ZITTING 20 DECEMBER 2022

Vandaag een korte gemeenteraad (om voldoende tijd over te houden voor een kerstdrink na de raad?) én met spreekrecht voor onze nr. 32.
Toch die 'nr. 32' even verduidelijken voor onze nieuw verkozenen: “Nr. 32” staat voor onze medewerker Herwig, die door oud-burgemeester Sebrechts werd gebombardeerd tot “ons 32ste raadslid” vanwege zijn overvloedige en onstuitbare stroom lastige vragen en opmerkingen richting schepencollege (dit sedert 2001 en allemaal nog terug te vinden, samen met het spreekrcht van belhamel Albert Leenaerts op www.belhamel.artexanis.be). En geloof het: 32 dat is 'ne numero'.

Rechtstaande en met een zwaar tafelmodel-microfoon in de hand en zijn papieren in de andere hand mag onze medewerker starten. Dat loopt uiteraard niet van een leien dakje.

Soit: HIER is zijn proza na te lezen.

En jawel, een ware verassing: het college verwaardigt zich om hier en daar toch te reageren, weliswaar niet binnen het spreekrecht maar bij behandeling van het aangehaalde punt tijdens de zitting. Zelfs onze boezemvriend Kurt Vermeiren (vooruit) kan niet nalaten te verklaren "het eigenlijk eens te zijn met spreker" wat betreft de commentaar op de aanduiding van Leen Wouters.

Onze dank aan de leden van de raad die reageerden. Niet vaak gebeurd de voorbije twintig jaar.


Vanaf vandaag heeft uw burgemeester een eigen infopunt op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder een video met de informatie over de Oekraïense vluchtelingen in Schoten:


'Bram' Verwulgen

Midden op de foto: 'Bram' Verwulgen, zo verkeerdelijk aangesproken door de voorzitter. Geeft in de loop van de zitting aanleiding tot enkele vriendelijke plaagstoten richting voorzitter. Zoals u ziet kan Brecht er zelf mee lachen.


Waar zit 'Bram' Verwulgen?
rollover
Ja, Bram, zeg het maar... Brecht Verwulgen was bedoeld.


Korpschef Jack Vissers

Onze korpschef heeft alle vragen en opmerkingen van de raadsleden uitvoerig beantwoord en verdwijnt dan stilletjes naar de uitgang. Voorzitter Lieven had dit niet opgemerkt en betreurt dat hij nu de vlijtig aanwezige korpschef niet heeft kunnen bedanken en zijn beste wensen voor de kerstdagen niet heeft kunnen overmaken.


Burgemeester de Veuster

Al aan zijn speechke voor de komende kerstreceptie(s) aan het werken?


Schepen Paul Valkeniers

Een toornig kijkende schepen Valkeniers, misschien iets denkend als:

"Wat krijgen we nu: de Kurt en nr. 32 twee handen op één buik?"


De dorstigen laven
rollover

Vanwege de behoorlijk hoge zaaltemperatuur is er vandaag flink wat water verzet !


Maarten de Veuster

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) heeft voortaan een eigen agendapunt (vandaag punt 8: STAND VAN ZAKEN: OEKRAÏNE EN SCHUTTERSHOF) om de raadsleden voor te lichten over hangende Schotense problemen. (Bekijk de video die hoger staat - boven de foto's)


Schepen Wouter Rombouts

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) antwoordt afwijzend op een vraag van Peter Vanaken (Vlaams Belang) i.v.m. "Overlast grote laanbomen in de David Teniersstraat / Jacob Jordaensstraat"  (p. 22)

Peter weet te vertellen dat bewoners van die twee straten sedert 2017 reeds herhaaldelijk het gemeentebestuur hebben aangeschreven met klachten over de overlast met de veel te grote bomen in hun straat. Tot hiertoe werd door het gemeentebestuur nog geen enkel voorstel van aanpassing meegedeeld aan de bewoners met het oog op het verminderen van die overlast.

Peter wijst op de schade die de wortels van deze bomen (die slechts een zeer smalle vrije groeistrook krijgen tussen voetpad en rijweg) toebrengen aan de voetpaden en de nutsleidingen ook op private grond.
De hoog opschietende bomen verminderen het rendement van aanwezige zonnepanelen en zorgen voor overvloedige bladval in dakgoten en op de stoep.

Het interpellerende raadslid wenst te weten wat er mis is met het voorstel van de bewoners om de veel te grote laanbomen te kappen, de wortels weg te frezen en nieuwe aangepaste straatbomen aan te planten.

Schepen Rombouts geeft toe dat de gemeente nu niet langer zo'n grote bomen zal aanplanten in straten waar niet genoeg ruimte is om vrij uit te groeien.
Tevens erkent hij dat de bomen die er nu staan inderdaad voor enkele ongewenste neveneffecten zorgen. De voordelen die deze bomen bieden zouden volgens de schepen echter groter zijn dan de nadelen en daarom wenst de gemeente ze niet te kappen. Zeer binnenkort is trouwens de heraanleg van de nutsleidingen voorzien in deze straten en worden de voetpaden heraangelegd.

De uitvoerige bespreking van dit door Peter ingediende agendapunt kan steeds geraadpleegd worden in de klankopname van deze raad onder punt 22.


In de varia vraagt Peter Vanaken naar de hoeveelheid vergunningen die zijn afgeleverd om op oudejaarsnacht (geluidsarm) vuurwerk te mogen afsteken.

Hieronder in de video het antwoord van de burgemeester:

 

Wie deze tussenkomst in de klankopname wil controleren zal even moeten zoeken. De tussenkomst zit verstopt onder agendapunt 25: 'Goedkeuring Notulen Besloten Vergadering'. Ondertussen werden de nodige correcties aangebracht in de klankopname en werd punt 25 omgedoopt naar "varia".