UITSPRAKEN

Adolf Daens
" Maar vandaag wil ik in het Frans spreken want na 20 jaar is de katholieke vertegenwoordiger van Aalst, de Heer Woeste, nog niet genoeg gevorderd in zijn studie van het Vlaams, om mij hierin van antwoord te dienen." 
Adolf Daens in 1895 in het parlement tot Charles Woeste (over het aantal behoeftigen)

Ondertussen is het meer dan 100 jaar geleden dat deze sociaal voelende priester-politicus overleed. Belhamel-webstek wenst deze grote Vlaming niet te vergeten.


" De reden waarom ik het nooit ver heb geschopt binnen de VLD is omdat ik monogaam ben."

Vlott-voorzitter Hugo Coveliers bij de voorstelling van de Antwerpse kartelformule Vlaams Belang-Vlott

Hugo Coveliers, algemeen voorzitter VLOTT

" Toen De Wever niet zo gek lang geleden liet noteren dat hij de commandant van de Russen in Stalingrad was die zich staande moest houden tegen de overmacht van het Vlaams Belang, had hij als historicus moeten weten hoe het met de commandanten van Stalingrad is afgelopen nadat ze hun diensten voor het regime hadden bewezen."

Marie-Rose Morel op haar webstek na de (tijdelijke?) breuk in het CD&V/NVA-kartel.
MR

" We moeten de oprechte VLD-kiezers een partij aanbieden waarin zij hun politieke opvatting trouw kunnen blijven zonder machtsspelletjes of verloochening van het programma en zonder dat fameuze 'cordon sanitaire' want dat maakt een liberale politiek onmogelijk en geeft de linkse partijen een onevenredig groot deel van de politieke macht."

Leo Moeskops, ex-voorzitter VLOTT-Schoten, tijdens interview met onze redactie.

Leo Moeskops

Harrie H

"Met aandacht heb ik deze week de folder van de Belhamel gelezen. Dat Albert Leenaerts talent heeft om politieke column’s te schrijven verbaasd niemand meer."

Jawel, een uitspraak van uw burgemeester HH op zijn webstek! (jammer van de 2 schrijffouten: columns en verbaast moet het zijn.)


minister president Leterme

"Een CD&V-afdeling die een coalitie aangaat met Vlaams Belang is in mijn ogen geen CD&V-afdeling meer."

Minister-president Yves Leterme nadat hij zonder schroom in Humo bekend heeft gemaakt dat er in veel Vlaamse gemeenten reeds voorakkoorden zijn afgesloten om het Vlaams Belang uit de coalities te weren.


Belhamel Albert Leenaerts, ondervoorzitter VLOTT-Schoten
" Als onze bestuurslui reglementen uitvaardigen zou ik toch graag zien dat ze die zelf naleven, ook als het lastige vragenstellers op de gemeenteraad betreft!"

Onze Vlott-voorzitter Albert Leenaerts over de veelvuldige weigeringen van ons college om antwoord te geven op pertinente vragen uit het publiek bij de uitoefening van het spreekrecht.
( Overtreding van art.7 van het reglement van orde van de gemeenteraad.)


“België heeft geen nationaliteit en, gezien het karakter van zijn inwoners, kan het er ook nooit een hebben.
In feite heeft België geen politieke reden van bestaan”

 


Leopold I van Saksen-Coburg
Koning der Belgen

Leopold I van Saxen-Coburg