ZITTING 25 APRIL 2024

Een gemeenteraad om snel te vergeten.
Een beperkte agenda met weinig interessante agendapunten. In minder dan drie kwartier was de gemeenteraad afgehaspeld, volgde een korte raad voor maatschappelijk welzijn en nog voor de klok 9 uur sloeg werd het publiek reeds verzocht de zaal te verlaten.

Stok

Het enige raadslid dat moeilijk doet en stokken in de wielen tracht te steken is socialist Kurt Vermeiren. Zie onderstaande rollover.

Kurt Vermeiren
rollover

Het begon al bij agendapunt 3: Rapportering Lokaal Energie- & Klimaatpact 1.0 + 2.0.
Heel wat werven vertonen triestige resultaten volgens Kurt. We zouden nog ver verwijderd zijn van de voorgenomen doelstellingen. Alleen alle zeilen bijzetten kan nog redding bieden.

Inzonderheid de uitbouw van een laadpalennet laat volgens Kurt te wensen over... Als straks na het succes met elektrische bedrijfswagens ook de verkoop van elektrische wagens aan particulieren aantrekt verwacht onze socialist serieuze problemen voor Schoten.

Hopelijk komt deze socialist snel tot voortschrijdend inzicht. Dat blindelingse geloof in een stralende toekomst voor elektrische voertuigen nijgt ons inziens lichtjes naar klimaatalarmisme.
Al eens gedacht, Kurt, wat een ramp het voor de natuur is met de productie van die autobatterijen?
Extreem vervuilend bij de ontginning en verwerking van de benodigde grondstoffen en als afgedankt afval gewoon een nachtmerrie.
Het zou ons niks verwonderen mochten energiespecialisten gelijk krijgen waar ze beweren dat de productie van elektrische voertuigen (batterijen incluis) meer CO2 uitstoot dan er CO2 kan bespaard worden door de lagere emissies bij het gebruik van die voertuigen.
Bedenk daarbij dat China, de grootste producent van autobatterijen, voor die productie hoofdzakelijk gebruik maakt van energie opgewekt door steenkoolcentrales...

Helemaal gelanceerd geraakt Kurt bij de behandeling van punt 5: 'Nieuwe hybride luchtgroep in de Kaekelaar'.
Hij zou herhaaldelijk aangedrongen hebben op voldoende capaciteit van de installatie zodat niet alleen de Kaekelaar maar ook de raadzaal mee gesaneerd zou kunnen worden en dus eindelijk die zaal opnieuw kan gebruikt worden waartoe ze dient.

Kurt vindt het blijkbaar frustrerend dat in de toelichtingsstukken niets is terug te vinden van zijn aanbevelingen, ofschoon een enkele maal was beloofd dat zijn suggesties zouden onderzocht worden.

Reagerend schepen Paul de Swaef (N-VA) - rollover hieronder - beweert dat wel degelijk is gecommuniceerd dat die koppeling met de raadzaal moeilijk te realiseren is. Dringends van al is dat de Kaekelaar in orde komt en later zal onderzocht worden welke aparte  oplossing voor de raadzaal in aanmerking komt.

schepen Paul de Swaef
rollover

Het antwoord van de schepen doet Kurt steigeren en hij beschuldigt de schepen van "een loopje nemen met de waarheid". "Nooit, nooit maar ook nooit" heeft hij een formeel antwoord gekregen. Enne zijn geheugen blijkt nog prima te functioneren "dat is misschien nog één van de weinige dingen die nog marcheren" dixit Kurt. "Ik ben geen onnozelaar".

Het stoort Kurt bijzonder als het over experts, de mensen van kennis gaat "want die zitten blijkbaar alleen aan uwe kant van de tafel en de nitwits zitten allemaal aan deze kant".
"En dat al de rest" zo peroreert Kurt verder "hier zit voor spek en bonen, een bende nitwits die hier zo maar wat zitten te lullen uit hunne nek..." Erg onrespectvol, zo besluit Kurt.

Ziezo, pak vast, beste collegeleden!
Hoogst eigenaardig dat onze burgervader niet thuis geeft na zo'n opdoffer voor zijn college... Moest dat een VB-er geweest zijn met zulke aantijgingen dan hadden we wel een loodzware donderpreek ten gehore gekregen.

Wie van deze bekvechterij volledig wenst te genieten kan altijd terecht in het klankverslag van de zitting. Starten op 15:43 voor agendapunt 5.


Yvonne Schenck en schepen Wouter Rombouts
rollover

Vandaag slechts 1 toegevoegd agendapunt en wel van raadslid Yvonne Schenck (Vlaams Belang) - zie foto hierboven -. Zij vraagt aandacht voor schade die kan aangebracht worden aan voetpaden, muren en opritten door wortelopdruk.

Vervolgens geeft Yvonne een duidelijk overzichtje van de wettelijke aansprakelijkheid en verjaringstermijnen: na 20 jaar blijkt de eigenaar/gemeente niet meer verplicht om tot verwijdering van de schade berokkenende boom over te gaan.
Wel kan nog schadevergoeding worden geëist. Verder blijkt de schade lijdende burger het recht te hebben de lastige wortels op zijn domein weg te hakken zonder echter hierdoor het afsterven van de boom te veroorzaken.

Afsluitend vraagt Yvonne of er in de toekomst bij nieuwe aanplantingen rekening wordt gehouden om deze ongemakken voor beide partijen te voorkomen.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) - zie foto in rollover - geeft Yvonne alvast een pluim omdat ze zich voortreffelijk heeft geïnformeerd aangaande de rechten en plichten in dergelijke situatie.

Wouter Rombouts neemt foto's in ontbangst

Het bestuur spaart tijd noch kosten om bestaande schadeproblemen op te lossen en om bij nieuwe aanplantingen beduidend meer ruimte dan vroeger te voorzien voor het wortelgestel. En in gevallen van kans op schade door wortelopdruk: aanplant met speciale technieken zoals wortelgeleiding, een scherm  tussen plantvak en voetpad, boombunkers en dergelijke. Niet goedkoop maar toekomstgericht.

De schepen verzekert de interpellant dat de gemeente streeft naar een leefbaar evenwicht tussen groenvoorziening en eventuele schade door wortelopdruk inzonderheid bij straatbeplanting.

Om te eindigen overhandigt Yvonne nog enkele foto's aan schepen Rombouts met een concreet geval van wortelopdruk in haar straat. Foto links hiernaast.

Dit volledige agendapunt 11 is te volgen in het klankverslag van deze zitting. Starten op 30:10


Schepen Iefke Hendrickx
rollover

CocaCola-schepen Iefke Hendrickx (N-VA) grijpt de varia beet om 'haar' kindergemeenteraad te promoten.

Voor de laatste kindergemeenteraad van dit schooljaar (29 mei) hebben de jeugdige raadsleden voor de eerste keer een memorandum opgesteld en dat willen ze voorstellen aan de politieke partijen.
Daarom nodigt Iefke de echte raadsleden uit om een kijkje te komen nemen rond kwart voor drie als de reguliere kindergemeenteraad zal zijn afgewerkt.

Dan kunnen de aanwezige raadsleden het memorandum aanhoren en mogen ze "achteraf dan vragen stellen uiteraard op een vriendelijke, zeer correcte, beleefde manier of ik zet jullie d'r uit" dat laatste er wat ondeugend aan toevoegend.

Aansluitend receptie met chocomelk.
Samen met voorzitter Lieven zou ik zeggen: "allen daarheen!".Voorzitter Lieven de Smet

Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) deelt op het einde van de varia nog mee dat er op 15 mei een toelichtingsvergadering van PONTES zal plaats vinden (digitaal online).

Decreten en reglementen worden alweer door ons bestuur over boord gekieperd want normaliter moeten dergelijke inforondes tijdens een gemeenteraad worden gepresenteerd.

Bij ons weten staat er op 15 mei geen gemeenteraad gepland.Even een glimp van de aansluitende Raad voor Maatschappelijk Welzijn weergeven:

Bij agendapunt 2 wordt de RMW gevraagd goedkeuring te geven om aan de Woonzorggroep Voorkempen de vraag te stellen om een sociaal tarief van €1 per maaltijd te voorzien op hun prijsmodel van de maaltijden in de dienstencentra en dit op basis van het UiTpas kansentarief.

raad voor maatschappelijk welzijn
rollover

Raadslid Maya de Backer (Groen) - foto 1 hierboven - vindt dit een zeer goed initiatief maar vestigt er de aandacht op dat niet iedereen uit de doelgroep houder is van een UITpas kansentarief.
Maya vraagt om de betrokkenen er attent op te maken dat ze zo'n UITpas kunnen aanvragen.

Schepen Veronique d'Exelle (N-VA) - foto 2 in bovenstaande rollover - verklaart dat indien dit punt hier wordt goedgekeurd er morgen reeds een communicatie vertrekt naar de mensen uit die kwetsbare doelgroep om ze er attent op te maken dat ze die UITpas kunnen aanvragen.

Alles koek en ei in de RMW op dit punt.