ZITTING 24 MEI 2022

De foto van de dag: Stilleven met telraam

Stilleven met telraam

Aangezien voorzitter Lieven de Smet (N-VA) tijdens vorige gemeenteraad behoorlijk wat problemen had met het vaststellen van de uitgebrachte stemmen beloofde Tom van Grieken (VB) de voorzitter te zullen helpen bij de uitoefening van zijn taak door hem een telraam kadoo te doen....

Tom was zijn belofte niet vergeten en bij de start van de zitting vond de overhandiging plaats.

We wensen de voorzitter veel telplezier en hopelijk zorgt hij er mee voor dat de dure elektronische stemregistratie onverwijld van onder het stof wordt gehaald.

Tom van Grieken overhandigt de voorzitter een telraam


Belangrijkste onderwerp van vanavond:

GRONDEN HAVENPLEIN - OPHEFFING GEMEENTEWEG - GOEDKEURING WEGENTRACÉ

Of hoe in dit gevoelige verkavelingsdossier de gemeenteraadsleden zich zelf van alle verdere inspraak mogen (moeten!) uitsluiten. Het schepencollege kan inzake verkavelingen vervelende pottenkijkers missen als kiespijn. Hop naar verdere verstedelijking, groeiende CO2 uitstoot, verkeersinfarct en naar de 35.000 inwoners (wat voor ons bestuur geen financiële windeieren zal leggen. Gevoelige stijging van de wedde voor collegeleden eenmaal de kaap van de 35.000 gerond !)

We gaan hier enkel de grote lijnen aanhalen, wie deze twee agendapunten (11 & 12) grondig wil volgen raden we aan het audioverslag van deze zitting te raadplegen. (de bespreking start op 42'42")

Dieter Peeters (cd&v) wenst verdaging van deze agendapunten o.m. omdat GECORO nog geen advies heeft kunnen geven (deze commissie vergaderde gisteren en het advies is in de maak).

Peter Arnauw (Groen): een gemiste kans om sociale woningen bij te bouwen. Het is een verstedelijkend plan met een plein dat te klein is voor een kermis. De groene opmerkingen en voorstellen in de commissie van maart zijn niet gevolgd en werden ook niet weerlegd. "Dit is een slecht dossier".

Kurt Vermeiren (Vooruit): sluit zich aan bij vorige sprekers en windt zich op omdat dit niet de eerste keer is dat een deadline wordt gebruikt om een bepaald punt zonder veel inspraak door de gemeenteraad te "jassen".

Erik Maes (cd&v) vreest een claim van de familie Wouters die daar destijds grond aan de gemeente verkocht om een bufferzone en een buurtparking in te richten. Daarenboven wordt de grond (€ 1,3 miljoen) voor "een pak meer" verkocht dan bij de destijdse aankoop.... "De gemeente als makelaar in gronden?"

Tom van Grieken (Vlaams Belang) betreurt dat er een stemming wordt gehouden zonder dat er op ernstige opmerkingen vanuit de oppositie is gereageerd.

Schepen Paul de Swaef (N-VA) noemt het een project met veel groenwinst daar waar het nu een betonnen massa is. Het moet een win-win-win-project worden ook voor de buurt.

Op vraag van Peter Arnauw (Groen) wordt er een schorsing van een kwartiertje ingelast.
Blijkt totaal overbodig want iedereen is op zijn standpunt gebleven met het gevolg dat het wegentracé meerderheid tegen oppositie wordt goedgekeurd en hiermee verdere afhandeling van dit dossier in handen van het schepencollege wordt gelegd.

Dieter Peeters van cd&v maakt een wat wrange opmerking over het stemgedrag bij de meerderheid maar wordt teruggefloten door voorzitter Lieven de Smet (N-VA) die stelt dat iedereen hier in eer en geweten zijn stem heeft uitgebracht.

Hieronder een video met enkele korte fragmenten uit de bespreking:

 


Enkele losse kiekjes:

Maarten de Veuster

Walter Brat

Lieven de Smet

Kris Oversteyns

Lieven met telraam

Paul de Swaef, schepen

Peter Arnauw

Charlotte Klima

Schepen Walter Brat.

Kurt Vermeiren

De Maarten

Tom van Grieken

Maarten de Veuster burgemeester

Iefke Hendrickx krijgt stembriefje

Walter Brat

Voorzitter Lieven de Smet in gepeins verzonken

Wouter Rombouts

Lastige vraag voor Veronique d' Exelle?

Maarten de Veuster


Tijdens de schorsing van de zitting:

Tom van Grieken

Brecht Verwulgen

Tom van Grieken

Peter Arnauw


In opleiding:

Sandra in opleiding door Marijke


We vernemen het overlijden van Sibylle Snoeck. Trouwe bezoekers van onze webstek zullen zich herinneren dat deze dame in de jaren voor de covid-pandemie geregeld ook het spreekrecht beoefende in de Schotense gemeenteraad.
Sibylle nam geen blad voor de mond en ofschoon we niet alles konden bijtreden wat ze richting schepencollege lanceerde hebben we toch menigmaal instemmend moeten knikken met haar ongezouten kritiek op het beleid.
We apprecieerden het vooral dat ze mee op de barricaden stond in de strijd tegen de natuurverstorende windturbines die op Wijtschot waren gepland.
Zeer terecht staat op haar sober doodsprentje:
                                 
<< Je hebt je eigen mening en je vecht voor je overtuigingen >>

Belhamelwebstek biedt de nabestaanden zijn oprechte deelneming aan.

Met dank aan Monique van den Bogaert die ons het doodsprentje bezorgde.


Hieronder laten we Sibylle nog even aan het woord in een gloedvol betoog tijdens de gemeenteraad van januari 2017.

Denkelijk zullen onze trouwe bezoekers niet verwonderd opkijken als we hier zeggen dat ook Sibylle, net als de belhamelse spreekrechtbeoefenaars, zelden of nooit een passend antwoord heeft gekregen op haar vragen en opmerkingen.