ZITTING 22 JUNI 2021

gezellig onderonsje Voor de start van de eigenlijke gemeenteraad komt Tom van Grieken (VB) met de vraag of uitgebreide dossiers niet iets vroeger aan de raadsleden kunnen bezorgd worden zodat er meer tijd is om die lijvige toelichtingsstukken onder de loupe te nemen.


Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) lijkt erg verwonderd te reageren op deze vraag...


Na goedkeuring van de notulen neemt burgemeester Maarten de Veuster (N-VA), net als vorige maanden, het woord om de toestand op gebied van covid-19 uit de doeken te doen.
Voor Schoten een spectaculaire daling van het aantal nieuwe vaststellingen, de vaccinatie loopt volop. Enige minpuntje misschien mogelijke leveringsproblemen van de vaccins.
Met de vakantieperiode in zicht doet uw burgervader een warme oproep om u aan te melden als vrijwilliger in de vaccinatiecentra.
Er komt geen nieuw burgemeestersbesluit met covid-19 maatregelen, mondkapjes blijven voorlopig aanbevolen.
Opletten echter want covid-maatregelen voor markten en huwelijken zijn geregeld door een ministerieel besluit. Zo blijft bij huwelijken mondmaskerplicht gehandhaafd.


BESTEK ONTWERP EN BOUW NIEUWE SPORTHAL OP DE ZEURT

Peter Vanaken Met het oog op een minimale CO2 uitstoot stelt Peter Vanaken (Vlaams Belang) voor de in het ontwerp voorziene aardgasketel te schrappen en een warmtepomp te vermelden van het type water-water.

Erik Block van cd&v heeft bedenkingen bij de keuze voor de Design & Build formule. Hij vraagt wie de kwaliteit van het ontwerp gaat beoordelen, voorgesteld wordt om de diensten van IGEAN hiervoor in te schakelen.

Kurt Vermeiren van Vooruit vindt dat de gemeenteraad hier niet op een fatsoenlijke manier wordt behandeld. In dit dossier van 4 miljoen euro staat de gemeenteraad zo goed als buiten spel.

Groen raadslid Peter Arnauw betreurt dat het open gebied op de Zeurt nu dreigt volgebouwd te worden. Hij steunt het voorstel van Vlaams Belang want hij wenst een klimaatneutrale sporthal.

Schepen Paul de Swaef (N-VA) komt met een nogal wazige reactie en belooft in de toekomst betrokkenheid bij dit dossier voor de raadsleden. De schepen spreekt van 'geheugenverlies' in zijn antwoord aan Kurt Vermeiren (vooruit) wat natuurlijk niet zonder commentaar blijft.

Zo zal Kurt de schepen laten weten dat hij nog
best bij de pinken is:
"Ja meneer De Swaef, ik ben niet meer van de jongste en heb waarschijnlijk tal van kwalen maar geheugenverlies is daar nog altijd niet één van".

De hele aanpak van dit belangrijk dossier wordt ervaren als enigszins denigrerend voor de gemeenteraad en Kurt vindt dat de schepen hiermee niet aan zijn proefstuk is....

Kurt mag dan wel geregeld van zijn paretten maken over een gebrek aan openheid en transparantie bij het bestuur (en ergens kan hij zeker gelijk hebben) maar was het zoveel beter toen onze Kurt zelf in het college nog op een pluchen zetel zat...?
                                                              rollover >>>

problemen met de verlichting

Voor de hopelijk laatste digitale gemeenteraad worstelt  Kurt met een belichtingsprobleem dat zijn verschijning op een scherm wat schimmig maakt. Hoogste tijd voor fysieke gemeenteraden!

Ook Dieter Peeters (cd&v) gaat niet akkoord met de gevoerde procedure en zal zich onthouden bij de stemming.

Eerst wordt het amendement van Peter Vanaken (Vlaams Belang) ter stemming voorgelegd.
Resultaat: zeer nipt verworpen met 15 NEEN en 14 JA.

Het bestek wordt uiteindelijk goedgekeurd met 15 JA en 14 ONTHOUDING.


BRADERIJ IN SEPTEMBER

Tommy van Look

Raadslid Tommy van Look (Vlaams Belang) stelt voor de braderij nog dit jaar in september te laten doorgaan.

Blijkt dat alle fracties dit voorstel genegen zijn!

Kurt Vermeiren (vooruit) wijst er op dat niet het gemeentebestuur de braderij organiseert, maar wel de middenstand.

Schepen Veronique d' Exelles (N-VA) denkt dat het een kleinschaliger evenement gaat worden. Toevallig ook vanavond vergadert de vzw Schoten Onderneemt over dit onderwerp en de schepen hoopt morgen op de Raad van Bestuur meer te vernemen wat de middenstanders van plan zijn met hun alternatieve braderij.

Aangezien er een algemene consensus blijkt vindt Tommy het niet nodig dat zijn voorstel ter stemming wordt voorgelegd.
Hierbij nog een selectie van enkele markante verschijningen op de digitale stream  >>>

Den Dieter wil blijkbaar de 'C' van CD&V rehabiliteren na het langdurig opvrijen van moslims door deze partij op retour.

Dieter zou wel moeten weten dat het afbeelden van een kruisbeeld door aanhangers van de 'religie van de vrede' niet in dank wordt afgenomen.

 

 

Enkele markante koppen