ERFGOEDPRIJS 2007 2007 ERFGOEDPRIJS

Op 8 september werd in het kasteel van Schoten de erfgoedprijs voor 2007 uitgereikt.

Voorafgaandelijk werd onder behoorlijke belangstelling een inspraakronde gehouden.

Kultuurschepen, kultuurambtenaar en voorzitter erfgoedraad.

Kultuurschepen Kurt Vermeiren, kultuurfunctionaris Tine Daems en erfgoedraadvoorzitter Mark Fierlafijn openden de zitting met enkele toelichtingen rond het begrip 'erfgoed'.

Vervolgens kreeg het talrijk opgekomen publiek gelegenheid om suggesties te formuleren.

Oud-Scotsecretaris Lode van Camp en huidig voorzitter Bob Chabot.

Onze Schotense kultuurfunctionaris had de handen vol met het noteren van voorstellen en interessante ideeën. Het verheugde ons ten zeerste in de afsluitende rede van de kultuurschepen te horen dat er in Schoten stappen worden gezet ter bescherming van het funerair erfgoed.
Een materie die zo'n kleine tien jaar geleden reeds door ons toenmalig raadslid Albert Leenaerts onder de aandacht van de gemeenteraad werd gebracht... toen echter vergeefs. We zijn tevreden dat er eindelijk een beleidsomslag tot stand kwam rond ons funerair erfgoed.

Tine noteert vlijtig de voorstellen en suggesties uit het publiek.

Na een korte pauze met een drankje en een hapje werd overgegaan tot de prijsuuitreiking.

Verslaggevers volgen aandachtig de spreekbeurten ter gelegenheid van de prijsuitreiking.

Ook onze Schotense bibliothecaris mev. Roelens en ereschepen Dieltjens zijn een en al belangstelling voor de toelichting bij de gevolgde selectieprocedure.

Onder luid applaus wordt uiteindelijk de winnaar bekendgemaakt: BEELDBANK SCHOTEN, een project van de heemkring Scot.

opstellen voor de groepsfoto.

Na het dankwoord van Scot-voorzitter Bob Chabot roept deze al de aanwezige Scot-medewerkers op om mee op de gelegenheidsfoto te staan.

Een gelukkige voorzitter met zijn medewerkers.

Ook Vlott-Schoten wenst de winnende heemkring van harte proficiat met het knappe resultaat.