ZITTING 31 MAART 2022

kaekelaar

Zoals u kunt zien wordt er nog maar eens overgeschakeld naar een fysieke zitting. We hopen nu eindelijk definitief verlost te zijn van die stuntelige digitaal gestreamde gemeenteraden.
Het projectiescherm staat er ten behoeve van de gastsprekers die hun intercommunale komen toelichten.

Er is behoorlijk wat belangstelling voor de zitting - of beter gezegd: voor het laatste agendapunt van de Raad voor maatschappelijk Welzijn - minstens een twintigtal toehoorders meer dan gewoonlijk in de publieke tribune .

Nog voor de start van de raad vraagt Piet Bouciqué (Vlaams Belang) het woord. Hij wenst te vernemen wanneer er eindelijk zal kunnen gestemd worden met het nieuwe systeem dat al heel lang ter beschikking staat (maar nog nooit echt gewerkt heeft). Tevens wenst Piet te weten of deze en volgende gemeenteraden nu niet openbaar kunnen uitgezonden worden, waarop VB trouwens al langer aandringt.

Raadsvoorzitter Lieven de Smet (N-VA) hoopt het systeem te kunnen inzetten als er wordt teruggekeerd naar de raadszaal.
Een live stream van de zittingen behoort nog niet tot de mogelijkheden, maar ondertussen is de openbaarheid gegarandeerd door het feit dat het publiek de zittingen lijfelijk kan bijwonen.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) komt met een opmerkelijk idee om eventueel hybride zittingen te organiseren, zodat zieke of in quarantaine geplaatste raadsleden toch nauw betrokken kunnen worden bij de debatten in de gemeenteraden. Het overdenken waard.


Informatiesessie verzorgd door de heer Guido Slaets en mevrouw Katrien Vleugels van PIDPA OV
(Opdrachthoudende Vereniging)

Uitleg en toelichting bij de werking van PIDPA

rolloverInfosessie door de heer De Vos, afgevaardigde van TMVS DV
(Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services Dienstverlenende Vereniging)

TMVS DV

rolloverOekraïne

Na het gebruikelijke overzicht van de corona-toestand in de gemeente door burgemeester Maarten de Veuster wordt het woord verleend (net als de burgervader buiten de officiële agenda om) aan gemeentelijke medewerkster Inge Ledoux (lid van het management team) die de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente komt toelichten.

Een 139 oorlogsvluchtelingen zijn er ondertussen aangekomen.

Wie de volledige toelichting en bespreking van de corona-toestand en dit vluchtelingenprobleem voor Schoten wenst te volgen kan altijd terecht op het audioverslag van deze zitting, te bereiken via deze link:

https://schoten.notubiz.nl/vergadering/939387/%2031-03-2022

In de getoonde agenda 2 maal dubbel klikken op "Oekraïne" na agendapunt 3.MAANDELIJKSE CORONARUBRIEK AANGEVULD MET OEKRAÏNEPROBLEMATIEK

In de video hieronder enkele uittreksels uit het overzicht gegeven door onze burgervader.
Wie de volledige uiteenzettingen wenst te beluisteren moeten we verwijzen naar de link hierboven.


RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - INTENTIEVERKLARING SAMENWERKING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de intentieverklaring die het lokaal bestuur Schoten wenst aan te gaan met het Zorgbedrijf Antwerpen.
Bedoeling is om te kijken of er samen met dit zorgbedrijf een welzijnsvereniging kan opgericht worden.
Dit om het zorgaanbod voor de Schotenaren de komende jaren verder uit te breiden zonder afbreuk te doen aan de continuïteit en de huidige dienstverlening.

Blijkt alras dat er een behoorlijk verschil van mening is tussen meerderheid en oppositie.

Vlaams Belang, Groen, cd&v en vooruit spreken van een gebrek aan openheid en zien maar weinig heil in zo'n schaalvergroting die de zorgbehoevenden wel eens als een nummer zou kunnen behandelen...

Uiteindelijk zal heel de discussie een half uur aanslepen met niet minder dan 6 interventies van burgemeester De Veuster die (tevergeefs) poogt de oppositie op andere gedachten te brengen.

Hieronder de video met een fragment uit een van de tussenkomsten van de burgemeester.

Wie de volledige discussie wenst te horen kan steeds HIER terecht. (Twee maal dubbel klikken op agendapunt 4 INTENTIEVERKLARING SAMENWERKING)

De intentieverklaring wordt goedgekeurd meerderheid tegen oppositie.


Enkele losse kiekjes voor en tijdens de zitting.

Over de Scheldeprijs?

De Maarten

Korpschef Vissers

Financieel directeur Wendy Verhoeven

Schepen Paul Valkeniers

Schepen Walter Brat

Schepen Charlotte Klima

Wouter Rombouts

Maarten de Veuster