HELLO RESIDENTS OF SCHOOTEN !

'Enjoy Geniet van Schoten' is bevallen van een affiche voor de soldenperiode.

Met speciale aandacht voor onze Engelstalige medeburgers - weliswaar met steenkolenengels - maar soit, dat kan iedereen overkomen die persé mee wil surfen op de globaliseringsgolf.

Toen 'Geniet van Schoten' onder impuls van ons gemeentebestuur boven de doopvont werd gehouden, hadden we stilletjes gehoopt dat die bespottelijke reclameslogan 'Fashion Days' eindelijk zou sneuvelen.
Helaas, met vernieuwde ijver zelfs zet deze vereniging zich in om nog meer Engels te bezigen in berichten voor de Schotenaar.

Probeer het eens in jullie hoofd te prenten, beste anglofielen: Schoten is geen negorij, geen achterlijk boerengat waar lokale potentaten hun dorp hopen op te tillen naar een hoger globalistisch niveau door slaafs en onderdanig hun prachtige eigen taal geleidelijk weg te moffelen ten voordele van (krakkemikkig!) Engels.

Vlaanderen heeft zware offers moeten brengen in de loop van de geschiedenis in de strijd tegen het Franse taalimperialisme, strijd die nog lang niet uitgestreden is in en rond Brussel... waarom zou Schoten nu plots een andere taalimperialist, een globalistische nog wel, in zijn armen moeten sluiten?

Echt niet te doen in het Nederlands? 'Geniet van de kortingen bij onze plaatselijke neringdoeners' of 'Geniet van de kortingen bij onze Schotense handelaars'?

Is dat misschien niet 'chic' of 'cool' genoeg?

 Raadpleeg het beleidsplan voor deze legislatuur en u leest dat ons college het goed voorhad met de strijd tegen de ontnederlandsing... op enkele uitzonderingen na is er jammer genoeg niet veel in huis gekomen van die mooie voornemens.

Beleidsplan van deze legislatuur

Uittreksel uit het bestuursakkoord 2019 - 2024, bladzijde 21 in het hoofdstuk 'Cultuur'.


En kijk, helemaal onmogelijk is het echt niet: zoals te zien op de titelpagina van een recente "bedrijven- en gemeentekaart".

Nederlands blijkt toch mogelijk

Alleen onbreekt de moed om tegen de 'ontnederlandsing' systematisch en met overtuiging op te treden! Meedrijven op de globalistische vloedgolf is zoveel gemakkelijker.De nieuwe Fashion D

Ook in 2024 blijft het 'FASHION DAYS' voor de voorjaarseditie.

 

Bekijk het lijstje met "deelnemende winkels modeshow op zondag"...

Dan weet u meteen waarom die Engelstalige titel zo hardnekkig stand houdt: nauwelijks iets dat Nederlands klinkt te bespeuren en zelfs 2 winkels die het woord 'fashion' op hun uithangbord laten schitteren.

"Het bewaken van het Nederlandstalige karakter van het straatbeeld is daarbij dan ook een aandachtspunt" zo lezen we in het huidige bestuursakkoord.

Opvallend veel resultaat van dit vrome voornemen hebben we de voorbije 5 jaar niet kunnen vaststellen...

Werk aan de winkel voor volgende bestuursmeerderheid!
Koekoek: de anglofiele koorts neemt nog uitbreiding.

Waar hebben we dat toch verdiend? Een bestuur dat met het woord de Nederlandstaligheid van onze gemeente benadrukt en met de daad zorgt voor sluipende Amerikanisering...

Bij belhamel hadden we altijd gedacht dat met de overname van AMBS door GENIET VAN SCHOTEN de Engelstalige reclametermen geleidelijk uit het straatbeeld zouden verdwijnen...

Het tegendeel blijkt waar te zijn.

lateNight

 


>>> belhamelstartpagina