ZITTING 14 SEPTEMBER 2023

De temperatuur in de zaal loopt vandaag hoog op (letterlijk en figuurlijk).
De publieke tribune is goed gevuld met bewoners van de David Teniers- en Jacob Jordaensstraat die met bordjes komen protesteren tegen het uitblijven van maatregelen tegen de overlast van de overmaatse bomen in hun straten. Via het spreekrecht worden de grieven nog eens op een rijtje gezet.

protest vanuit de tribune
rollover


Op vraag van voorzitter Lieven de Smet (N-VA) wordt rechtstaande een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van Fonne Wouters, voormalig OCMW-voorzitter en stuwende kracht achter de flatjes van Schuttershof.

Een nieuw gezicht op de banken van ons bestuur: mevrouw An Daems, diensthoofd Bestuurszaken.
Zij stelt zich kort voor aan de raadsleden en het publiek.

Minuut stilte voor overleden Fonne Wouters en An Daems stelt zich voor.
rollover

Fonne Wouters bij eerstesteenlegging Schuttershof

Rechts op de foto (met hoed) de aflijvige Fonne Wouters, gefotografeerd op 13 december 2007 bij de eerste-steenlegging voor het Schuttershof.

Naast hem op de eerste rij: minister Vanackere en de toenmalige ocmw-voorzitter Ann Pycke.


LUIS IN DE PELS VAN DE MEERDERHEID

Raadslid Dieter Peeters (cd&v) trok vandaag nog maar eens van leer tegen de meerderheid.
Ditmaal ter gelegenheid van de aktename "Semesterrapportering 2023 Lokaal Bestuur Schoten" (punt 4)

Dieter blijft maar de nadruk leggen op de achterstand met de beleidsplannen van ons bestuur. Werkt kennelijk op de zenuwen van de burgemeester en vooral schepen Paul de Swaef (N-VA) reageert behoorlijk bitsig.
Was Dieter geschrokken van de straffe reacties? In ieder geval was hij even de kluts kwijt toen hij nadrukkelijk (twee maal !)beweerde dat Fonne Wouters niet aanwezig was bij de eerstesteenlegging voor het Schuttershof....
Onze bovenstaande foto toont dat Fonne wel degelijk aanwezig was.

Het dient gezegd dat deze 'Semesterrapportering' uitvoerig werd becommentarieerd: niet minder dan 10 leden van de raad komen naast de voorzitter aan het woord tijdens de behandeling van deze aktename!


Zoals hierboven reeds gezegd gaat schepen Paul de Swaef (N-VA) - zie foto - helemaal niet akkoord met de volgens hem onterechte kritiek van raadslid Dieter Peeters (cd&v) op het beleid.

In een vrij heftige reactie zal de schepen het raadslid terechtwijzen. (volledig te beluisteren in het audioverslag onder agendapunt 4)

Paul de Swaef


VOLGENDE LASTIGE KLANT

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) is duidelijk ook niet gediend met de stijl in de reeks interpellaties van raadslid Peter Vanaken (VB) en veegt dit raadslid enkele malen flink de mantel uit.
Er vallen zware woorden.

Hier op de redactie vinden we dat eenieder recht heeft op een eigen stijl en een (ondertussen) geroutineerd politicus bereid moet zijn (ook in pre-electorale maanden) één en ander te incasseren zonder geregeld aan de klaagmuur te gaan staan of met een belerend vingertje te zwaaien.
Gewoon riposteren lijkt ons verstandiger.

Burgemeester met opmerkingen over de stijl van de interpellaties van Peter Vanaken
rollover

Kijk onderaan op deze webpagina voor enkele videofragmenten uit de reacties van de burgemeester


Niet getreurd, voorzitter, kijk maar naar het vogeltje: u wordt dadelijk op de gevoelige plaat vastgelegd.

Lieven op de gevoelige plaat.
rollover


Brecht Verwulgen (groen) wordt blij verrast door de inhoud van zijn laptop.

Brecht Verwulgen


JONGERENFUIF IN DE SOEP GEDRAAID

Volgens VB-raadslid Tommy van Look wordt de jongerenfuif van vrijdag 6 oktober "compleet in de soep gedraaid". Te veel jongeren van buiten de gemeente hebben een toegangsticket kunnen bemachtigen, dit ten nadele van Schotense jongeren.

Tommy stelt dan ook voor om in de toekomst geen onbeperkte verkoop per persoon meer toe te laten. Op die manier kan ook doorverkoop tegen woekerprijzen uitgeschakeld worden.

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) - zie foto - neemt de kritiek ter harte en zal zeer uitvoerig antwoorden op de interpellatie.
Wie er het fijne wenst van te weten kunnen we aanraden het audioverslag te raadplegen onder agendapunt 30.

Schepen Iefke Hendrickx


Reporter Jan Auman zit vandaag niet eenzaam op de perstribune maar krijgt gezelschap van een collega.

Jan Auman krijgt vandaag gezelschap.


Nieuwkomer An Daems kan tussendoor rekenen op deskundige ondersteuning.

Steun voor nieuwkomer An Daems


Mooi op een rijtje: Schepen Walter Brat (N-VA) en de raadsleden Kurt Vermeiren (vooruit), Erik Maes en Dieter Peeters (beiden cd&v).

mooi op een rij


Hieronder de video met fragmenten uit de reacties op de interpellaties van Peter Vanaken (VB):