ZITTING 16 FEBRUARI 2023

Een vooruit geschoven zitting (om de verkozenen des volks toe te laten tijdig op skivakantie te vertrekken of volop te kunnen laten genieten van carnaval?) met alweer een magere agenda.
Het is nu anderhalve maand wachten op de volgende raad, misschien een gelegenheid om enkele zwaardere agendapunten voor te bereiden, daar is nu tijd genoeg voor.

Terug naar de knusse raadszaal lijkt nog niet voor morgen. Voor hoop en al 40 mensen wordt de ganse zaal van de Kaekelaar op 24° C warm gestookt.

ZAAL DE Kaekelaar


Raadslid Erik Block (cd&v) werpt zich in de politieke strijd voorzien van een veelkleurige pull.

Is Erik een fan geworden van de Duitse Bondsrepubliek?

Of dacht hij met de regenboogkleuren op pad te zijn? Violet, blauw en groen ontbreken dan wel....

Of is het een stille wenk voor Iefke: vergeet Schoten niet in de holebikleuren te zetten?

Passend zitten doet de pull blijkbaar nog niet helemaal.

 

De kleurenpull van Erik

Vier agendapunten betreffende politie en dus is onze korpschef aanwezig om de raadsleden uitleg en duiding te geven.
Uiteindelijk kreeg onze korpschef slechts van één raadslid vragen voorgeschoteld:

Brecht Verwulgen (groen) die wenste te weten waarom bij de keuze van de BMW-motorfiets voor een benzineuitvoering werd gekozen en niet voor een elektrisch exemplaar. Tevens vroeg hij wat het nut was van een verwarmd zadel...

Antwoord van de korpschef:

- Geen valabel elektrisch alternatief. Inzake reikwijdte en functionaliteit voldoen voorlopig alleen benzinemotoren.
- Wat het verwarmd zadel betreft veronderstelt hij dat dit de doelmatigheid tijdens het rijden ten goede komt.

BMW motorfiets voor de politie. Nederlandse versie bij gebrek aan een deftige foto uit eigen land

RAPPORTERING FINANCIEEL DIRECTEUR 2022 - Kwartaal 3 & 4.

Grote ogen trekt onze financieel directeur, misschien omdat er zowaar enkele raadsleden zijn die zich de moeite getroost hebben om haar vlijtig werkstuk boekhoudkunde eens grondig onder de loep te nemen?

Financieel directeur zet grote ogen op!

Dieter Peeters (cd&v) komt met uitvoerige opmerkingen. Uitleg wenst hij bij het behalen van slechts 50% van de investeringen die we gepland hadden.

Eveneens over langlopende leningen wenst hij toelichting en vraagt verduidelijking over het "banklandschap". Volgens Dieter zijn er te veel rekeningen, soms zelfs maar met geringe bedragen.

Speciaal is hij benieuwd naar de bijkomende maatregelen die zullen genomen worden om de openstaande vorderingen te innen.

Vervolgens is er ook Piet Bouciqué (Vlaams Belang) die opgemerkt heeft dat er nog een effectenrekening loopt bij de Bank van Lanschot.

Welke effecten zitten daarin en welk rendement geven die? wenst Piet te weten.

De deskundige antwoorden van onze financieel directeur Wendy Verhoeven zijn moeilijk samen te vatten in enkele regels. Daarom ons voorstel om via het audioverslag kennis te nemen van de antwoorden. (Raadpleeg aldaar agendapunt 6 en dubbelklik in het uitklapmenu op de naam Wendy Verhoeven)


RAPPORTERING LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT 1.0 (aktename)

Ondanks het feit dat het hier slechts een aktename betreft wordt er door de oppositie toch aardig wat commentaar gegeven.

Eerste in de rij: Kurt Vermeiren (vooruit) die in een lang betoog wijst op de ontoereikende aanpak van het bestuur.
Tot hiertoe slechts enkele honderd bomen aangeplant terwijl dit er tegen 2030 meer dan 34.000 moeten zijn...
Beleidsmatig stelt hij vast dat er te weinig personeel is om de doelstellingen te kunnen waarmaken, terwijl ondertussen ook nog milieutaken worden afgebouwd.
Ook op gebied van ontharding en regenwateropvang staan we nergens.

De uitbouw van de laadpaalinfrastructuur wordt eveneens op de korrel genomen.

De gemeente rekent te veel op private initiatieven, terwijl we eigenlijk het goede voorbeeld moeten geven. "Zonder substantiële bijkomende inspanningen zullen we ze (de doelstellingen) binnen acht jaar ook niet realiseren" zo besluit Kurt. (foto rechts hieronder)

Brecht Verwulgen

Kurt Vermeiren

Vervolgens komt Brecht Verwulgen (groen) (foto links hierboven) aan de beurt. Hij volgt grosso modo hetzelfde traject als zijn socialistische voorganger. Hij legt de nadruk op de slechte cijfers en vraagt dringend inhaalmanoeuvres.

Derde spreker is Piet Bouciqué (Vlaams Belang). (geen foto wegens alleen rug zichtbaar)
Hij vraagt zich af waar die meer dan 30.000 bomen gaan geplant worden "is daar al zicht op?". Hij hoopt dat ons bestuur tenminste al plannen heeft om de doelstellingen te bereiken. Er is dringend actie nodig.

De antwoorden op al deze opmerkingen worden geformuleerd door de schepenen Walter Brat en Iefke Hendrickx, beiden van N-VA.

Walter Brat Iefke Hendrickx

U kan de replieken van deze schepenen best zelf beluisteren in het audioverslag onder agendapunt 12.

Zelf hebben we d' er hier bij belhamel geen goed oog in.

Ons standpunt zult u allicht reeds kennen: Al die dure ingrepen en acties zullen een slag in 't water zijn, gewoon omdat ze tenietgedaan worden door de ongemeen heftige verkavelingswoede en appartementitis die onze gemeente de laatste jaren teistert.

Dit zal voor Schoten resulteren in een sterke stijging van de CO2 uitstoot, onontwarbare mobiliteitsproblemen en een hoge verstedelijkingsgraad gepaard gaande met de daarbij horende vervreemding.

Hopelijk zal een volgende legislatuur het roer proberen om te gooien. Vol is vol. De betonboeren mogen vertrekken.


Hieronder een video met enkele flitsen uit de zitting van vandaag:

 Gemeenteraadsvoorzitter Lieven de Smet weet zijn burgemeester Maarten de Veuster tijdens een geheime stemronde te pramen tot een gezellige babbel.


TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN:

Erik Maes van cd&v schetst de rampzalige toestand in het aardbevingsgebied van Syrië en Turkije.

Hij vraagt dat Schoten ook zijn "duit in het zakje" zou doen bij de hulpverlening en minstens 1 euro per inwoner zou uittrekken als noodhulp.

Schepen Veronique d'Exelle (N-VA) verklaart dat er reeds 3000 euro noodhulp is voorzien vanwege de hoge raad 'Duurzaam Schoten'. Het bedrag wordt overgemaakt aan de plaatselijke afdeling van Child-Help die dokters ter plaatse hebben.

De schepen heeft ook reeds contact opgenomen met omliggende gemeenten om samen een mooi bedrag te kunnen overmaken teneinde de ergste nood te lenigen.


Peter Arnauw (groen) vraagt meer informatie over de rioleringsgraad in onze gemeente.

vraag van Peter, antwoord van Wouter
rollover

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) verbaast iedereen met zijn uitzonderlijk uitgebreid en gedetailleerd antwoord.
Kort samengevat: de rioleringsgraad voor Schoten is vrij hoog: meer dan 92% "We zitten in het koppeloton van Vlaanderen."

Tijdens deze legislatuur zal er een kleine 10 km aan rioleringswerken uitgevoerd worden, ongeveer de helft daarvan aanleg en de andere helft zijn afkoppelingsdossiers van regenwater.

Wie interesse heeft voor de rioleringsproblematiek kunnen we het uitvoerige antwoord van de schepen ten zeerste aanbevelen. Beluister het via het audioverslag (start op 1:24:30 of ga naar agendapunt 21).


Groen raadslid Brecht Verwulgen heeft gelezen dat slechts 5% van onze fietspaden voldoet aan de nieuwe normen van het fietsvademecum.

"Heeft Schoten ambitie om aan deze normen te voldoen en hoe gaat de gemeente dit bereiken?" wenst Brecht te vernemen.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) antwoordt dat alvast de nieuw aan te leggen fietspaden veilig en voldoende breed zullen zijn.

Deze verklaring strookt volgens onze belhamelredactie in geen geval met de toestand van het fietspad in de onlangs vernieuwde Hendrik Consciencestraat.
Het fietspad naast de kerkhofmuur is hier niet veilig en veel te smal.

Waarschijnlijk ontworpen door een bureaucraat die nog nooit op een fiets heeft gezeten... en indien wel dan zou deze ontwerper moeten weten dat een muur, haag of omheining pal op de rand van een fietspad de nuttige breedte van zulk een fietspad met minstens een halve meter beknot.

Is er iemand die durft beweren dat er op dit deel van het fietspad veilig een inhaalmanoeuvre kan uitgevoerd worden? Uw kneukels openrijten tegen de muur,  ja, vallen door in mekaar hakende sturen of te pletter rijden tegen openzwaaiende portieren van geparkeerde auto's.

Een veilig fietspad moet er toch ietsje anders uitzien!

voldoende breed en veilig fietspad


VARIA

Fietsend langs de Sluizenstraat merkte Erik Maes (cd&v) dat er blijkbaar voorbereidende werken - bomen kappen en sloopwerken - bezig waren op de site waar Hubo en Jumbo een nieuwe vestiging wensen op te richten.
Erik vraagt het college om een kijkje te gaan nemen, hij wenst geen fouten inzake vergunningen waardoor de gemeente misschien sancties kan oplopen...

Schepen Paul de Swaef (N-VA) heeft reeds signalen opgevangen van activiteiten op deze site en kan de interpellant verzekeren dat er zeer binnenkort controles zullen uitgevoerd worden.

site waar Hubo en Jumbo ooit hopen neer te strijken
rolloverEnkele losse fotootjes gekiekt tijdens de zitting:

Algemeen directeur Rony Lejaeghere

Eerste schepen Iefke Hendrickx

Onderonsje Burgemeester en Algemeen directeur

Groen fractieleider Peter Arnauw wordt 'gebriefd'.