Verschillende leden en sympathisanten meldden ons obstakels en gevaarlijke of oncomfortabele toestanden in en rond Schoten. Waar mogelijk nemen we die mee naar de raad of naar commissiezittingen. We presenteren er hier enkele met korte toelichting.

Op de churchilllaan ter hoogte van de woning van dr. Aerts staat een verlichtingspaal die fietsers en voetgangers hindert. In de verkeerscommissie vroegen we om na te gaan of die lamp niet tegen een gevel kan gehangen worden.

niet hinderlijk?

De schepen van openbare werken vindt deze paal helemaal niet hinderlijk. Voor attente weggebruikers kan deze paal geen problemen opleveren, aldus schepen Adriaensen.

Wij zijn echter van oordeel dat een paal pal op de rand van het fietspad de nuttige breedte van dat fietspad gevoelig vermindert. (en te breed is het fietspad daar zeker niet, integendeel!)

 

deze voorbeeldig attente fietser zal de hindernis inderdaad zonder problemen kunnen ontwijken...

anders wordt het als er ter hoogte van die paal wordt voorbijgestoken, dan is er bepaald niet veel speelruimte meer!

attente fietser
nu is het uitkijken geblazen...

 

Een andere maal hebben we gewezen op de bolacacia's in de Borkelstraat: te dicht tegen het fietspad geplant en vaak verzuimt men de snelgroeiende gedoornde takken op de onderstam weg te snoeien.

Ons werd geantwoord dat het snoeien beter en sneller zou uitgevoerd worden, maar dat de bomen opzettelijk zo dicht geplant staan om jongeren het slalommen over het trottoir moeilijker te maken (???).

hier zelfs helemaal op het fietspad!

 

Ook in de verkeerscommissie hebben we die scheefgewrongen vangrail aan Hoogmolenbrug gesignaleerd. Door onzorgvuldige graafwerken werd die rail tot boven het fietspad getrokken en levert zo gevaar op voor het aanstoten met de fietspedalen, vooral als deze hindernis door welige grasgroei aan het zicht onttrokken is.

Hoogmolenbrug richting Deurne

Ging onderzocht worden, maar ondertussen is reeds meer dan een jaar verstreken en er is nog niets veranderd.

 

 

midden in het fietspad aan de Valk

Op sommige plaatsen is het ellendig gesteld met de staat van de fietspaden: neem nu de Churchilllaan richting centrum: tal van bulten en putten, op veel plaatsen rot versleten het fietspad. Pikant detail: kort na deze opnamesessie werden die putten ter hoogte van de Valk mooi dichtgesmeerd. Blijkbaar had iemand van ons gemeentebestuur ons fototeam bezig gezien... Jammer dat een beetje verder de putten gewoon bleven liggen.

 

niks te breed

Verbertstraat. Hier is het opletten geblazen! Met het linker oog bedacht zijn op onverhoeds openzwaaiende portieren en met het recher oog al te entoesiast buitenstappende bewoners in de gaten houden... Inhalen en voorbijsteken is onder normale omstandigheden compleet uitgesloten.
Toch noemt schepen Adriaensen dit fietspad conform de geldende normen!

niks te smal !

 

Afdaling Hoogmolenbrug richting Schoten. Reeds van bij de heraanleg van dit fietspad hebben we gewezen op de onduldbare plotse versmalling van het fietspad in de bocht en dat zonder enige verwittiging!

gevaarlijke versmalling

Geen probleem voor schepen Adriaensen, er zijn hier trouwens nog geen ernstige ongevallen gebeurd in al die jaren. Wachten dus tot deze gekke situatie ooit aanleiding geeft tot ongevallen... droevige houding voor een beleidsverantwoordelijke.

 

heer van stand tuimelt op zijn snadder

Mensen toch, is dat al jarenlang een gesukkel met die losliggende dals in de straten rond de Kasteeldreef!
Hier een heer van stand die op zijn snadder belandt...
Juist voor de verkiezingen is er hier en daar wat gerepareerd; maar deze foto is wel degelijk nà de verkiezingen genomen.