ZITTING 28 MAART 2024

OPEN DEUR INTRAPPEN

We trappen hier echt een open deur in als we u vertellen dat onze politici stilaan in volle verkiezings-modus zitten...


Zie, ginder zit hem die lastige vragensteller...
rollover

Een rustige achtergrond voor de collegeleden is nog niet voor morgen en een terugkeer naar de raadzaal is al helemaal uitgesloten want dan zou de CO2 concentratie al vlug de alarmdrempel bereiken... Moet dat de voorbije jaren dan echt ongezond geweest zijn tijdens de zittingen in de raadzaal? Of valt dit onder de klimaathysterie?
Achter de voorste foto in de rollover zien we voorzitter Lieven de Smet (N-VA) speuren in de zaal terwijl zijn burgervader alleen maar oog heeft voor zijn smartphone..


Jack Vissers

Wie alvast een pluim verdient is onze korpschef Jack Vissers: ondanks het vele werk met het politioneel en organisatorisch voorbereiden van de Scheldeprijs staat de man paraat om toelichting te verstrekken bij politionele agendapunten en om vragen van raadsleden te beantwoorden.


Schepen van cultuur met een bijpassende achtergrond...
rollover

Cultuurschepen Christof Victor (N-VA) met 'passende' achtergrond...


Burgemeester Maarten de Veuster
rollover

In agendapunt 6 gaat het over de voorlopige vaststelling van de straatnaam 'Venpad' voor het steegje tussen Paalstraat en parking 't Ven.

Socialist Kurt Vermeiren oppert dat er helemaal geen rekening is gehouden met met de georganiseerde burgerparticipatie van enkele jaren terug. "Onrespectvol" volgens Kurt tegenover de deelnemers aan die burgerparticipatie in 2019.

Zelfde teneur bij Erik Block (cd&v) die nog een stapje verder gaat en de verdaging van dit punt vraagt. Gewoon omdat hij vindt dat er menig creatief voorstel in die burgerbevraging zat. Graag dus nog eens terugkijken naar de voorstellen van die participatie.

Na weifelende antwoorden van de N-VA-schepenen Christof Victor en Paul De Swaef vraagt Dieter Peeters (cd&v), net als zijn partijgenoot Erik, de stemming over het uitstel van dit agendapunt.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) - zie rollover hierboven - is er blijkbaar niet gerust in en terwijl voorzitter Lieven reeds aanstalten maakt om over dit voorstel te laten stemmen vraagt onze edelachtbare nog snel het woord.

Eén zinnetje uit deze burgemeesterlijke tussenkomst willen we onze bezoekers niet onthouden: "Ik ga dat niet uitstellen". En daarmee weten alle N-VA verkozenen hoe ze moeten stemmen... en is meteen de uitslag van de stemming bepaald: geen uitstel.


Schepen Iefke Hendrickx en schepen Paul de Swaef.
rollover


Uw burgervader vult de antwoorden van zijn schepenen regelmatig aan
rollover


Schepen Walter Brat  en burgemeester Maarten de Veuster.
rollover


Aanvullende tekst en video volgen nog