Albert Vekemans

De onlangs overleden oud-schepen Albert Vekemans hier in gezelschap van oud-burgemeester Imler op de 11 november-viering in 1969