LGBTQIAP+ BETOOGT IN BRUSSEL

Meer dan 200.000 manifestanten werden er door de msm verwacht op 18 mei 2024, het werden er nauwelijks 50.000.

Wat ons inziens nog een behoorlijk succes mag genoemd worden voor zulk een bizarre vertoning vol frivoliteit, potsierlijkheid en ook soms uitgesproken lelijkheid wijzend op een ongelooflijke decadentie... wij willen ze de kost niet geven, de kijkers die er bijwijlen kotsmisselijk van werden.

Ons niet gelaten: het zijn volwassenen, ze doen maar: laten wegsnijden of laten aannaaien (niet alleen 'oren', hé dames) en liefst nog op kosten van de ziekteverzekering. Jaja, de T en de Q hebben al lang de L en de G overvleugeld.

Wat ons lichtjes verontrust is het feit dat bepaalde rijkelijk gesubsidieerde vzw's heel die LGBTQIAP+ propaganda ook aan onze jeugd en zelfs aan kleuters proberen op te dringen.

Koploper is çAVARIA, een vzw die als overkoepelende organisatie niet minder dan 120 verenigingen herbergt (U zult er allicht wel enkele van kennen zoals: Casa Rosa, Wel jong - niet hetero, Kliq, Inside out, Verkeerd geparkeerd, Genderspectrum, Round about30 enz, enz.. erg handig, lijkt ons, om meerdere malen subsidies te kunnen binnenrijven)

Zij kunnen coaches leveren die op school (tot bij de kleuters!) de blijde lgbtqiap+ boodschap komen brengen.
Dat is wel een stap te ver: laat een kind kind zijn en kom die jeugd niet lastig vallen met genderkletskoek en mogelijkheden van geslachtsverandering. Kan de verwarring in een kinderhoofd alleen maar vergroten in plaats van het zogenaamd inzicht en duidelijkheid te schenken. Vroegtijdige seksualisering van kinderen is nergens goed voor.

Enkele partijen zijn echt geobsedeerd door de term 'gender' en willen deze onwetenschappelijke term en zijn consequenties voluit propageren bij de jeugd, tot in de kleuterklas.

Partijprogramma Vooruit:

partijprogramma Vooruit


Partijprogramma OpenVLD:

Partijprogramma Open VLD