GELEZEN EN HERKAUWD - juni 2021


Veroordeeld tot 6 maanden hechtenis voor het aanzetten tot haat en geweld.

De 'misdaad' die aanleiding geeft tot dit vonnis: het tonen van een spandoek met de tekst

                                               "Stop Islamisering".

Stop Islamisering

Hoezo? Aanzetten tot haat en geweld? Behoort het waarschuwen voor een oprukkende ideologie, die geweld promoot in woord en geschrift, niet langer tot de vrijheid van meningsuiting?

Zou mevrouw de rechter nog nooit een Koran opengeslagen hebben? Zou ze blind zijn voor de moskeeën die hier als paddenstoelen oprijzen?

Wat kan er in hemels naam verkeerd zijn aan protest tegen islamisering als we zien dat er in onze steden heelder wijken reeds zijn overgenomen door islamisten, dat politie zich daar best niet meer laat zien, dat ambulanciers en brandweerlui er met stenen en flessen bekogeld worden.

Er moet toch iemand onze wopoco-politici met de neus op de feiten durven drukken, want blijkbaar zijn die ziende blind of spelen misschien zelfs mee in de kaart van de islamisten.... waarom zou Quickie-Stickie anders dringend schrik voor de Islam strafbaar willen stellen?

En waarom wordt hier hemel en aarde bewogen om Syriëstrijders en andere midden-oostfronters of hun weduwen en hun kinderen terug te gaan halen.
"Om ze hier respectvol te begeleiden" en die kinderen "nieuwe kansen te geven" zo konden we vernemen via de MSM.
Er zijn zelfs teruggekeerde jihadisten die hier in afwachting van hun proces gewoon vrij rondlopen, later wordt dan "geval per geval bekeken welke aanpak ze nodig hebben" !

Niet zo lang geleden professor internationale politiek Rik Coolsaet op de radio nog gehoord over de goede manier van aanpakken: (letterlijke transcriptie van spreektaal) "dat we begrepen hebben, denk ik, in België dat is dat elk van de motivaties van die individuen om zich in te schrijven in het jihadisme die zijn allemaal verschillend en dat betekent dus dat je moet proberen individuen uit het Jihadisme te trekken, niet door theologische discussies, want daar zijn de meeste van hen niet in geïnteresseerd. Ideologie of religie is niet de eerste reden waarom ze vertrokken zijn, maar wat schuilt er achter de beslissing, wat is de psychologische set-up, wat zijn de frustraties, wat zijn de motivaties?"

Op het einde van W.O. II verging het terugkerende Oostfronters wel even anders, daar werden minder eieren onder gelegd. Als die al niet onmiddellijk tegen de muur werden gezet, kregen die na de nodige mishandelingen en vernederingen loodzware gevangenisstraffen en boetes opgelegd. "Respectvolle begeleiding" bestond toen niet. Ook niet voor hun kinderen die nog jarenlang getreiterd en uitgesloten werden.

In beroep zal dit wereldvreemde vonnis van een activistische rechter zonder veel problemen moeten vernietigd worden, hier is sprake van vrije meningsuiting, zeker niet van het aanzetten tot haat en geweld.


>>> belhamelstartpagina