ZITTING 30 MEI 2023

De raad start met de droeve mededeling dat de bekende Schotense bakker en oud-raadslid Louis de Keersmaeker overleden is.
Op vraag van voorzitter Lieven de Smet neemt de vergadering een minuut stilte in acht.

één minuut stilte naar aanleiding overlijden van Louis de Keersmaeker

Hieronder een korte video met een optreden van de aflijvige tijdens WAK 2015:

Louis is onze videograaf toen persoonlijk komen gelukwensen voor dit geslaagd fragmentje...

Dat die opname geslaagd mocht genoemd worden was uiteraard in eerste instantie te danken aan het akteertalent van de aflijvige!


Enkele opvallende rariteiten van deze zitting:

- bij punt 17: hier wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden en te mandateren voor de  algemene vergadering van 'De Lijn'. Vindt plaats op 30 mei om 14.00 uur....!
Zelden zo'n verwarde en chaotische behandeling van een agendapunt meegemaakt.
Bij overmaat van ramp moest er dan nog aan de stemmodule gesleuteld worden om over het verwijderen van dit punt te kunnen stemmen.

- bij punt 18: hier wordt de raad gevraagd akte te nemen van de informatiesessie van FLUVIUS-Antwerpen.
Zonder één enkele reactie wordt hiervan akte genomen!
Ofschoon we in geen velden een lid van de raad van bestuur van FLUVIUS hebben kunnen opmerken, laat staan dat die dan ook nog verslag zou uitgebracht hebben over de werking en het beleid van FLUVIUS... Het wordt echt surrealistisch met de Schotense gemeenteraden: akte nemen van een infosessie die we nergens te horen of te zien hebben gekregen tijdens deze gemeenteraad.
Dat passeert hier allemaal met de glimlach.

- bij punt 20: hier wordt de raad gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van SPORTPROM-Schoten van 31 mei (!) goed te keuren en het mandaat van haar vertegenwoordiger te bepalen. Er dient "voldoende tijd" te worden gegeven "om zich te kunnen uitspreken over de agendapunten". Zo staat er nog uitdrukkelijk bij.
Slechts één raadslid, Kurt Vermeiren van Vooruit, reageert en wordt naar ons aanvoelen vrij brutaal afgeblokt.
Waarschijnlijk zijn er voor het overige maar weinig raadsleden die de agendapunten van deze algemene Sportpromvergadering hebben uitgevlooid want dan zouden ze geweten hebben dat de beslissing tot ontbinding van Sportprom en de aanstelling van een vereffenaar op die agenda stonden....
Verwonderlijk dat er bij zo'n ingrijpende agendapunten slechts één raadslid is opgedoken om zich daarover uit te spreken.


Losse kiekjes genomen in de Kaekelaar tijdens de avond van 30 mei:

Onze Open VLDer met zijn geliefde kleur op de achtergrond

'Hoi, fotograaf, profiteer ervan!   Zo'n passende achtergrondkleur krijgen we niet iedere maand te zien.'


financieel directeur Wendy Verhoeven.

Onze financiële directeur Wendy Verhoeven kwijt zich voorbeeldig van haar taak met uitvoerige toelichting bij de agendapunten met jaarrekeningen. (p. 2 en p. 5)


Leni Pelgrims, MAT-lid

Een nieuw gelaat tijdens deze zitting: Leni Pelgrims, lid van het MAT (MAnagementTeam Schoten)


Schepen Iefke Hendrickx

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) tracht zo goed mogelijk duiding te geven bij het aanmeldsysteem voor het secundair onderwijs. (p. 24)


Kurt Vermeiren

Raadslid Kurt Vermeiren (vooruit) heeft het over "de verre krochten van de Schotense kerkfabrieken".

Want zoals ieder jaar weigert Kurt de jaarrekeningen van de parochies mee goed te keuren omdat er nog steeds "geen constructief plan is wat betreft de bestemmingen van de kerkfabrieken". (p. 8)


Belhamel Albert Leenaerts

Lang geleden dat we belhamel Albert Leenaerts nog in een gemeenteraad hebben opgemerkt. Uiteraard is zijn verschijning niet onopgemerkt gebleven want tijdens de schorsing tussen gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn deelde hij flyers uit voor de komende 11 juliviering op het Conscienceplein.
Wat niet naar de zin was van sommige raadsleden.

Voorzitter Lieven de Smet stak dan ook bij de opening van de raad voor maatschappelijk welzijn een stevige reprimande af tegen onze belhamel.

We voegen er maar snel aan toe dat Albert echt geen 'bestorming' van de raad had georganiseerd!


Gemeenteraadsvoorzitter Lieven de Smet

'Wat ziet mijn spiedend oog daar ?'

'Oh, Belhamel die flyers uitdeelt !' - 'Dat nooit meer !'


Voorzitter Lieven en schepen Paul V.

'Zeg, Lieven, kunt gij als voorzitter er niet voor zorgen dat mijn lievelingskleur blauw wat vaker als achtergrondkleur wordt gebezigd?'


Korpschef Vissers

Een pluim verdient zeker onze korpschef die verduldig een ganse raad aanwezig blijft om tijdens de toegevoegde agenda politionele vragen te kunnen beantwoorden.


Vandaag geen gebrek aan bijkomende agendapunten ingediend door de oppositiepartijen:

3 voor rekening van Vlaams Belang:
- Inbraakpreventie in wijk De List (Peter Vanaken)
- Strijd tegen drugs in wijk De List (Peter Vanaken)
- Vandalisme in St-Cordulakerk (Piet Bouciqué)

1 voor rekening van CD&V:
- Aanmeldsysteem voor secundair onderwijs (Erik Maes)

4 voor rekening van Groen:
- Oeverzwaluwen (Peter Arnauw)
- Orpea Vordenstein (Maya de Backer)
- Europese Verkiezingen (Brecht Verwulgen)
- Ingekorte openingsuren recreatief deel Sportoase (Brecht Verwulgen)

Voor onze video halen we er de incidentrijkste uit (voorzitter Lieven maakt er op een bepaald ogenblik inderdaad "een incident" van): de drugsproblematiek in wijk De List.

Raadslid Peter Vanaken schetst de onduldbare toestand in vrij scherpe bewoording. Kort samengevat: de drugstrafiek op het einde van de Listdreef blijft voor overlast zorgen voor de bewoners. Peter krijgt een uitgebreid en deskundig antwoord van onze korpschef. Vervolgens krijgt de interpellant de burgemeester op zijn dak (duidelijk al aangetast door pre-electorale koorts) met verwijten als het gebruik van "holle woorden" en "misprijzen voor de politie" wat we persoonlijk wel lichtelijk overdreven vinden, maar soit, dit brengt animo in onze video:

 

We kunnen niet aan de verleiding weerstaan om ook onze kijk op de drugsproblematiek op het einde van de Listdreef even weer te geven.

Eerste vaststelling: ondanks ronkende verklaringen (o.m. in beleidsplannen) over het terugdringen van de drugsoverlast blijft het probleem aldaar onopgelost. (Onwillekeurig denken we terug aan Jan Jambon die voorstelde met een hogedrukreiniger het moslimfundamentalisme in Molenbeek te willen uitroeien...)

Dat dit leidt tot frustratie bij de bewoners en bij Peter is begrijpelijk en verklaart misschien het scherpe woordgebruik van de interpellant.
Fout van de burgemeester dat hij daarop reageert met nog zwaardere overdrijvingen zoals "elke maand een publieke afranseling van de politie organiseren".
(Inderdaad "misschien niet verstandig", edelachtbare, om er zoiets uit te flappen!)

Geef toe: in onze gemeente zullen er niet veel mensen rondlopen die ons politiekorps grondig minachten, ook Peter niet.
De wrevel ontstaat door de reeds jarenlange onderbemanning van ons korps en de onbegrijpelijke vonnissen van aktivistische rechters die niet alleen de bewoners laten wanhopen maar mogelijks ook een demotiverende invloed kunnen hebben op de werking van onze politie.


Wie de volledige discussies rond de agendapunten wenst te volgen kan steeds terecht op het audioverslag van deze raad.


Kijk, kijk: dat onze Kurt tot de regelmatige bezoekers behoort van onze belhamelwebstek
dat wisten we al langer.

Dat nu ook onze foto's danig in zijn smaak vallen is nieuw...

Alleen zou een politicus, die graag zout strooit op alle slakken en stipt de regels wenst toegepast te zien, moeten weten dat op fotografische opnamen copyright rust en deze niet mogen gebruikt worden voor publicatie zonder toestemming van de auteur.


Dus een vriendelijke raad, Kurt, een volgende maal toestemming vragen !
Enne, wees gerust, wij hanteren weinig of geen schutskringen. Wij praten met iedereen en zijn soepel in die zaken indien de voorgeschreven weg wordt gevolgd.

Een vooruit advertentie met belhamelfoto