DE PROBLEMEN ROND ONDERBEMANNING EN ONTOEREIKENDE HUISVESTING HEBBEN NU LANG GENOEG GEDUURD.
   

HOE LANG NOG
IN STAPELCONTAINERS???


 

VLOTT wil een volwaardige dienstverlening, in aangepaste lokalen.

Zonder financiële avonturen!

Die voorlopige en illegaal geplaatste noodoplossing met de stapelcontainers moet zo snel mogelijk verdwijnen.Politieperikelen.

 
   

Bij geen enkele partij was de politieke moed aanwezig (behalve bij onze onafhankelijke Belhamel) om één politiezone te vormen samen met Brasschaat (in het voormalige districtsgebouw van de Rijkswacht aan de Hemelakkers).

Dit had ons nochtans ‘slechts’ 556.000  € gekost voor verwerving, verbouwingen én inrichting (aan 50%).

Nu betalen we zelfs 652.000  €  voor de grond alleen! En, wie zal de verplaatsing van het gaspompstation  (voor de veiligheid) dienen te betalen denkt ge? En de ganse infrastructuur, en de wegenis rondom?

Om nog te zwijgen van de overlast op een reeds zwaar belaste omgeving waar er volgens planning later zelfs 320 wooneenheden gaan bijkomen (denk aan de doorstroming en het parkeren)!

Ondertussen keurde Schoten al wél een interzonale samenwerking met Brasschaat goed (GR 30/6/5), en geeft de toenmalige korpsleiding toe dat we beter af waren geweest in één infrastructuur mét antennes ter plaatse.

Nu komen de plannen (prefinanciering  930.163  €) op de proppen, en de ramingen (4.222.636€ , maar in de nieuwjaarsboodschap van onze burgemeester ging het al over 4,4 milj. €, terwijl ingewijden daarbij fluisterden: 5 milj. € en de rest. )

Maar ondertussen blijft ons Politiecorps in containers hokken, terwijl ze anders al vlot onder dak hadden gezeten, én zit ons gemeentebestuur financieel op haar tandvlees zodat het personeelskader niet kan worden opgevuld (12 personeelsleden tekort), én zal mettertijd die gemeenschappelijke politiezone toch worden opgelegd van hogerhand wegens efficiënter en betaalbaar (zoals in Nederland waar er thans 26 zones overblijven tegen 196 bij ons)…. én dan staat die protserige kazerne daar leeg!   

 

terug