60 JAAR GELEDEN: TWEEDE MARS OP BRUSSEL

Op 14 Oktober 1962 trekken de Vlamingen massaal naar Brussel om hun taalrechten te verdedigen tegen de opdringende verfransing.

En Schoten was flink vertegenwoordigd !

Sympathieke groet

Nog tegenbetogers

Langs het parcours Franstalige landgenoten die ons een allerhartelijkste groet brachten en ons een voorspoedige terugreis en behouden thuiskomst wensten met teksten zoals "Keer naar uw dorp".

Geen Frans geen centen

En we lazen ook dat Brussel in al zijn edelmoedigheid onze Vlaamse centen niet nodig had, maar dat is jammer genoeg scheef gelopen:
die agressieve Vlamingen blijven sedertdien maar miljarden aan transfers in dat Brusselse waterhoofd pompen....


naar belhamelstartpagina