GELEZEN EN HERKAUWD - mei 2021


Het gespreksonderwerp deze maand was Jürgen Conings. Kunnen we niet aan voorbij zonder commentaar.

Briefje van onze Belhamel aan de Jürgen:

Beste JC : eerst het goede nieuws : Gij zijt er heel alleen in geslaagd om Groot-Viroloog Marc van Ranst al een hele poos van ons scherm en uit de teevee-studio's te houden, de leuze van Maggie Mondmasker indachtig : " Blijf in uw kot ! ".
Bovendien bewijzen talrijke grappen en grollen daaromtrent en uw ontspoorde opsporing dat 'humor' tegenwoordig van rechts komt.

Nu de vermaning : Alstublieft verknoei het niet, uw opleiding heeft zijn nut bewezen, stop uw actie in vrede en laat aan uw problemen verhelpen zonder geweld. Tot hiertoe kan nog veel worden 'verklaard' maar ge moogt geen Che Guevara worden waarvan de afbeelding op 'linkse' borsten en Ché-hemdjes allengs danig verbleken.  Bewijs ons dat ge geen terrorist zijt en schaad uw eigen gedachtegoed niet.


Ooit gehoord met welke partijkaart linkse of islamistische relschoppers en terroristen rondlopen?
Nee, natuurlijk niet want dit behoort tot de privacy. In het geval Jürgen Conings werd er al vlug gelekt dat deze beweerde rechts-extremist vorig jaar nog een partijkaart van het VB had aangeschaft.... Privacy geldt duidelijk alleen voor linksen en islamisten.


Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) vond er niks beter op dan Jürgen Conings te vergelijken met Salah Abdeslam!
Met de vraag erbij of iemand wel zeven verschillen kon vinden....

Wij hebben voorlopig alvast 813 verschillen gevonden: zijnde 130 doden en 683 zwaar gewonden.


Ofschoon Jürgen Conings nog geen aanslagen of moorden heeft gepleegd wordt hij door de poco-pers en gerecht bestempeld als een gevaarlijke rechts-extremist en worden er zelfs Duitse troepen ter hulp geroepen om te helpen bij de opsporing.

Dit in schril contrast met bij voorbeeld islamisten die reeds aanslagen en moorden hebben gepleegd, die kerels worden steevast weggezet als verwarde daders, personen met mentale problemen of slachtoffers van discriminatie.


In Irak en Afghanistan terrorisme bestreden, je leven geriskeerd en daar getuige van barbaarse wreedheden. Dan terug thuis gekomen moeten vaststellen dat dergelijk islamitisch volkje hier te lande bij bosjes met open armen wordt binnengehaald en ongelooflijk gepamperd en geknuffeld wordt....
Voeg daar nog wat persoonlijke problemen aan toe en bega stommiteiten (met voorlopig echter geen slachtoffers): genoeg voor PS-minister Dedonder om te laten uitschijnen dat Jürgen Conings best meteen kan afgeknald worden... een 'licence to kill' die eerst een week later zal herroepen worden door federaal procureur Van Leeuw.

En dergelijke onbekwame nulliteit van een minister blijft als vastgelijmd op haar ministerszetel zitten...


Reclame voor vaccinatie

In de Info Schoten van deze maand niet minder dan 7 reclamefoto's ter promotie van vaccinatie.
Bekende en minder bekende Schotenaren met warme aanbeveling voor de zaligmakende prik.

<<< Ook langs Schotense wegen reclameborden met dezelfde reclame.
Het lijkt er wel op dat meerdere Schotenaren zich vragen beginnen te stellen bij de lopende vaccinatiestrategie en het gemeentebestuur met deze reclamecampagne deze mensen terug in de 'juiste' richting wil sturen.

Mochten we aanleg hebben voor complottheorieën, we zouden alras gaan vermoeden dat ook onze gemeente kan rekenen op het rijkelijke subsidiemanna met gulle hand uitgestrooid door de 'filantropen' van Amerikaanse foundations teneinde hun farmaceutische winkel draaiende te houden.


Nog in dezelfde Info Schoten: bladzijde 2

"Wist je dat..." in percelen in een woonpark maximaal 10% van de oppervlakte mag ingenomen worden door open ruimte voor gazon, speel- en sportvelden, de rest dient hoogstammig groen te zijn.
In de gemeenteraad van 29 april werd er met deze verplichting, zowel door meerderheid als oppositie, nogal lichtzinnig omgesprongen, gewoon omdat toch haast niemand deze regel volgt en er ook niet doeltreffend wordt opgetreden tegen overtreders.


Bladzijde 14:

Om het groene imago van ons bestuur wat op te krikken lazen we ook  dat het "Bladerdek alweer uitgebreid" is: 208 extra bomen aangeplant.

Hoeveel extra groen en bomen er ondertussen alweer werden opgeofferd voor wegeninfrastructuur en nieuwe bouw- en verkavelingsprojecten stond er niet bij.


De 200ste verjaardag van de dood van Napoleon de Grote gaat feestelijk herdacht worden in het Walenland. Zonder taboes en zo objectief mogelijk! We zijn benieuwd.

Van de VRT kregen we al een voorsmaakje van die komende objectiviteit: "Ook ons land kwam toen onder zijn bestuur". Woordgebruik dat kan tellen voor een potentaat die jarenlang Europa in vuur en vlam heeft gezet.

Met spanning wachten we op het vocabularium dat de VRT gaat aansnijden als straks 100 jaar geleden 'ons land onder Duits bestuur kwam'.

En ook feestelijke herdenking met optochten van authentiek uitgedoste Wehrmachtsoldaten?


Volgens de Leuvense studentenkoepel LOKO moeten marsliederen geschrapt worden uit het repertoire voor studentencantussen.
Vooral geviseerd zijn de populaire liederen "Erika" en "Die Lore".
Verbod op liederen over heidebloempjes en boswachtersdochters, wie had dat ooit kunnen bevroeden... en dat voor onze linkselende adepten van het "Verboden te verbieden" van mei 68 !

Benieuwd waarover volgens deze pretbedervers nog wel mag gezongen worden op cantussen.