ZITTING 25 APRIL 2023

Vandaag 2 in het oog springende nieuwigheden te melden:

- Voor het eerst sedert de aankoop in 2019 van een elektronische stemmodule wordt deze installatie daadwerkelijk ingezet om de stemmen van de raadsleden te registreren... Beter laat dan nooit.

- Tot veler verbazing wenst gewezen sp.a-raadslid en -schepen Monik van den Bogaert het spreekrecht voor het publiek te hanteren!
Wie nu zou denken dat het college iets inschikkelijker zou zijn voor een gewaardeerde oud-collega kwam bedrogen uit. Zij werd net als de belhamelse sprekers straal genegeerd en het was vooruit-partijgenoot Kurt Vermeiren die vanuit het halfrond de dames en heren van het college er fijntjes moest aan herinneren dat nog niet was geantwoord op vragen en opmerkingen van het publiek...

Nieuwigheden te melden!
rollover

Voor de zitting gaven onze algemeen directeur Rony Lejaeghere en stafmedewerkster Marijke de Bondt nog het beste van zichzelf om de raadsleden te leren omgaan met de nieuwe methode van stemmen.

Er werd geoefend met vragen rond huisdieren, fruit en chocolade!

Algemeen directeur Stafmedewerkster

rollover (2)

Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) eindelijk verlost van het stresserende stemmen tellen.


Korpschef Jack Vissers

Geen vragen vandaag voor korpschef Jack Vissers. Na enkele minuten reeds kan hij zijn laptop sluiten en vertrekken (om de nacht op te gaan!).


Oei, wat nu met onze burgervader Maarten de Veuster (N-VA)? Houdt hij het voor bekeken en is hij van plan zich over te geven... of gaat hij er in tegendeel een flinke lap op geven?


Kurt Vermeiren

Raadslid Kurt Vermeiren (vooruit) zal het college verzoeken het huishoudelijk reglement te respecteren en dus te antwoorden op de tussenkomst vanuit het publiek.


Iefke Hendrickx

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA): "We nemen hier altijd ruim de tijd voor om al die plannen (hoppinzuilen punt 4) op de raadscommissie te bespreken, als ge daar vragen hebt is daar altijd ruimte voor".


De weergave van de stemverrichtingen is niet altijd even duidelijk te volgen op de centrale schermen. Hier Bert Batens (N-VA) die de zaak van naderbij wenst te bekijken.


Het feit dat er in Sportoase geen zwemlessen mogen gegeven worden door priv├ępersonen heeft te maken met veiligheid en aansprakelijkheid volgens Christof Victor (N-VA). De enige reden volgens de oppositie is inkomstenderving voor Sportoase. Tom van Grieken (Vlaams Belang) laat weten dat het anderhalf jaar duurt alvorens met de lessen te kunnen aanvangen. (Agendapunt 12: JAARREKENING 2022 INTERLOKALE VERENIGING BRASSCHAAT - SCHOTEN).


Dieter Peeters

Raadslid Dieter Peeters (cd&v) wenst de kandidaat-bestuursleden voor de woonmaatschappij 'De Voorkempen-H.E' te feliciteren voor hun moed en zelfopoffering, want de financi├źle haalbaarheid van deze woonmaatschappij blijkt precair... (agendapunt 9: Woonmaatschappij).


Brecht met vraag over fusie PIDPA/WATERLINK

rollover

Volgens raadslid Brecht Verwulgen (groen) - die het gehoord heeft in de media - zou er koudwatervrees bestaan bij Pidpa en Waterlink om tot een fusie te komen... Daarom stelt hij de concrete vraag: "Is Schoten voorstander van deze fusie?"
"Geloof nooit alles wat er in de kranten staat", zo antwoordt schepen Wouter Rombouts (N-VA). Na wat verduidelijkingen zou de fusie de komende dagen, weken of maanden een feit kunnen worden. En "Ja, Schoten is absoluut voorstander van die fusie". (agendapunt 17)

Niet een beetje te optimistisch, Wouter, met die "komende dagen, weken of maanden"?
Onze medewerker heeft reeds in de gemeenteraad van 5 september 2002(!) ongeveer dezelfde vraag gesteld als Brecht vandaag. Reeds meer dan 20 jaar wordt er onderhandeld over deze algemeen gewenste fusie!


Sandra Lauryssen

In een toegevoegd agendapunt kaart Sandra Lauryssen (N-VA) de problemen aan rond enige onregelmatigheden bij de verzending van de uitnodigingen voor de algemene vergadering van de huisvestingsmaatschappij 'De Ideale Woning'. (agendapunt 19)
Sandra hoopt toch dat die vergadering op 15 mei zal kunnen doorgaan en vraagt daarvoor de steun van de gemeenteraad. Wordt verleend met 19 JA, 9 NEEN en 3 onthoudingen.


Maarten de Veuster

Vandaag geen 'stand van zaken'. "Sorry", lijkt onze burgervader hier wel te zeggen.


Om af te sluiten brengen we u nog een video met de reacties op een interpellatie van VB-raadslid Peter Vanaken:

Wat de reactie van Kurt Vermeiren betreft: Sorry, Kurt, maar compleet irrelevant je interventie. Gelijk kan je wel hebben met je bewering (Iefke gaat het trouwens proberen te meten) maar het ging hier in hoofdzaak over het voorstel om een 30km-bord bij de ingang te plaatsen en de verwarrende 50km-borden te verwijderen wat ons inziens een redelijk en goed doordacht voorstel is dat niet alleen duidelijkheid schept maar ook de wildgroei van verkeersborden tegengaat.

We weten het al langer: in jouw ogen kan Vlaams Belang niks goed doen. Van die kwalijke misvatting zal je wel nooit verlost raken....


Wie de volledige discussies rond de agendapunten wenst te volgen kan steeds terecht op het audioverslag van deze zitting.