ZITTING 25 JANUARI 2024

De coronamaatregelen zijn nu al een hele poos afgeblazen  en toch blijft ons college hardnekkig gemeenteraden in de ongezellig grote Kaekelaar houden.
Straks alvast weer het excuus dat de zaal voor het hele jaar is vastgelegd en we dus niet terug kunnen naar de raadzaal.
Hebben onze bestuurslui misschien heimwee naar die stupide < 1,5m afstand houden >?

minuut stilte + Roger Mertens

Gestart wordt met een minuut stilte ter nagedachtenis van de op 13/01/2024 overleden ereschepen Roger Mertens. Roger was CVP-schepen van o.m. sport en cultuur tijdens 2 legislaturen (1989 - 2000).


Vandaag gedichtendag en dus wordt er traditioneel voorgelezen uit enkele dichtbundels. De nieuwe cultuurschepen Christof Victor (N-VA) heeft gekozen voor "De Bijendans" van Paul Demets.

Vervolgens brengt voorzitter Lieven de Smet (N-VA) "Avondliedeke" van Alice Nahon.

Een behoorlijke omslag vanwege ons bestuur. De vorige jaren werden we immers meerdere malen vergast op Engelse teksten of poëzie van linkselende auteurs, mag natuurlijk, maar het begon op te vallen dat Nederlandstalige identitaire dichters systematisch werden gemeden... Er is dus beterschap.

Wie tandenknarsend al dat reactionaire gedram heeft moeten aanhoren is ons aller kameraad Kurt Vermeiren van de Vooruit.
Ook hij wenste een gedicht te brengen (in Nederlandse vertaling) en wel van de beroemde en beruchte communist Pablo Neruda, één van zijn favoriete dichters.
Het werd "muere lentamente"
Het is echter helemaal niet zeker dat dit een gedicht van Pablo Neruda is. Als Kurt zich verdiept in de Spaanse literatuur en poëzie zou hij moeten weten dat dit gedicht als "un poema apócrifo" te boek staat.

Het voorgelezen gedicht was dan ook best te pruimen. Van Pablo Neruda zijn we straffere kost gewoon: die ziet zijn tegenstanders liefst aan telefoonpalen of bomen bengelen en als mens was het een onverbeterlijke vrouwenloper tot en met een zelf verklaarde verkrachter (zie zijn boek "Confieso que he vivido").

Wat bezielt een Schotens raadslid om in de gemeenteraad uit te pakken met zulk een omstreden figuur?

Te merken aan de loense blik richting VB-banken bij de inleidende voorstelling van het gedicht en daarbij zijn ironische uitspraak "en er zijn ook een aantal mensen in de zaal die hem heel goed kunnen appreciëren, dus vandaar" was het blijkbaar de bedoeling van Kurt om nog eens een confrontatie uit te lokken met Vlaams Belang. Wat mislukt is.

Het is overigens niet de eerste maal dat Pablo Neruda in deze gemeenteraad opduikt. Reeds 20 jaar geleden tijdens de zitting van juni 2004 werd deze notoire communist ook al opgehemeld en wel door toenmalig cultuurschepen Ann Pycke (cd&v).

Hieronder de video met de voorgedragen gedichten:

 


Ook vandaag blijkt de bijkomende dagorde het meest besproken onderdeel van heel de zitting.

Groen pakt uit met 3 punten:

- Inspraakplatform, ingediend door Brecht Verwulgen

- Verkeerssituatie rond Sint-Ludgardis Schoten, ingediend door Peter Arnauw

- Vuurwerkverbod en dierenleed in dierenasiel, ingediend door Maya de Backer

Vervolgens Vlaams Belang:

Overlast herfstbladeren, ingediend door Peter Vanaken

en cd&v:

- Fietssnelwegen (jaagpaden) ijsvrij, ingediend door Dieter Peeters


- Brecht Verwulgen vraagt dus waarom het online platform, dat werd ingezet om de inspraak rond de  centrumvernieuwing te verzamelen, niet werd gebruikt om ook de inspraak betreffende het nieuwe logo in goede banen te leiden... Volgt nog "een hele boterham" (zoals de voorzitter liet verstaan) over de kostprijs, de betrouwbaarheid en de veiligheid van online inspraak.

Antwoord wordt gebracht door schepen Iefke Hendrickx (N-VA).

Alles te beluisteren in het audioverslag onder punt 14 of start op 1:00:35


- Peter Arnauw trekt namens verschillende ouders en leerlingen van Sint-Ludgardis aan de alarmbel over de verkeersafwikkeling rond Maria-ten-Boslei, Kunstlei, Dennenlei en Columbuslei.
Peter vermeldt een hele reeks problemen samen met concrete voorstellen ter verbetering van de verkeerssituatie.
Mooi uitgewerkt door Peter maar te lang om allemaal op te lijsten in dit beknopt verslag. Hetzelfde geldt voor het uitvoerige antwoord van schepen Iefke Hendrickx.
De behandeling van dit toegevoegd agendapunt zal trouwens meer dan 25 minuten in beslag nemen!

Daarom ons voorstel aan geïnteresseerden: raadpleeg het audioverslag om de volledige discussie te volgen. (Start op agendapunt 15 of op 1:08:00)


- Maya de Backer van haar kant is ten zeerste verwonderd over de hoeveelheid ontploffend vuurwerk afgestoken in de nieuwjaarsnacht en dit ondanks het opgelegde verbod. Nog meer verwonderd is Maya over het feit dat er geen enkele overtreding door onze politie kon vastgesteld worden...

Het groene raadslid wenst te weten of er die nacht een gedoogbeleid werd gevoerd, hoe in de toekomst de handhaving van dit verbod beter georganiseerd kan worden en welke speciale maatregelen er kunnen genomen worden om vooral de chaos in het dierenasiel te vermijden in geval van ontploffend vuurwerk.

Volgt een uitgebreid antwoord van burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) over de problemen rond de handhaving van het verbod. Hieronder in de video te beluisteren.
Voor de volledige discussie van meer dan een kwartier raadpleegt u het audioverslag (onder agendapunt 16 of starten op 1:33:33 )

 

Volgens de belhamelredactie zijn de dagen van zwaar ontploffend vuurwerk geteld. Niet alleen omdat dit erg natuurverstorend is maar vooral omdat 'jongeren' dit als aanvalswapen gebruiken tegen politie en hulpdiensten door deze projectielen gericht horizontaal af te schieten.
Om dit gevaarlijke (oneigenlijk!) gebruik uit te roeien wordt een totaal verbod op het gebruik van zwaar ontploffend vuurwerk door particulieren onvermijdelijk.
(Uiteraard niet alleen het gebruik maar ook de handel en het bezit)

groen interpelleert
rollover

Foto van Maya tijdens de interpellatie over het clandestien vuurwerk tijdens de jaarwisseling en daarachter Peter Arnauw die uitvoerige verbeteringen voorstelt ten gunste van de verkeersafwikkeling in de omgeving van de Sint-Ludgardisschool.


- In agendapunt 17 doet Peter Vanaken (V.B.) voorstellen om meer bladcontainers te plaatsen in de strijd tegen de overvloedige bladval in straten met bladverliezende bomen.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) erkent het probleem en heeft vorig jaar Aralea mee ingeschakeld bij het bladruimen (kostprijs 60.000 €).
Nog 20 containers meer aanschaffen ziet Wouter niet zitten omdat geen opslagruimte kan gevonden worden voor het stockeren van die tuigen tijdens de rest van het jaar. Audioverslag punt 17 of starten op 1:49:10


- Als laatste interpellant horen we Dieter Peeters (cd&v).
Dieter maakt zich zorgen over de fietsveiligheid op de jaagpaden tijdens sneeuw- en vorstperiodes. Omdat de jaagpaden ondertussen zijn geëvolueerd naar fietssnelwegen wenst hij een duidelijker ruimingsbeleid vanwege de Vlaamse Waterweg. Daartoe heeft hij een brief opgesteld voor de Vlaamse Waterweg en vraagt om deze te versturen namens de Schotense gemeenteraad.

De burgemeester en nog andere raadsleden reageren vrij positief op dit voorstel.

De 20 minuten durende discussie is te volgen op het audioverslag punt 18 of start vanaf 1:58:58.


burgemeester erg actief bij het reageren op interpellaties
rollover

In totaal meer dan een kwartier lang is burgemeester Maarten de Veuster aan het woord geweest tijdens de toegevoegde agenda.

Wouter Rombouts en Iefke Hendrickx
rollover

Ook de schepenen Wouter Rombouts en Iefke Hendrickx kregen de nodige vragen voorgeschoteld door de interpellerende leden van de oppositie.


Korpschef Jack Vissers

Korpschef Jack Vissers antwoordt hier op een vraag van Maya de Backer (Groen) aangaande de op til zijnde aanschaf van een drone samen met PZ Brasschaat.

Eenvoudig antwoord: aangezien Brasschaat heeft afgehaakt gaat de aankoop voorlopig niet door.
Volledige vraag en antwoord in het audioverslag te beluisteren onder punt 6 of starten op 18:54


Kurt Vermeiren

Raadslid Kurt Vermeiren (vooruit) lichtjes teleurgesteld omdat, ondanks zijn inleidende ironische provocatie, Vlaams Belang niet wenste te reageren op zijn keuze voor "Muere lentamente"...?


Iefke Hendrickx

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) heeft de handen vol met antwoorden op de uitvoerige opmerkingen van raadslid Peter Arnauw (Groen) betreffende de verkeersproblemen rond de Sint-Ludgardisschool.
(Start in het audioverslag op agendapunt 15 of op 1:08:00 voor de volledige discussie)  


raadslid Erik Block

Bij de behandeling van punt 13 (KLACHT 2023.000890) komt raadslid Erik Block (cd&v) met het voorstel om in de raadscommissie eens een evaluatie te maken van al de handhavingsdossiers die lopen bij IGEAN voor de gemeente Schoten.
Als publiek in de zaal komen we bitter weinig te weten over de klacht die behandeld wordt. Dat we de namen van de betrokken personen niet mogen kennen is begrijpelijk maar dat de heren en dames verkozenen daar zitten te palaveren over 'een' klacht waarvan zelfs het onderwerp niet wordt vrijgegeven lijkt ons minder begrijpelijk voor een punt in de openbare zitting.


Schepen Paul Vlkeniers

Nog een reden om stilaan opnieuw naar de stemmige raadzaal te verhuizen: de rommelige achtergrond die continu te bewonderen valt achter de dames en heren schepenen. Een beetje meer stijl en waardigheid verdient een gemeenteraadszitting wel!

Op de foto schepen van financiën Paul Valkeniers (OpenVLD) die dit keer een rustige zitting had: geen vragen en dus ook geen woordduel met socialist Kurt Vermeiren... de schepen volgt hier wel met een kritische blik de escapades van Kurt tijdens het poëziemoment bij de start van de zitting.


Onze algemeen directeur schiet de burgemeester te hulp
rollover

Algemeen directeur Rony Lejaeghere helpt de burgemeester wijs te worden uit zijn papieren.

Maarten de Veuster op dreef.
rollover

En inderdaad, verduidelijkte papieren in de hand, opnieuw op dreef...


Schepen Walter Brat

Schepen Walter Brat (N-VA) wordt overstelpt met vragen van Peter Arnauw (Groen) en Peter Vanaken (Vlaams Belang) aangaande de declassering van de Brakkenbeek. Al vlug glijdt de discussie af naar de PFAS-problematiek.

Persoonlijk hadden we liever gehoord welke de echte drijfveren zijn om over te gaan tot declasseren...
Dat Walter beweert dat die declassering "kadert in het project Wijtschot" (we veronderstellen dat hier het IMAGO-project wordt bedoeld) stelt ons niet gerust.

Uiteindelijk vraagt de schepen aan de interpellanten hun talrijke vragen nog eens schriftelijk over te maken zodat hij ze allemaal zonder uitzondering kan beantwoorden.
Is natuurlijk zeer vriendelijk van de schepen, maar als publiek blijven we op onze honger. Tenzij de interpellanten in een volgende gemeenteraad de antwoorden misschien mogen voorlezen...?

Voor een kwartiertje discussie over dit onderwerp kunt u in het audioverslag terecht onder punt 12 ofwel starten op 40:05.


Start van de interpellaties
rollover

Bij de start van de interpellaties (toegevoegde agenda) is het uitkijken naar raadslid Brecht Verwulgen (Groen). Vaak een vaste klant om het woord te krijgen van voorzitter Lieven de Smet (N-VA)


Maarten de Veuster actief bij het beantwoorden van vragen
rollover

Ook tijdens deze zitting is burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) koploper met de langste spreektijd. In totaal net geen 20 minuten aan het woord met reacties op vragen en opmerkingen vanwege raadsleden uit de oppositie.


Het schoeisel op de achtergrond stond bij de ingang naar de toiletten als kunstwerk(?) te pronken.