MARCEL VERBRUGGEN OVERLEDEN

Gisteren 7 januari 2021 overleed op 95 jarige leeftijd de pionier van de natuurbescherming in Vlaanderen.

Naast verdienstelijk natuurfotograaf was Marcel in de zeventiger jaren ook cineast voor de natuurprogramma's van de toenmalige BRT: Allemaal Beestjes - SOS Natuur - Boomalarm - Filmen over de voor milieu en natuur nefaste ruilverkavelingen - Filmen die wijzen op de bedreiging van de Voorkempen door de geplande aanleg van het Duwvaartkanaal dwars door het schaarser wordend groen -  Ter verdediging van de vogelstand, inzonderheid onze prooivogels, toen zwaar bedreigd door jacht en vogelvangst.

Daarnaast was Marcel ook nog de dynamische conservator van het natuurreservaat 'De Zegge' en dit meer dan 60 jaar lang !

Die 60ste verjaardag werd uitvoerig gevierd met een akademische zitting in Herentals.

Rechts op de foto Marcel tijdens de receptie volgend op de akademische zitting ter gelegenheid van 60 jaar natuurreservaat 
'De Zegge' (20 juni 2013).

Marcel Verbruggen, gehuldigd voor 60 jaar conservator van natuurreservaat De Zegge.

In oktober 2009 werd hij uitgenodigd naar Schoten om er de prijs 'Groene Dwarsligger' in ontvangst te nemen. Want inderdaad Marcel was ook één van de stuwende krachten achter 'Red de Voorkempen'.

Menig lezer zal nu denken dat onze natuurminnaar na zo'n actief leven van een rustig pensioen zou genieten, maar dan ken je Marcel niet: de 90 reeds gepasseerd start hij met de zware taak een monumentaal boek te schrijven over de geschiedenis van zijn geliefde brok natuur, de Zegge: 'De Vallei van de Kleine Nete met DE ZEGGE en de tijd van toen', een meesterwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van iedere natuurminnaar die zichzelf respecteert !

De belhamelredactie wenst de familie en vooral zijn lieve echtgenote Rosa veel sterkte bij het wegvallen van hun geliefde pater familias.

Mocht Vlaanderen meer natuurminnaars van dit kaliber kennen !


Hiernaast een afbeelding van Marcels magistrale boek over de Zegge met daarachter (rollover) een foto tijdens zijn voorbereidende zoektocht naar een geschikte lay-out en een passend lettertype.

De Vallei van de Kleine Nete met DE ZEGGE en de tijd van toen

Hieronder presenteren we nog enkele foto's uit het rijk gevulde leven van de overledene, een leven in dienst van milieu en natuur.

Boomplanting park van Schoten

Marcel aan het werk voor de BRT tijdens de plechtige boomplanting 1970 in het park van Schoten.


Op de Kalmthoutse heide.

Idem op de Kalmthoutse heide bij de planting van enkele jeneverbessen door Natuur- en Stedenschoon.


Marcel Verbruggen

Ruim 50 jaar geleden (13 september 1969): BRT-cineast Verbruggen maakt zich op om voor het Antwerps stadhuis een groep manifestanten te filmen die opkomen voor het behoud van het Noordkasteel.


Werkvergadering

Werkvergaderingen worden niet geschuwd door Marcel

Marcel was niet te beroerd om Voorkempense natuurverenigingen tijdens hun  laatavondlijke werk-vergaderingen daadwerkelijk bij te staan met zijn rijke ervaring.


Akademische zitting 20/06/2013

Dries Herpoelaert, Walter Roggeman, Marcel Verbruggen en gespreksleider Hans van Dyck tijdens de akademische zitting "60 jaar conservator van De Zegge".


Marcel Verbruggen

Conservator Marcel Verbruggen

Marcel Verbruggen met echtgenote Rosa en dochter Annemie

Enkele kiekjes tijdens de aansluitende receptie. Laatste foto: Marcel met echtgenote Rosa en dochter Annemie.


Hieronder onze videoreportage van de viering '60 jaar De Zegge' op 20 juni 2013.
Vanaf 3'20'' kunt u horen dat Marcel altijd een begenadigd verteller moet geweest zijn.


Met de uitgave van zijn magistraal werk over de Zegge was Marcel niet aan zijn proefstuk: 62 jaar (u leest het goed: tweeënzestig!) jaar geleden rolde al een opzienbarend boek van de drukpersen: VOGELS VOOR DE CAMERA. Rijkelijk voorzien van prachtige vogelopnamen en dat in een tijd zonder hoge ISO-waarden voor de filmrolletjes, zonder 'bracketing'mogelijkheden, zonder automatische scherpstelling en dito belichtingsregeling op de fotoapparatuur!
Het boek vond ook weerklank in het buitenland en verscheen enkele jaren later dan ook in vertaling.

Eén der eerste exemplaren was bestemd voor de leverancier van zijn fotoapparatuur: (rollover)

VOGELS VOOR DE CAMERA
Oiseaux devant l' objectif Vögel vor der Kamera