B.H.V.

Burgemeester Michel Doomst van de Brabantse gemeente Gooik was in Schoten om voor een CD&V-bijeenkomst uitleg en toelichting te geven bij de problemen rond de splitsing van het kiesarrondissement B.H.V.

De Vlaamse Volksbeweging afdeling Schoten, voorzien van leeuwenvlag en spandoek, bezorgde deze sympathieke en strijdvaardige burgervader een passende welkomstgroet.

Nu maar hopen dat er bij onze plaatselijke christen-demokraten iets zal blijven hangen van s mans duidelijke uiteenzetting!

Burgemeester Michel Doomst dankte ook de talrijke gemeentebesturen die reeds een BHV-motie hebben goedgekeurd in de gemeenteraad.
Blijkbaar een stille wenk voor zijn Schotense partijgenoten.... maar tot op heden (zomer 2007) zijn die er nog steeds niet toe gekomen om die belangrijke motie van steun voor Vlaams Brabant en zijn burgemeesters goed te keuren!

CD&V (samen met kartelpartner NVA en de coalitiepartners Open VLD en SPA) wenst die boot af te houden. Wat men in de volkstaal 'platbroeken' noemt!

Ook buiten vergaderzalen werd in Schoten aandacht gevraagd voor BHV. Op strategische plaatsen langs de Schotense invalswegen werden dit voorjaar opvallende spandoeken opgehangen.

Schotenaren kunnen niet beweren dat ze van niks weten !

Op 8 maart '05 was ons eigenste gemeentehuis zelfs kort getooid met een BHV-spandoek. Dit was echter net iets van het goede teveel voor de Schotense partijgenoten van Leo Peeters (SPA), en het spandoek moest gestreken worden.

terug