< VERHELDERENDE > INFO VOOR BEWONERS VAN DE CHURCHILLLAAN

Een verzorgde infobrochure, 8 A4 bladzijden kleurendruk met ruime informatie over de startende rioleringswerken op de Churchilllaan tussen Calesbergdreef en Borkelstraat. Mooi zo.
Er zit wel een klein addertje onder het gras: de bewoners wordt 'en passant' diets gemaakt dat ze mogen opdraaien voor de kosten van de "afkoppeling" (afvalwater en regenwater dienen voortaan gescheiden afgevoerd te worden)

Laconiek staat het er zo: "De werken die nodig zijn voor de scheiding van het afval- en regenwater van je woning zijn ten laste van de eigenaar van het perceel."

Die afkoppeling zal ook verplicht moeten gekeurd worden, dit is gratis. Mocht er echter iets misgelopen zijn dan kunt u mogelijkerwijs nog opgezadeld worden met de betaling van bijkomende keuringen.

Hier bij belhamel vragen we ons in gemoede af waarom we eigenlijk nog belastingen betalen... Als de overheid haar flaters uit het verleden (samen afvoer van afval- en regenwater) wil goedmaken komt ze nogmaals aankloppen bij de reeds uitzonderlijk zwaar belaste burger. Een regelrechte schande.

Ja, waarom betalen we dan eigenlijk rioolbelasting?
Nu weten we wel dat die belasting nog moeilijk te traceren valt.
In het begin van dit millennium was het eenvoudig: we betaalden een gemeentelijke urbanisatiebelasting waarvan de helft als 'rioolbelasting' werd beschouwd.
In 2002 werd die 'stoemelings' verhoogd (maal 2,4 !) en later werd die urbanisatiebelasting opgesplitst: een deel werd in de onroerende voorheffing opgenomen en de rioolbelasting werd geïnd via de pidpafactuur.

Blijkbaar zijn onze huidige bestuurders vergeten waarom destijds de urbanisatiebelasting werd ingesteld: om te vermijden dat eigenaars van huizen of percelen nog langer zouden geconfronteerd worden met torenhoge kosten voor straatvernieuwing en rioolaanleg of -vernieuwing voor hun deur...
Door het heffen van de urbanisatiebelasting werden die kosten verspreid over de ganse bevolking van Schoten.
Momenteel blijkbaar compleet vergeten!