HERDENKING WAPENSTILSTAND 1918 (11.11.05)

Plechtige herdenkingsmis in St.Cordula gecelebreerd door eerwaarde Flor Stes.

Om een bijpassend geluidsfragment te beluisteren
klikt u telkens op het driehoekje links in de klankpanelen.

(dubbel klikken indien u nog Windows IE gebruikt)

Buiten wordt verzameld om stoetsgewijs naar het monument der gesneuvelden te stappen.

bulens corpsoverste antonissen

Begeleid door treurmars treedt de groep aan voor de eerste kransneerlegging.

aankomst monument der gesneuvelden

 

vlam

Alles verloopt vlekkeloos, de kransneerleggingen, het groeten...

groet voor Belgische volkslied, alles nog perfect
Hier de Belgische hymne, alles nog keurig en netjes. Maar dan wordt de officiële hymne van de Nederlandstalige gemeenschap aangeheven en komt de ware natuur van onze patriotten weer naar boven...

verwarring alom, verschillende vaandrigs weigeren de groet voor de officiële Vlaamse hymne!

...op slag trekken de Belgische hardliners hun vlag in of groeten maar half, terwijl onder storend gestommel de kransneerleggers als onbeschofte rekels hun groetplaats verlaten.

Jaja, onze verstokte Belgische nationalisten hebben de grootste moeite om zich aan te passen aan de demokratische veranderingen in de staatstructuren van hun geliefde Belgenland.

 

Vervolgens gaat het richting begraafplaats voor kransneerleggingen op het erepark der oudstrijders en bij het monument voor verdienstelijke Schotenaren.

erepark oudstrijders
De sereniteit is teruggekeerd en temidden van de met bloemen opgesmukte graven vindt hier een ingetogen kransneerlegging plaats.

 

NSB-voorzitter Frans van Tielen tracht de jeugd te betrekken bij de herdenking van de europese broederstrijd in 14/18

Gelukkig en prijzenswaardig noemen we het initiatief van NSB-voorzitter Frans van Tielen om de jeugd te betrekken bij de herdenking van die rampzalige Europese broederstrijd.

(Maar om de Vlaamse jeugd echt mee te krijgen, Frans, zult ge toch die vijandigheid van uw organisatie tegenover alles wat vlaamsbewust is moeten afleggen... en uw oor wat minder te luisterren leggen bij uw Brusselse patrons met hun extreem nationalistische anti-vlaamse standpunten.)

1 2Met deze laatste kransneerlegging wordt het officiële gedeelte van de plechtigheid afgesloten.

 

 

 

 

 

3
slot1 slot3

En weldra gaat het richting receptie

slot2

naar gemeentehuis

terug