ZITTING 15 SEPTEMBER 2022

Dit zou vandaag alweer een magere agenda geweest zijn indien  de oppositie geen hele reeks agendapunten had toegevoegd. Niet minder dan 12: 4 voor rekening van cd&v, 5 voor Vlaams Belang en 3 voor Groen.
De zitting start met 27 aanwezigen.

Hoopvol nieuws krijgen we te horen van waarnemend Algemeen Directeur An Adriaenssens: Eindelijk zou het reeds in 2019 aangeschafte conferentiesysteem (met stemmodule) operationeel gaan zijn. Nog enkele kleine software aanpassingen plus een paar testen en het zou in gebruik kunnen genomen worden...!


Korpschef Vissers

"Als u op sociale media vandaag of morgen zou lezen dat de korpschef is vermoord, dan is dat niet echt" aldus onze korpschef in een vooruitgeschoven variapunt.
Het betreft hier namelijk een Cluedo-spel ter gelegenheid van de OpenDeur van de Schotense Politie op 25 september.
De chef verwacht (met een knipoog) minstens 60% van de Schotense bevolking. Voorzitter Lieven hoopt (eveneens met een knipoog) dat hij genoeg manschappen bij de hand zal hebben om de toestroom in goede banen te leiden....


Financieel directeur Verhoeven

Rapportering 2022 door financieel directeur Wendy Verhoeven.


Burgemeester De Veuster kondigt nieuwe vaccinatieronde aan

Burgemeester Maarten de Veuster kondigt een nieuwe vaccinatieronde aan.


Schepen Iefke Hendrickx

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) spreekt over een voorstel om een soort van energiecel op te richten waarbij alle betreffende actoren zouden betrokken worden, plus iemand van de communicatiedienst.
Dit met het oog op vlotte doorstroming van alle wetenswaardigheden inzake energiemaatregelen naar de Schotense bevolking.


Schepen Paul de Swaef

Schepen Paul de Swaef (N-VA) onder meer over meerkosten bij de herinrichting van het Gelmelenhof.


Dieter Peeters

Dieter Peeters (cd&v) heeft vragen bij de twee rapporteringen (agendapunten 4 en 5).


Brecht Verwulgen

Brecht Verwulgen (Groen) maakt zich zorgen over de waterverkwisting bij bronbemaling voor de talrijke bouwprojecten in onze gemeente. Hij stelt een verscherping voor van de regelgeving.


raadslid Erik Block

Erik Block (cd&v) vandaag met 2 toegevoegde agendapunten: over de stijgende energieprijzen en de aanleg van de A102.


Pieter Gielis

Pieter Gielis (N-VA), voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke ordening, wordt door Groen op de korrel genomen omdat een geplande raadscommissie werd afgelast terwijl er toch belangrijke omgevingsvergunningen hangende zijn (Boby-land met afwijking van het RUP en Milcobel worden o.m. vernoemd). Pieter verklaart dat omgevingsvergunningen de uitsluitende bevoegdheid zijn van het college en er overigens onvoldoende agendapunten waren om een raadscommissie samen te roepen.


Erik Maes

Erik Maes (cd&v) dringt aan op meer zonnecellen boven op gemeentelijke gebouwen.


Kurt vermeiren

Kurt Vermeiren (Vooruit) is vandaag erg actief en heeft opmerkingen en vragen bij niet minder dan 11 agendapunten.


Veronique d' Exelle

Schepen Veronique d’Exelle (N-VA) hier duidelijk aan het woord maar is niet terug te vinden in het audioverslag....
Schepen Paul Valkeniers (VLD) daarentegen is vandaag verontschuldigd maar wordt desalniettemin enkele malen vermeld in datzelfde audioverslag van de zitting.


Erik Block

Erik Block (cd&v) in een korte tête-à-tête met Brecht Verwulgen (Groen).


Korte video met afscheidsrede van Ilse Stockbroekx (N-VA):


Onze bezoekers die meer informatie wensen te sprokkelen omtrent deze zitting verwijzen we naar het audio-verslag dat HIER kan geraadpleegd worden.