ZITTING 25 NOVEMBER 2021

Terug naar digitale gemeenteraden en de kwaliteit van de streaming is er echt niet op verbeterd!

Erbarmelijke klankkwaliteit met tal van haperingen en zelfs het gewoon wegvallen van gesproken fragmenten en daar bovenop ook klank asynchroon met beeld: echt niet genietbaar.

De raad start met enige minuten vertraging omdat Nadine van Mol met technische problemen worstelt.

Zoals we hoorden blijft Nadine na haar overstap naar Vlaams Belang dus wel zetelen als onafhankelijke en wordt dus niet opgenomen in de VB-fractie. Van het door VB vorige zitting aangekondigde verzet tegen deze gang van zaken hebben we in deze zitting niets meer gehoord.

In het verleden liep dit wel even anders: Toen 10 jaar geleden onafhankelijk zetelend ex VB-raadslid Patrick Verlinden de wens uitdrukte tot de N-VA fractie te willen toetreden, mocht hij onmiddellijk verhuizen naar de overzijde van de raadszaal om plaats te nemen bij de N-VA-fractie nota bene naast Ilse Stockbroekx.

Buiten agenda dient eerst de politieverordening goedgekeurd te worden die deze digitale streaming moet mogelijk maken. Voorzitter Lieven spreekt op een bepaald moment van een "vordering".

Ook ditmaal wordt de burgemeester de mogelijkheid geboden om buiten agenda verslag uit te brengen over de stand van zaken op het coronafront: slechte tot barslechte cijfers!

O.m. Schoten Schol wordt al onmiddellijk geannuleerd. Onze burgervader blijft inzetten op vaccinatie en wil de derde prik vlot mogelijk maken in sporthal De Zeurt.

Tja, waar zitten we nu met de prima vaccinatiecijfers in onze gemeente? Je zou de indruk kunnen krijgen dat die hooggeprezen vaccins nauwelijks werken.... Krijgen straks de sceptici toch nog gelijk dat we met die experimentele mRNA-vaccins juist de verspreiding van het virus in de hand werken en mogelijks ook ons immuunsysteem verzwakken?
Weet je nog dat aanvankelijk ons het Rijk van de Vrijheid werd beloofd als we 70% vaccinatiegraad zouden halen? In Schoten benaderen we ondertussen 90% van de +11 jarigen en er is nog geen beterschap in zicht voor onze vrijheid. Een mens zou voor minder met zelfstandig denken durven starten.


Speciaal voor onze bezoekers die de volledige stream op YouTube niet wensen te ondergaan hieronder enkele kiekjes die er werden uitgelicht, samen met korte commentaar.

Lieven de Smet

Jeetjes, daar is die vervelende digitale streaming weer, schijnt voorzitter Lieven de Smet (N-VA) wel te denken.

En inderdaad, al dat gestream liep alweer niet van een leien dakje!


Algemeen directeur Rony Algemeen directeur Rony Lejaeghere heeft zich een stemmig klaslokaaltje uitgezocht om zijn achtergrondprojectie te stofferen.

Schepen Paul Valkeniers (OpenVLD) zit wat gewrongen bij de opnieuw ter stemming voorliggende kredietaanpassing: Vorige zitting had hij beloofd van uitvoerig "uit eigen werk" te zullen voorlezen maar heeft zijn proza nog niet volledig kunnen afwerken....

Desalniettemin slaagde hij er voor de zoveelste maal in om nog eens te benadrukken dat hij rekent op bijkomende inwoners (die hopelijk flink belasting betalen) om de gemeentekas te spekken.

Deze overigens verstandige schepen schijnt nog altijd niet te beseffen dat meer inwoners niet alleen meer belastingopbrengsten genereren maar ook serieus wat negatieve aspecten opleveren. Denken we maar aan verdere verstedelijking, toenemende verkeerscongestie, bijkomende CO2-uitstoot......

Paul Valkeniers

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) dik ingeduffeld op een zonovergoten tropisch strand.

Is onze schepen zich misschien al aan het voorbereiden op stroomuitval als we straks zullen aangewezen zijn op uitsluitend wind- en zonne-energie?

Iefke Hendrickx

Dieter Peeters Raadslid Dieter Peeters (cd&v) oefent hier duidelijk om in de rol van Mefisto op te treden in een eigentijdse invulling van de Faustlegende.

Raadslid Erik Maes (cd&v) dacht zijn collega's de daver op het lijf te kunnen jagen met een uitgesteld halloweenoptreden vóór zijn webcam... Erik Maes

Erik Block

Totale black-out bij cd&v. Fractieleider Dieter had zich even verwijderd en er moest gestemd worden over de kerkfabrieken (budgetten 2022). Blijkbaar waren de twee andere raadsleden niet bij de zaak en na herhaalde oproepen van voorzitter Lieven (met barslechte klankweergave) kwam dan eindelijk een krachtig "neen" van Erik Block, uiteraard tot grote verwondering van voorzitter Lieven die zijn oren niet geloven kon. Iets beter bij de pinken was Erik Block toen hij op het einde van de zitting zich aansloot bij het protest van VB-raadslid Peter Vanaken tegen het uitsluiten van de oppositie bij de ontvangst van de nieuwe Schotenaren. Alleen collegeleden namen de honneurs waar. Erik kon niet nalaten een stevige mep te geven richting N-VA: hij vond het niet erg dat ook de N-VA-raadsleden er niet bij waren: "die mogen sowieso al niet veel zeggen"


Ex N-VA-raadslid mag dus niet in de VB-fractie zetelen maar moet als onafhankelijke verder.

Het schrijven van dit raadslid stond op de agenda en we hoopten eindelijk iets meer te vernemen over de beweegredenen voor de overstap naar VB, maar helaas, volgens voorzitter Lieven de Smet (N-VA) was dat voorlezen overbodig aangezien de raadsleden de brief toch al gelezen hadden in de toelichtingsmappen....

Als publiek bleven we dus op onze honger.

Nadine van Mol

Peter Arnauw

Bij de bespreking betreffende de algemene vergadering van de intercommunale CIPAL brengt Peter Arnauw zijn vrees naar voren betreffende de big-brothertechnologie die steeds verder om zich heen grijpt. Hij vindt het een bedreiging voor onze privacy.

Hij roept de gemandateerde voor deze algemene vergadering op om aan te dringen op meer terughoudendheid bij het uitrollen van al die digitale controlemogelijkheden in het private leven vooral dan van studenten.

Peter vraagt dan ook of onze afgevaardigde mandataris deze gevoeligheid kan overbrengen tijdens deze algemene vergadering van CIPAL.

Hij krijgt geen rechtstreeks antwoord.