweest?             de Belhamel.


 

Beste Vlott, deze week kreeg ik van jullie een brochure in de brievenbus en natuurlijk nam ik even de tijd om dit eens grondig te lezen. Maar toen kwam ik helaas bij het onderwerp "Verkeerscontrole!...of Heksenjacht?" hierbij kreeg ik een bijzonder slecht gevoel omdat het VLOTT deze doelstelling gebruikt om onze burgemeester te bombarderen. Hij heeft tenslotte toch al met een bom moeten afrekenen, nietwaar......

Ernstig, Ik vind dit het een absoluut minpunt dat jullie met deze doelstelling jullie willen profileren naar de komende verkiezingen toe.
Ik vind het juist een pluspunt dat doorgedreven verkeerscontroles eindelijk realiteit worden in Schoten omdat blijkbaar tegenwoordig alles kan en mag zoals zonder verzekering, zonder gordel, rijden met gsm meestal in de duurste auto's en natuurlijk inbrekers of criminelen die dwars door onze gemeente Schoten rijden.
Ik vind het absoluut top dat de burgemeester hier eens het initiatief neemt om zijn politiemensen juist wel eens in te zetten voor deze taken en uiteindelijk ook zo de misdaad te kunnen onderscheppen.
Trouwens men mag het preventieve karakter van deze controles niet onderschatten vind ik.
Dat er extra centjes in de kas komen is uiteindelijk de overtreder zijn schuld, jawel ze hebben mij ook al te pakken gehad, "eventjes zonder gordel" en alstublieft een ticket à € 50 graag te betalen binnen de 14 dagen, brute pech, stom, stom en nog eens stom maar als ik nu mijn woning verlaat check ik extra of ik de gordel wel degelijk aan heb, blijkbaar werkt het dus toch.
Er wordt blijkbaar ook een opmerking gegeven dat de politiemensen in paramilitaire outfit actief zijn, wel ik kan dit alleen maar steunen omdat men nooit kan weten als men een wagen tegenhoud er ook plots een bende gangsters kan uitspringen die misschien beter bewapend zijn dan de politie zelf.
Ik denk ook dat de opmerking uit jullie brochure "weggelopen uit een Hollywoodfilm" erg ongepast is, deze agent ziet zijn gezin 's avonds ook graag terug hij heeft namelijk deze bescherming nodig als het mogelijk fout zou gaan.
Dat we dit beeld van Schoten niet gewoon zijn kan ik perfect begrijpen maar het is tenslotte voor uw en mijn veiligheid dat die mensen in weer en wind jawel die "lastige" controle's toch maar doen, bekijk dit alstublieft ook eens positief!!!
Dan nog even het laatste puntje in deze text, "alcoholcontroles", volgens de auteur van deze text pakt de Schotense politie dronken personen iets te hard aan. Hoe........??? moeten ze dan wat softer optreden??
Naar mijn gevoel kunnen die straffen niet hoog genoeg zijn en jawel het zijn duidelijk wel "misdadigers" die dronken in hun wagen stappen alsook de mensen die het toelaten een dronken bestuurder
te laten vertrekken. 
Laat het duidelijk zijn dat een dronken chauffeur een potentiële moordenaar is en vaak zijn onze kinderen daar het slachtoffer van. En dan het strafste, volgens jullie auteur worden deze
controle's dan als lastig ervaren, amai merci !!!
Onder de leuke karikature schrijft de auteur ook dat de verkeersveiligheid hoog in het vaandel wordt gedragen door het Vlott, sorry maar dit komt echt niet meer geloofwaardig over na het lezen van dit artikel, ik denk dat het woordje hypocriet hier dan eerder thuis hoort.

Begrijp me niet verkeerd maar als dit de manier is om stemmen te verkrijgen van al die mogelijk en misnoegde [bekeurde] burgers in Schoten lijkt me dit toch heel droevig, doorzichtig en zwak hoor.

Voila, het is een hele boterham maar ik moest dit toch even ventileren, hopelijk kan het Vlott tegen een beetje kritiek van een misschien Schotense
"dwarsligger" maar vergeet vooral niet dat daar uiteindelijk treinen op rijden. "grapje"

Laat me toe om toch nog even de Belhamel persoonlijk te feliciteren met al het goede werk dat deze man al gerealiseerd heeft in het centrum van Schoten.
Men mag de positieve dingen ook niet vergeten te vermelden!!! 

Vriendelijke groeten, Alain Hoslet [Schoten, centrum]
12-09-2006

Beste Alain, U is niet de enige die reageert, waarvoor onze dank. Toch enkele 'liberale' bedenkingen bij uw tekst: Osama bin Laden maakt het vliegreizen 'verduiveld' lastig. Waar ligt de grens tussen vrijheid en politiestaat? Iedereen met de handboeien aan het vliegtuig in? Ernstig, de promilles zijn al drie keer aangepast naar beneden toe. Als ze nu nog eens zakken mag er al geen likeurpraline meer genuttigd worden. Met drugs loopt de jeugd minder risico!  Harry Van Barneveld reed na 5 pinten nog altijd veel beter dan de nuchterste testpersoon... . U reed heel even naar de bakker achter de hoek zonder gordel aan... binnen een paar jaar rijdt u even naar diezelfde bakker achter de hoek met de fiets zonder licht overdag en zonder gek(l)eurde fietshelm, kniebeschermers....  Mogen veiligheidsmaatregelen nog in vraag worden gesteld? Mogen de mensen hun gezond verstand nog gebruiken om voorzichtig te zijn zonder alle mogelijke voorschriften, wetten en reglementen? Nietsche waarschuwde reeds dat een stervende beschaving zich uitleeft in een vuurwerk van wetten en reglementen, terwijl de 'barbaar' dat allemaal van tafel veegt. Zie ook mijn antwoord aan Perre-Paul.  

Belhamel (die het artikel niet heeft geschreven, maar er toch ook de positieve kant van ziet) 


 

Beste Belhamel,

Ik heb vandaag uw informatieblad te Schoten in de bus gekregen. Ben ik even blij dat ik het eens doorlezen heb! Een volledige column waarin u de verkeerscontrole te Schoten belachelijk maakt. Voor u lijkt het overbodig om verkeerscontrole uit te oefenen 'wanneer de hard werkende mens van het werk naar zijn geliefden op weg naar huis is...'. Welnu, op datzelfde moment zijn onze kinderen ook in het verkeer: op weg van school naar huis, op weg naar de muziekschool, naar de sportclub, naar de tekenschool of gewoon even stoom afblazen met de vriendjes na school... En wat hebt u tegen snelheidscontroles? Ook niet schotenaren scheuren door Schoten!
GSMmen in de wagen en kindje omverrijden... kindjes moeten maar beter uit de doppen kijken, natuurlijk?

Genoeg woorden aan vuil gemaakt.

Ik overweeg ernstig om mijn kiesgedrag te herzien. Een kartel dat van plan is een loopje te nemen met de verkeersveiligheid en alzo mijn kinderen in het gevaar brengt is mijn stem niet (meer) waard.

 

Beste Vlaams Belanger,

Zeg aub dat u een verstandiger standpunt inneemt dan VLOTT!

Met vriendelijke groeten,
Paul

Beste Perre of Paul, wie zegt er U dat wij een loopje willen nemen met de verkeersveiligheid van uw kinderen? Wij hebben er zelf 6 op de wereld gezet én grootgebracht, en die zijn nooit met de wagen naar school gebracht, ook onze kleinkinderen niet!                                             
Kinderen zien inderdaad niet altijd uit hun doppen, dus overal zone 30 invoeren, en dan? Hebt gij al eens goed nagegaan wie al deze zware ongevallen met kinderen veroorzaakt? Er zijn nu eenmaal mensen die hun rijgedrag nooit zullen aanpassen aan de omstandigheden of er moeten voor alles en nog wat borden staan. Nu is mijn persoonlijke overtuiging dat ge perfect alle geboden en verboden kunt naleven en toch gevaarlijk rijden! Dus daarmee alleen zullen wij het niet redden. Bovendien maakt iedere mens al eens fouten, is onvoorzichtig, uitgelaten, er met zijn gedacht even niet bij... . Maar ik geloof sterk in het goede in de mens, zoals ik evenzeer geloof dat vele overtredingen worden opgetekend om ander redenen dan verkeersveiligheid! Zegt agent Kriekemans u iets? Bovendien stellen we vast dat de opzettelijke zware criminelen er soms beter vanaf komen dan vele voor het overige brave gekliste verkeersovertredende burgers! Laat het U een troost zijn, en ik spreek uit beroepservaring, deze laatsten zijn tenminste berouwvol en voelen zich schuldig. Wat niet wil zeggen dat ze voor het minste geringste moeten gepluimd worden zonder dat er gevaar bij was voor uw kinderen.    de Belhamel
.


 

23-07-2006 [13.30u]

Ja, u leest het goed er is blijkbaar een nieuwe straat in Schoten, zo rond en door het park en parkeer zelf waar je goesting in hebt, het mag allemaal want er is toch geen politie te zien. [Poort aan achterkant park staat op zondag gewoon open, Papenaardekensstraat.]
 
Hoe is het nu in godsnaam mogelijk, een mooie zondagmiddag dus even met de kleine naar het nog "momenteel" mooie park van Schoten.
Na even wat wandelen ben ik inmiddels al twee auto's tegengekomen op het y-pad, dus buggy steeds opzij want de auto's hebben tegenwoordig voorrang in het park van Schoten, waarschijnlijk heb ik het laatste brochureke van de gemeente Schoten gemist of kan ik de verkeersborden niet meer goed lezen.
Enfin, heeeeeeeel triestig hoe het er tegenwoordig in het park van Schoten aan toegaat.
 
Kan u dit beste Belhamel eens raporteren naar het bestuur van Schoten aub? Ik ben er van overtuigd dat meerdere mensen dit als storend ervaren.
 
Vriendelijke groeten, Alain Hoslet, Jozef Hendrickxstraat nr.9

Beste Alain, we zullen om te beginnen uw brief al op onze webstek plaatsen. Wees gerust, die wordt door het gemeentebestuur geregeld uitgeplozen, en er wordt zelfs gevolg aan gegeven! In een volgende stap maken wij er een tussenkomst met fotoreportage van. In het verleden zijn wij reeds tussengekomen wegens brommers en roekeloze fietsers. Dit probleem is nu tenminste naar St-Michielscollege toe opgelost, want de wandelbrug is kapot en weggenomen, wat natuurlijk niet de beste oplossing is.   de Belhamel

Alvast bedankt voor je snelle reply, echt knap werk wat jullie doen en de website mag er zeker zijn. Eindelijk een "medium" in Schoten die alle laksheid eens onder het vergrootglas neemt. PROFICIAT!!!

 
Vriendelijke groeten, Alain Hoslet

 

Martine wordt een trouwe correspondente :

Doe dat dan. maak speeltuinen voor oudere kinderen. U doet alsof alleen de kleine kinderen belangrijk zijn ! Terwijl ieder kind belangrijk is. Ik keur trouwens geweld en zuippartijen niet goed. Maar ze zouden beter eens wat meer moeite doen tegen diefstal dan tegen drugs. Diefstal en geweld zijn bij mijn weten erger als drugs , omdat iemand anders er mee gekwetst wordt. Drugs doe je jezelf aan! Een vriend van mij is overlaatst nog afgeranseld , maar daar deed de politie niets tegen. Ze zeiden de dader vinden we toch nooit terug. Een week daarna werd hij opgepakt met drugs en kreeg een zware boete . Is dat dan rechtvaardig? Hij wordt gestraft maar de persoon die hem in zijn gezicht heeft geslagen en gesneden krijgt dan geen straf??? De politie zou zich beter wat bezig houden met belangrijkere dingen dan kinderen oppakken voor een jointje . Ik hoop dat u begrijpt waarom ik zo boos ben

Martine, ge zoudt toch moeten weten dat drugsverslaving en de financiële noden die er vaak mee gepaard gaan een belangrijke reden zijn voor diefstal en agressie. Als ge tegen mij zegt doe dat dan,speeltuinen voor oudere kinderen oprichten, wel, ik kan geen ijzer breken met blote handen. Geef mij uw stem en ik zal al wat harder kunnen spreken in de gemeenteraad (grapje!?)
Martine, boos zijn, is een gave van de jeugd, maak U nog maar dikwijls boos.... en sla dan de hand aan de ploeg. Maak u niet boos om wat een ander niet doet, het is menselijk, al te menselijk.     Belhamel


 

Briefje van Martine Baert in de E-postbus:

goededag, ik ben een meisje van 16 jaar en heb een paar vraagjes.
 
ik vind persoonlijk dat vlott veel weg heeft van vlaams belang . Ik las jullie informatieblad en zag dat u wou optreden tegen overlast op speelpleintjes. persoonlijk vind ik dit verkeerd . ik mag er normaal niet komen omdat ik ouder dan 12 ben, maar ik en mijn vriendinnen zorgen nooit voor overlast. En u zegt ook dat er last is van drugsgebruik. Daar heb ik nog niets van gemerkt , je ziet soms wel iemandt een jointje roken maar daar heeft toch niemandt last van? Ik ben van mening dat je mag doen en laten wat je wil zolang je er niemandt mee lastig valt . U straft eigenlijk tieners zonder reden. Waar moeten wij binnekort naar toe als we niet meer op de speelpleintjes mogen komen , omdat we andere storen. Ik heb nog nooit klachten gehoord als er jongeren drugs gebruiken en ik zal er zelf ook niet over klagen , zolang ze mij met rust laten. Dus laat de jongeren met rust als ze u ook met rust laten.
 
vriendelijke groeten.

Martine, vindt gij nu echt dat de speeltuintjes die wij voor de kleine kinderen willen inrichten moeten open staan voor druggebruik, vrijen, zuippartijen, keiharde muziek... vul zelf maar aan. Samenleven is iets ingewikkelder dan dat gij U dat op jeugdige leeftijd voorstelt. Wij spreken over "overlast" en gij zegt dat daar tegen optreden verkeerd is. Uit uw verder verhaal blijkt dat bepaalde zaken die door "de maatschappij" als overlast worden beschouwd het voor U niét zijn. Geloof mij er werden al speeltuintjes verworpen en niét ingericht uit maatschappelijke vrees voor dergelijke overlast (lawaai niet te vergeten). Er is ook nog een verschil tussen 'jongeren met rust laten' en 'uw verantwoordelijkheid tegenover hen opnemen'. Dat zult gij later beter begrijpen als ge zelf kinderen op te voeden hebt. Anderzijds verheugt het mij dat gij u op uw leeftijd nog op zo'n eenvoudige en volgens sommigen 'oubollige' manier kunt vermaken als op een speeltuintje vertoeven, en ik ben er zeker van dat gij met uw vriendinnen daar niet voor overlast zult zorgen. Toen ik 16 jaar was had ik mijn speeltuintijd al achter de rug, en toen ik 12 jaar was had ik niet graag dat de 16-jarigen op ons terrein kwamen spelen. Al eens aan gedacht? Doe eens een voorstel voor speeltuinen voor uw leeftijdsgenoten.

Met al even vriendelijke groeten.

Belhamel


En er kwam nog E-post binnen over dit onderwerp:

ik ben het by the way helemaal eens met Wouter Kersbergen .hij weet waarover hij spreekt. En nog een vraagje bent u christenen? Wand dan zou u weten dat iedere mens gelijk is en dan zou u niet zo rasistische foto's op u site zetten

vriendelijke groeten Tessa

Tessa, uw naam en dat beetje Engels doen vermoeden dat U een nog jeugdig persoon bent. Ik kan U dus veel onwetendheid vergeven. Anderzijds duidt uw slordig en foutief taalgebruik op weinig zelfrespect, is dit gespeeld? Fierheid op taal, volk en afstamming hebben niks met racisme te maken; het siert iedereen. Wouter Kersbergen weet inderdaad waarover hij spreekt, het bewijst alleen dat ook hij niet veel weet. Zou een beetje onderricht helpen? Ik weet het niet, want wat baten kaars en bril.... Verscheidenheid is een rijkdom. Weg met ons heeft nog nooit een ander beter gemaakt enz. Al maar goed dat wij, zelfs voor de christenen, niet allemaal even gelijk zijn. U is zelfs by that way beter dan wij.

Even vriendelijke groeten vanwege de Belhamel.


 

Nota van de redactie:

terloops merken we op dat het gedicht dat we in de Bode van Schoten opnieuw en opnieuw moeten herlezen om onze 'loempigheid' in te zien, niet helemaal hetzelfde is als dat door Wouter in de gemeenteraad werd voorgedragen... zo ontbreekt het cruciale woord "belangen" tijdens de voordracht.

Controleer het even met ons: enerzijds het gedicht zoals in de Bode gepubliceerd, anderzijds een klankfragment uit de gemeenteraad.

boskriek klik HIER
om de gedrukte tekst te vergelijken met de voorgedragen tekst !

Vanuit de belhamel.tk webredactie hebben we toch wel een bedenking bij dit voorval: moet ons bestuur bij een volgende gelegenheid niet wat zorgzamer uitkijken bij het kiezen van 'kunstenaars' belast met optredens voor de gemeenteraad?

Het kan echt niet door de beugel dat hier gekozen wordt voor personen die het tot hun taak rekenen (weliswaar in omfloerste en bedekte termen) om méér dan één derde van de Schotense bevolking te schofferen!

(Of heeft de verkiezingskoorts zo hevig toegeslagen dat dit misschien juist de opdracht was voor onze dichter?)

 Beste Albert, Herwig,...
 
Bedankt voor je reactie.
Je hebt overschot van gelijk dat de wereld van schelden absoluut niet beter wordt.
Ik deel je mening. 
Mijn mail van vrijdagavond was dan ook niet meer of minder dan een provocatie.
(En toegegeven, ik heb al betere ingevingen gehad ;-) 
Maar ik moet het je nageven, je-had-het-door!
 
Je reageert sterk, stijlvol én positief. Dat is scoren, beste A.Belhamel.
 
Dat neemt niet weg dat ik vaststel dat de beelden, ondanks mijn verzoek, nog steeds op jullie site staan.
Daar ben ik, zo je intussen al weet, niet mee opgezet.  
 
Ik probeer het dus nog eens beleefd, rekenend op uw mededogen?
Met alle respect voor de goede bedoelingen zou ik u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om foto's en tekst over dit gegeven van uw site te verwijderen.
 
 

Wouter KersbergenVoor alle duidelijkheid...
 
Je publiceert niet andermans' foto's zonder diens medeweten en goedkeuring op een website.
Als ik me niet vergis bestaan daar wettelijke afspraken over.
 
Zal ik de grenzen van de online-publicaties even voor U opzoeken en in een e-mail (hahahaha voor jullie: e-post) en samenvatten voor jullie web(SSSSSpin)STEK (hahahahahaha voor de rest van de verstandige wereld: site), of vraag ik dat aan clown Tim Willekens? (Lacht luidop!- ...in 2006 zegt men 'LOL'- ;nieuwsflash: laughing out loud)
 
En wat de gevolgtrekkingen betreft. Je leest of hoort niet echt wàt ik zeg, me dunkt. Tracht nog eens een Keer alle gedichten te lezen ( ze zijn in het Nederlands ajajaajajaj Vlaams). Ze ZIJN absoluut in het Nederlands...
(En leve de Brandweer, het is mijn gerespecteerde achterbuur met behoorllijk wat credits.)
 
Laat ons duidelijk wezen. Het kan me geen mier schelen wat je op die 'belhahahahahamel' presenteren. Die site bezoek toch geen kat. Ook al beweren jullie het tegendeel. You've put a rat upon da kitchen table. Linkser kan niet. Wil je mij voor de kar spannen? Go ahead ;-) Lees in de Bode van Schoten mijn tekst opnieuw. En opnieuw. En opnieuw...Zal ik het simpeler uitleggen? Hier gaan we...
 
Leve het Vlaams Belang
Zijn zeikerds-verzuringsgraadslijsters
Zijn zieligaards-ik-kan-de-nieuwe-wereld-niet-aan-schijters
Zijn-ik kleef aan Morel-opportuniteits-aarslikkers
Zijn- ik -kan-de-verrijking-van-deze-wereld-niet-aan-'loosers' (voor jullie: verliezers)
 
 
Mijn boodschap?
Keep it up!
(in 't Vlaams- met alle restpect voor mij eigen afkomst: jongens toch, word wakker. De wereld is veranderd. Gooit uw rekenmachine ook in de vuilbak en leve, leve de Volkswagenhahhhahahahaaaa; Zet mijn verschijnen dus gerust op uw site. Bewijs à volonté uw LOEMPIGHEID)
 
Voorlopig nog 'Vriendelijke groet',
 
Wouter Kersbergen. 
 
Maar even ernstig. U begaat een overtreding. Dat weet U toch?
 

Geachte heer voordrachtkunstenaar. Verre van mij om met U een polemiiek aan te gaan over gedichten op de gemeenteraad. U hoeft zich ook niet bij mij op de sofa neer te vleien om uw complexen te etaleren. U moet er echter wél rekening mee houden dat onze democratie (ook niet weinig emocratie) een spel is van meerderheid en oppositie. Het bestuur stippelt een beleid uit en de tegenpartij laat daar haar kritisch licht over schijnen. Zij gebruiken U om rond de gemeenteraad een zekere interesse op te wekken en een bepaalde sfeer te scheppen, en zullen dit ook bekend maken via de hun geëigende kanalen waarover wij niet kunnen beschikken. Desalniettemin willen ook wij onze visie daarop aan het publiek kenbaar maken. Dit kan af- of goedkeurend zijn. In dit geval mochten ze - wat ons betreft - gerust iets van onze drukbezette tijd en zuurverdiende centen investeren om ons politiek bedrijf wat te "verzoeten". Zo willen wij het ook aan onze kiezers voorstellen zodat zij wélingelicht hun keuze kunnen maken. Wij danken U voor Uw begrip en passieve medewerking dienaangaande.

Beste Wouter, van schelden is de wereld nog nooit beter geworden, maar als het U kan opluchten, doe maar of het nu in gedichten of cartoons gebeurt, mijn mededogen kan tegen een stootje, en ik zal er alles aan doen om uw vrije meningsuiting te handhaven.

A. Belhamel.   
__________

Beste Wouter, nu zijn we begot toch in een polemiek beland.  Wij, heilig overtuigd van ons grote gelijk, respecteren desondanks ook Uw uitgesproken mening. Daarom vinden wij het interessant om deze dialoog aan de foto's te hechten. (U hoeft zich geen zorgen te maken, er kijkt immers toch geen kat naar.) Wij willen daarmee zowel Transparant als Tolerant zijn en de zeldzame kijker/luisteraar laten oordelen, want in onze demokratie is de Ars Politica fundamenteel  en het Volk de ultieme scheidsrechter. Willen wij niet beiden de wereld verbeteren, ik door het goede oubollige te behoeden, gij door het sprankelend vernieuwende te promoten? Of is het niet zo simpel?

Laat me besluiten met een eigen nageldeuntje of rim-ram-rijmpje dat de zeden verzacht:

Waar de ene hartslag naar de and're luistert, 
waar het hardste woord nog wordt gefluisterd, 
zacht in 't oor, 
daar heeft Dé Liefde een boontje voor.

A. Belhamel.


 

Graag zag ik mijn 'ongevraagd verschijnen' op uw site www.belhamelschoten.tk verdwijnen.
Ik zou me vereerd kunnen voelen (de foto's zijn best aardig), maar jammer genoeg ben ik dat niet.
 
Mijn bezoek aan de gemeenteraad resulteerde al in een verslag op de site van de gemeente en een artikeltje in de Bode van Schoten. Tot zover de op voorhand afgesproken kanalen om over het bezoek aan de gemeenteraad te berichten.  
Meer moet dat echt niet zijn...
 
Met alle respect voor de goede bedoelingen zou ik u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om foto's en tekst over dit gegeven van uw site te verwijderen.
 

Hartelijk dank, 

Wouter Kersbergen

Beste Wouter, waarom voelt gij U jammer genoeg niet vereerd? Een publiek optreden in een openbare zitting van de gemeenteraad vraagt nu eenmaal om publiciteit! Wij brengen ook andere powezie op onze webstek, zie mijn eigen gedichten, ge moogt ze gerust gebruiken mits het mij te laten weten. Zo zijn onze foto's bvb. ook gegeerd voor de Brandweerkalender. Geloof me de mensen zijn voldoende volwassen om daar geen verkeerde gevolgtrekkingen aan te verbinden.

A-Belhamel.Ofschoon onze webstek nog in de kinderschoenen staat, geen naambekendheid geniet en er nog lustig geknoeid en geŽxperimenteerd wordt, zien we op de teller het aantal bezoekers gestaag stijgen.
De eerste (enthousiaste) reactie liep zelfs al binnen. Een gedicht nog wel:

Met de Vlaamse leeuw in de hand
trek ik door mijn Vlaanderenland.

Geen vijand die ons tart,
wraak spreekt dan in menig Vlaamse hart.

Mijn nationalistisch gevoel,
O Vlaanderen gij zijt men doel.

Voor Vlaanderen wil ik strijden
de vijand zal lijden.

Vlaanderen is goed
daar heeft gevloeid, het Vlaamse bloed.

Vlaanderen zal ik nooit verlaten.
Trots op mijn Vlaams praten.

Lesley