MARRAKESH 2.0 : GLOEDNIEUW PACT OP KOMST !

Een Europees pact ditmaal: "New Pact on Migration and Asylum"

Het was te verwachten: met dat "niet bindende" V.N.-Marrakeshpact van twee jaar geleden schiet het niet snel genoeg op richting algemene multiculturalisering van Europa.

Een aangescherpte versie met "verplichte solidariteit" in het asielbeleid dringt zich dus op volgens de Europese Commissie.

Wat de bevoegde eurocommissaris ter zake al wist te vertellen voorspelt niet veel goeds.

Ylva Johansson (een Zweedse feministe aanvankelijk verkozen op de communistisch gezinde lijst van Vänsterpartiet)  lichtte in een speech van 23 september reeds een tipje van de sluier op: we hoeven u niet te verklappen dat gestart werd met een lofzang op de verrijkende werking van migratie op onze cultuur en levenswijze. Nogmaals werd onderstreept dat er altijd migratie is geweest en ook steeds zal blijven.
Tot daar de afgezaagde riedeltjes.

Nieuw is echter dat de Europese Commissie voortaan de lidstaten "verplichte solidariteit" wenst op te leggen bij de verdeling van de lasten door toestromende migranten. En het kunnen er niet genoeg zijn: mevrouw Johansson spreekt van anderhalf miljoen per jaar "we need them because we are an aging society" - we hebben ze nodig omdat we een verouderende samenleving zijn.

Voorts moet er een nieuw controlemechanisme op poten gezet worden "to make sure that there are no push backs at the borders" - om zeker te zijn dat er aan de grenzen geen push backs plaatsvinden....

Ziet er niet zo best uit voor Europa als dat pact ooit goedgekeurd wordt.

We hopen de originele tekst de komende weken te kunnen uitpluizen, net zoals we met Marrakesh 1 hebben gedaan en weer een kort verslag uit te brengen op deze webstek.

P.S.: Opmerkelijk dat de eurocommissarissen in hun toespraken en documenten nog steeds het Engels als voertaal blijven gebruiken. Nu het Verenigd Koninkrijk vertrokken is uit de EU resten alleen nog Ierland en Malta, samen ongeveer 5,5 miljoen Europeanen met Engels als officiële taal. Alleen het Nederlands kan al 4 maal meer gewicht in de schaal leggen....


26-09-2020

>>> belhamelstartpagina