Mop van de maand

Aprilgrap 2007

RAMP...OOOOO RAMP !

 


 

SENSATIONELE ONTDEKKING TEN GEMEENTEHUIZE.

een waardevol schilderij ontdekt: een authentieke Frans Hals!

PP

Tijdens een inventarisronde van de erfgoedraad is er één en ander boven water gekomen. O.m. een vergeten schilderij van onze Vlaamse meester Frans Hals. Het kunstwerk was erg onderkomen en aan een dringende restauratie toe.

De belangrijkste en moeilijkste taak van het restauratieatelier was wel de verwijdering van een hardnekkige blauwe vernislaag die duidelijk door onbevoegden op het kunstwerk was aangebracht.

Eind goed, al goed en het schilderij schittert opnieuw in al zijn pracht, ditmaal op een ereplaats in de galerij der grote Schotenaren. De subtiele structuur van de rijkelijke mantel en de virtuoos gepenseelde edele gelaatstrekken hebben nu hun volle glans weergekregen.

Historisch onderzoek van onze heemkring Scot heeft uitgewezen dat de afgebeelde persoon wel degelijk een nauwe band met onze schone bloemengemeente heeft.

Voor een volledig relaas: zie hieronder.

Inderdaad het betreft hier een tot dusverre verloren gewaand doek met een roemrucht personage, een zekere Pietro Paolo di Toscane, een edelmogend maar geraffineerd koopman wien 't blauwe bloed door d' aad'ren stroomde, en die onder barre omstandigheden in onze contreien opdoemde ten tijde der Verlichting.

In zijn land van herkomst betrof het ooit een veelbelovend doch nikszeggend politicus met een feilloos opportunistisch instinct om de juist uitgebalanceerde allianties te smeden... tot hij in handen viel van een duistere intrigant, nl. Alfredo Jacobi, bijgenaamd El Niño (*). En Pietro's politieke zeepbel uiteenspatte.

Toen vluchtte hij hals over kop naar onze gewesten om zijn carrière te redden. Weinige zijner realisaties hebben de tand des tijds doorstaan. Wel introduceerde hij ten onzent het concept van de pagaddertoren bij de uitbouw van zijn 'sociale' villa, en doken er nog af en toe ezelsvellen op met loze beloften waarmee hij lichtgelovige kandidaten wist te lijmen.

Na een late bekering tot het Tsjevendom, en een smartelijke afgang in de aanloop naar de volgende verkiezingen, overspeelde hij zijn hand en verdween weer con brio in de coulissen der geschiedenis, tot... tot onze erfgoedraad op dit waardevolle prachtstuk stootte en een moeizame maar nauwgezette restauratie kon starten.

P.S. Iedere gelijkenis met een huidige Schepen-overloper hoeft niet louter toevallig te zijn.

(*) Alfredo Jacobi werd El Niño genoemd omdat hij om de 6 jaar uit het niets opdook om zijn partij, aanvankelijk het kleine Populo Unita-Idea, en wat later het nog kleinere Nuovo Victoria Avanti, in de vernieling te werken.                         

A.Belhamel

Bovenstaand stukje kolder is een reactie op een krantenartikel waarin beweerd werd dat schepen Pauwels de politiek verlaat en zich terugtrekt naar Toscane. Ondertussen hebben we Peter gesproken en er blijkt niets van aan. Het was een (kwaadaardige?) kwakkel die gelanceerd werd tijdens zijn vakantie in Toscane.
(Uiteindelijk zal eerste schepen Peter Pauwels toch stilletjes verdwijnen uit het politieke landschap in Schoten.)

 

Het originele, onlangs gerestaureerde kunstwerk van Frans Hals toont het portret van Stephanus Geraerts, een schepen van de stad Haarlem (eerste helft van de 17de eeuw). Het is één van de topstukken van ons Museum voor schone Kunsten in Antwerpen.

stefaan geraerts Bemerk de treffende gelijkenis met P.P. (echter geen baardgewas). De deskundige restauratie werd uitgevoerd in Maastricht door de Stichting Restauratie Atelier Limburg.

_________________________________________________________________________

Vader en zoon kameel

Zoon K.: zeg beste Papa, waarom hebben wij eigenlijk zo'n ruwe bruine pels?
Vader K.: mijn waarde zoon, Allah de Verhevene heeft in zijn goedertierenheid ons zo'n pels geschonken om ons doelmatig te beschermen tegen de brandende zon.
Zoon K.: en Papa, onze poten, waarom zijn die toch zo breed en plomp?
Vader K.: ha zoonlief, ook hiermee zorgt Allah de Alwetende in zijn wijsheid ervoor dat we niet te diep in het hete, mulle woestijnzand wegzakken.
Zoon K.: maar Papa, die bulten op onze rug, waarvoor moeten die dan wel dienen?
Vader K.: goede vraag mijn zoon, hier heeft Allah de Almachtige in zijn voorzienigheid gezorgd voor een ruime reserve op onze zware tochten door de snikhete, kurkdroge woestijnen.
Zoon K.: zeg Pa, wat liggen wij hier dan eigenlijk te doen in die kille, sompige bossen van Planckendael??

ERDAL

Een 'stille' medewerker van ''t Pallieterke' was erbij toen de agenten van de staatsveiligheid terug op den buro verschenen:

...Bedremmeld komen ze weer op het hoofdkwartier met de mededeling: "We zijn ze kwijt".

"Wat ben je kwijt", vraagt hun officier.

"Awel, madam Erdal", klinkt het stilletjes uit tweeëndertig monden, waarop hun blikken meteen de tegels op de grond zoeken.

"Erdal? Bedoelt ge Fehriye Erdal?"

"Ja, baas, ze is gevlucht met de bus". "We wilden haar nog achtervolgen met de volgende bus, maar we vonden onze strippenkaart niet", probeert de meest ervaren rechercheur de zaak nog wat te redden...APRILGRAP2006

 

In Schoten zijn de verrassingen de wereld nog niet uit!

Onze webredactie is er trots op u in absolute exclusiviteit verslag te kunnen uitbrengen over een spectaculaire wending in de lijstvorming voor 8 oktober.

DE FEITEN:

Nadat het burgemeester Hendrickx ter ore was gekomen dat VLD-Schoten geheime gesprekken met Vlaams Belang was gestart met het oog op een bestuursakkoord na 8 oktober, lanceerde onze eerste burger op zijn beurt een plechtige liefdesverklaring aan het Belang en haalde hiermee een week lang de krantenkoppen en werd ei zo na op slag verheven tot het BV-schap!

Driewerf eilaas kreeg de brave man meteen zwaar op zijn donder van algemeen CD&V-voorzitter Jo van Deurzen en liet zijn geliefde ACV ook al weten geen genade te zullen kennen voor opblazers van het ‘cordon sanitaire’.

DE RESULTATEN:

Er restte onze burgervader dan ook geen andere keus: gevolgd door een schare getrouwen + Peter Pauwels (zijn allertrouwste vazal) verlaat hij de CD&V-NVA-lijst en vormt nu samen met VLOTT en VLAAMS BELANG de gemeentelijke kartellijst ‘SCHOTENS BELANG’.

Zelfs uit linkse hoek kwam er belangstelling voor deze brede kartelformule: zo was ook schepen Van den Bogaert (SPA) onderhandelingen gestart voor toetreding, maar moest jammerlijk forfait geven toen ze zich plots herinnerde dat ze destijds op haar eerste-communiezieltje plechtig had beloofd altijd en overal op haar krent te zullen blijven zitten tijdens de officiële hymne van de Nederlandstalige gemeenschap.
De plaats van milieuschepen blijft voorlopig dus vacant.

Ook Groen! toonde belangstelling voor karteldeelname maar haakte uiteindelijk af toen ze vaststelden dat er ook groene VLOTTers op de lijst zouden staan die het ongelooflijke lef hebben zich te verzetten tegen het appartementsblok achter villa Ullens en tegen de omvorming van het natuurontwikkelingsgebied Schoten-stort naar een bedrijventerrein…
Met zulke milieu-extremistische fanatici sluit Groen! elke samenwerking uit.

UITNODIGING AAN ALLE SCHOTENAREN

‘SCHOTENS BELANG’ vliegt er al meteen in, nu volgende zaterdag met een spetterende voorstelling van de nieuwe kartellijst. Gezien de te verwachten massale volkstoeloop van entoesiaste Schotenaren werd het nieuwe zwembad gekozen als locatie. (opgelet: het intergemeentelijk zwembad, niet dat van Marie-Rose Morel...vergis u niet!)

U bent dus van harte welkom in "SPORTOASE" op zaterdag 01/04/06 om 14u.

(vergeet uw zwemuitrusting niet mee te brengen, want u hoeft u ditmaal niet blauw te betalen maar u zal u gratis als een vis in het water kunnen uitleven op alle attracties!)

SPEKTAKEL VERZEKERD
Gratis snacks en andere versnaperingen. Men zegge het voort.

ALLERLAATSTE BERICHTEN...

VERRASSING VAN DE DAG:

Dat is wel de ophefmakende keuze van de lijsttrekker: na lange en moeizame nachtelijke negociaties is het niet Marie-Rose Morel geworden en nee, ook niet Harrie Hendrickx maar niemand minder dan onze eigenste belhamel!

Inderdaad, vanwege zijn nooit aflatende werklust en dynamische inzet werd uiteindelijk gekozen voor Albert Leenaerts als best geschikte lijsttrekker en dus kandidaat burgemeester.

De lijst ‘SCHOTENS BELANG’ mag nu zeker op ‘n 20tal zetels rekenen, ruim voldoende voor een comfortabele meerderheid.