ZITTING 22 JUNI 2023

De nieuwe huisstijl met een vreemd aandoend logo beroert heel wat Schotenaren... Vanzelfsprekend vindt dit zijn weerslag in deze gemeenteraad.

De spits wordt afgebeten door een vlammend betoog vanuit de tribune tegen het nieuwe logo en de dito huisstijl. Hieronder de video: In beeld spreekrechtbeoefenaar Patrick Beauquesne.


Maarten de Veuster

We trachten bij deze foto van onze burgervader zijn gedachten te lezen:

'Waarom moesten die Gentenaren nu uitgerekend zo'n stom groen nieuw logo ontwerpen...? Hier zit ik nu met de gebakken peren.'


Algemeen directeur Rony Lejaeghere

Onze algemeen directeur Rony Lejaeghere geeft uitvoerige toelichting bij agendapunt 18: Jaarverslag Organisatiebeheersing.

Wendy Verhoeven

Ook financieel directeur Wendy Verhoeven draagt haar steentje bij tijdens de toelichting bij dit punt 18.


Schepen Wouter Rombouts

Grond waar Japanse duizendknoop groeit mag bij wegenwerken niet afgevoerd worden. De verdere verspreiding van deze invasieve exoot moet te allen prijze vermeden worden, aldus schepen Wouter Rombouts (N-VA) in antwoord op een vraag van Peter Arnauw (Groen) die aandringt om aannemers op te leggen nieuwe haarden van Japanse duizendknoop actief te bestrijden. (punt 33)


Schepen Charlotte Klima
rollover

Schepen Charlotte Klima (N-VA) geeft een uitgebreid en - bijwijlen - striemend antwoord op vragen van cd&v-raadslid Erik Block die liet uitschijnen dat de beheerraad van de bibliotheek niet meer naar behoren functioneert. (Agendapunt 36)


Iefke Hendrickx

Met de moed in haar schoenen ziet schepen Iefke Hendrickx (N-VA) het moment tegemoet dat ze uitleg zal moeten geven over de afgeschoten huisstijl en het dito logo...

Schepen Iefke Hendrickx

Inderdaad geen vooruitzicht om laaiend enthousiast van te worden: de taak toegeschoven krijgen om de lawine van kritiek op deze nieuwe huisstijl en logo te counteren.

En dan nog verplicht worden om het prijskaartje van heel de vernieuwingsoperatie bloot te leggen terwijl ondertussen geweten is dat dit weggesmeten geld is....

Het leven van een schepen loopt niet altijd over rozen.

(punten 30 en 31)Den Dieter vandaag duidelijk in zijn sas
rollover

Dieter Peeters (cd&v) is vandaag duidelijk in zijn sas, wat niet belet dat hij regelmatig onze fotograaf in het oog wenst te houden... Je weet maar nooit !


Schepen Walter Brat

Schepen Walter Brat (N-VA) wordt door de voorzitter verzocht duidelijker in de micro te praten zodat ook het publiek het debat kan volgen. Was het geval bij punt 8: Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1.


Schepen Paul de Swaef

Schepen Paul de Swaef (N-VA) antwoordt hier aan Peter Vanaken (Vlaams Belang) die aandringt op het plaatsen van zonnepanelen op het dak van St Cordulakerk ter gelegenheid van de 3de fase in de restauratie. (Agendapunt 14)
Eerste prioriteit is het binnenhalen van de maximaal mogelijke subsidies in dit restauratiedossier. Daarom wenst de schepen deze twee dossiers (restauratie en zonnecellen) niet aan mekaar te koppelen.


Voorzitter Lieven de Smet

Neen, dit is geen uitbater van een drankenhandel maar de onvervalste, enige en echte voorzitter van de Schotense gemeenteraad: Lieven de Smet (N-VA).


NIET VOLGENS HET BOEKJE...

Net als vorige maand wordt er ook ditmaal akte genomen van een informatiesessie (vandaag is de intercommunale IKA aan de beurt).

Die infosessie zou plaats gevonden hebben op 11 mei en de presentatie daarvan zou in de bijlagen gezeten hebben...
Allemaal goed en wel, maar artikel 441 van het decreet Lokaal Bestuur stipuleert dat een lid van de raad van bestuur tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad verslag uitbrengt en toelichting verstrekt.

Fout dus van de voorzitter dat hij hier bij dit punt 26 een aktename afhamert: op 11 mei was er geen openbare gemeenteraad, de raadsleden hebben niet tijdens een openbare gemeenteraad vragen kunnen stellen aan een lid van de raad van bestuur, zodat ook het publiek op zijn honger blijft.

Binnen enkele maanden moet IKA zijn tweede sessie nog komen geven, we hopen dat het dan volgens het boekje zal verlopen.


Iefke Hendrickx

Na een overzicht van de reeds gemaakte kosten voor de nieuwe huisstijl en logo verklaart schepen Iefke Hendrickx (N-VA) dat er nieuwe gesprekken worden opgestart met het Gentse communicatiebureau om tot een oplossing te komen die ditmaal zou gesmaakt worden door de inwoners van Schoten. (punt 31)


Vluchtige droom

°°° Wat zou het leven toch fijn zijn zonder oppositie °°°

aldus een wegdromende burgemeester?

 
 In onderstaande video onthult schepen Iefke Hendrickx het prijskaartje van logo en huisstijl:


 

De volledige discussies rond de agendapunten zijn steeds te beluisteren op het audioverslag van deze zitting.


Alvast een verkwikkende vakantie gewenst aan al onze bezoekers!