ZITTING 30 MAART 2023

Gemeenteraadsvoorzitter Lieven de Smet (N-VA) heeft het vandaag niet onder de markt.

Hij dient enkele malen luidruchtig protesterend publiek tot kalmte aan te manen (bij agendapunt 16: Overlast grote laanbomen David Teniersstraat en Jacob Jordaensstraat) en moet kort daarna zelfs raadslid Dieter Peeters (cd&v) stilleggen die ongevraagd een felle kanonnade afsteekt tegen schepen Paul de Swaef (N-VA) naar aanleiding van aantijgingen door de schepen richting cd&v bij agendapunt 19: Visie en onderhoud beschermd patrimonium.

De voorzitter moet enkele malen de orde herstellen

rollover


Timothy de Vos

Vermelden we nog dat plaatsvervangend korpschef Timothy de Vos zo vriendelijk is de ganse openbare vergadering bij te wonen om op het einde een aangekondigde vraag van Peter Vanaken (VB) in de varia te kunnen aanhoren.

Zeg nu nog dat we geen alert en gedienstig politiekorps zouden hebben in onze gemeente!

Een voorbeeldige houding, zeker een vermelding waard.


Enkele kiekjes genomen tijdens de zitting:

Walter Brat

Schepen Walter Brat lijkt hier wel een hemel op aarde te beloven... Schepen Paul Valkeniers blijft er in ieder geval sceptisch bij.


burgemeester: een zware stiel?

rollover
Burgemeesterschap: duidelijk een zware hondenstiel.


Charlotte Klima

Schepen Charlotte Klima: één en al oog voor de laptop.


Laptop

Werkt zelfs aanstekelijk... collega Paul de Swaef komt meekijken.


Smartphone

Ook de smartphone van Tom van Grieken schijnt wel enige aantrekkingskracht te hebben.


Uw burgemeester.

rollover

Burgemeester De Veuster is zijn persoonlijk agendapunt kwijt en wordt met zijn 'Stand van Zaken'  (Schuttershof, Oekraïne, Corona) gewoon verwezen naar de Varia op het einde van de zitting.
Bij overmaat van ramp staat zijn uitgebreide toelichting in het audioverslag weggemoffeld onder de naam van de voorzitter.


Lieven de Smet

'Den Dieter eens goed op zijn plaats gezet...'


Zware hoofden

Hoofden wegen soms zo zwaar dat ze moeten ondersteund worden...


Walter Brat

Schepen Walter Brat (N-VA) stelt voor het agendapunt ingediend door Peter Vanaken (VB) "Overlast milieuhinder door honden in Elzendreef en Heidebadlaan" te behandelen in geheime zitting.


Brecht Verwulgen

Brecht Verwulgen heeft ongetwijfeld een artistiek aangelegde kapper.


groen publiek

Niet alleen publiek tegen de overlast van overmaatse laanbomen, ook Groen had publiek opgetrommeld om de drie toegevoegde punten van Peter Arnauw te komen beluisteren.


Om af te sluiten hieronder de video met de antwoorden van het college op de interpellatie van Peter Vanaken (Vlaams Belang) aangaande OVERLAST GROTE LAANBOMEN IN DAVID TENIERSSTRAAT EN JACOB JORDAENSSTRAAT: