verslag Schotense gemeenteraad 20 december 2021.

 

ZITTING 20 DECEMBER 2021

Vandaag een gestreamde gemeenteraad zonder al te veel technische problemen. Klank- en beeldkwaliteit blijft aan de lage kant maar mits wat goede wil is ditmaal alles te volgen en te begrijpen.

Inhoudelijk een zeer matte vergadering, heel wat raadsleden zitten misschien al te dromen van hun vakantie... Waar we anders behoorlijk dicht bij middernacht belanden om af te sluiten, wordt er vandaag reeds om 22 uur den blok opgelegd!

Buiten agenda krijgt de burgemeester alweer gelegenheid om de stand van zaken op het coronafront toe te lichten. De besmettingscijfers gaan de goede richting uit maar het percentage van de omikronvariant neemt snel toe. De boosterprik schijnt goed te werken (waar onze edelachtbare deze wetenschap vandaan heeft gehaald was niet meteen duidelijk) soit, dus ziet hij wel graag zijn onderdanen massaal afzakken naar het Bouwcentrum voor die derde prik...

De eerste 13 agendapunten worden op een drafje en allemaal met eenparigheid van stemmen afgehaspeld.
Bij punt 14 over de kostprijs huur voor De Kaekelaar wordt een eerste amendement ingediend door Groen. Voorgesteld wordt de halvering van de huurprijs niet alleen toe te passen op erkende Schotense verenigingen maar ook buitengemeentelijke verenigingen van dezelfde vermindering te laten genieten. Het amendement wordt verworpen met 24 neen en 7 ja.

Ook bij volgend punt (p15: Belasting op Afgifte van administratieve Stukken) is er geen eenstemmigheid. Het was kantje boordje met 16 ja en 15 neen. (Korte randbemerking: we zien het een der komende jaren toch weer gebeuren dat er een koortsig raadslid uit zijn ziekbed moet getrommeld worden om een stemming in goede banen te komen leiden).

Nog 2 aktenames van infosessies (intercommunales Pontes en Fluvius) en we zijn al bij de interpellaties aanbeland. (Eigenlijk zijn we wel benieuwd hoeveel raadsleden die digitale infosessies de voorbije maanden daadwerkelijk hebben gevolgd, normaliter moeten die sessies tijdens een lopende gemeenteraad gegeven worden!)


Enkele momentopnamen tijdens de zitting eruit gehaald:

Erik en Iefke

Geen regenboogzebrapad voor Erik Block van cd&v.
Ofschoon minister Lydia Peeters (Vl. Minister Mobi-liteit) zo'n zebrapad gratis aanbiedt aan iedere gemeente die erom vraagt (te betalen door AWV*) houdt schepen Iefke Hendrickx (N-VA) de boot af.
Zij beroept zich op richtlijnen van datzelfde AWV (!)  dat zo'n zebrapad niet veilig genoeg vindt.

Als compensatie belooft Iefke wel een bushokje of iets dergelijks ooit eens in de regenboogkleuren te zullen zetten...

                                                                   *AWV = Agentschap Wegen en Verkeer.Met de o van omikron. Voorzitter Lieven de SmetJack Vissers Schepen Hendrickx dik ingeduffeld op een tropisch strand, dan mag ik als korpschef zeker
in mijn hemd aan de zuidpool zitten....Paul Valkeniers Paul Valkeniers Schepen Paul Valkeniers raakt niet uitgekeken
op zijn webcam.Net als in de albums van Suske en Wiske had voorzitter Lieven de Smet ons verslag graag afgesloten met een vriendelijke knipoog, maar dat is jammer genoeg mislukt.

Thuis nog flink oefenen, Lieven, tegen volgende keer !

Voorzitter Lieven de SmetDe belhamelredactie wenst al onze bezoekers een zalige Kerst en een heilvol 2022.

Dat we volgend jaar zo snel mogelijk de reeds herhaaldelijk beloofde vrijheid mogen herwinnen !