ZITTING 28 OKTOBER 2021

Score: 15 / 15

Bijwijlen een wat woelige zitting ingevolge deze uitslag van de stemming over de kredietaanpassing 2021 van het meerjarenplan voor het ocmw. Staking van stemmen en dus kon de kredietaanpassing niet goedgekeurd worden! Nog nooit gebeurd de voorbije 3 jaar.

Oorzaak: het overlopen van n-va verkozene Nadine van Mol naar het Vlaams Belang samen met de wat ongelukkig geplande vakantie van n-va raadslid Ilse Stockbroekx.

Resultaat: een burgemeester die ten zeerste ontgoocheld was en in straffe bewoordingen Tom van Grieken (VB) 'proficiat' wenste ("bien joué, Tom") met zijn nieuwe coalitie (VB - cd&v - groen - vooruit).

Wat dan weer vooruit raadslid Kurt Vermeiren op de kast joeg en naar de micro deed grijpen (en de micro's functioneerden ditmaal!) om te protesteren tegen deze uitlating: hij zou niet meer in de spiegel durven kijken als hij ooit zou samenspannen met het Vlaams Belang.... Het betrof hier slechts zijn consequent volgehouden stemgedrag bij meerjarenplanningen, aldus Kurt.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) was nog lang niet uitgeblust en betrok ook onze financieel directeur bij dit incident "ik weet dat gij een helse maand tegemoet gaat"... en mevrouw Wendy Verhoeven kreeg ook van de burgemeester de eis voorgeschoteld dringend vakantie te nemen "en zie dat ge er niet onderdoor gaat".
Wat een felle reactie ontlokte bij Tom van Grieken (VB) die vond dat het niet kon dat ambtenaren mee in de politieke strijd worden getrokken. "Niet netjes, burgemeester".

Nog een gevolg van deze 15 / 15 score waren 3 bijkomende schorsingen van een kwartier, twee aangevraagd door de meerderheidspartijen om overleg te plegen na deze opdoffer en één voor rekening van het VB dat zijn stemgedrag wou bespreken.

En zo was het niet te vermijden dat de zitting uitliep tot na middernacht.

Wat tot de gekke toestand leidde dat al de aanwezigen in de Kaekelaar die daar 4 uur lang probleemloos hadden zitten kouten zonder mondkapje nu klokslag middernacht door de burgemeester werden aangemaand onmiddellijk allemaal neus en mond te bedekken. Zie foto's >

Dit om in regel te zijn met de coronarichtlijn die op vrijdag in voege trad.
Hoe de volgende maand de zitting gaat verlopen blijft een vraagteken.

Middernacht: mondkapjes op!


Hieronder enkele kiekjes van de zitting nog zonder mondkapjes (behalve de Kurt). Helemaal onderaan een video met enkele flitsen uit de soms verhitte discussies.

bien joué, Tom!

Kurt Vermeiren

Kurt Vermeiren (vooruit) wijst de burgemeester terecht, want Kurt heeft niet deelgenomen aan het masterplan van de heer Van Grieken en vindt ook dat het pathetisch verhaal van de heer burgemeester hier niets te doen heeft. 


Voorzitter Lieven

Schepen Paul Valkeniers

Schepen Wouter Rombouts

Raadslid Maya de Backer

Schepen Paul de Swaef

Schepen Iefke Hendrickx


Korpschef J Vissers

An Adriaenssens

Stefanie Francken

Wendy Verhoeven

Naast korpschef Jack Vissers zijn ook verschillende ambtenaren aanwezig om de zitting mee in goede banen te leiden. O.m.: An Adriaenssens (die de algemeen directeur vervangt), diensthoofd Stefanie Francken en financieel directeur Wendy Verhoeven.


Schorsing van de zitting

Tijdens één van de schorsingen

Ruim tijd voor een babbel tijdens de opschortingen van de zitting. Tom van Grieken, Tommy van Look en Nadine van Mol.


Groen steekt de koppen bij mekaar

Groen beraadslaagt

Groen overlegt tijdens één van de schorsingen.


Jan Auman heeft een vette kluif aan deze incidentrijke zitting

Dagbladreporter Jan Auman is duidelijk in zijn sas met deze vette kluif. Nog lang geleden dat de poppen zo aan 't dansen gingen tijdens een raadszitting.


burgemeesterWie de oplopende discussie volledig wil volgen kan terecht bij het audioverslag van deze gemeenteraad op de gemeentelijke webstek.