PASTOR FLOR STES HEENGEGAAN

De immer vriendelijke, fietsende pastoor Flor Stes, 40 jaar zielenherder in de parochie van Sint Cordula, is op 78 jarige leeftijd overleden.

In 2015 nog geridderd in de Orde van de Schotense Leeuw en vorig jaar uitvoerig gevierd ter gelegenheid van zijn 50 jaar priesterschap.

De belhamelredactie biedt de familie en de parochiale medewerkers zijn oprecht medeleven aan.

Pastor Flor Stes Flor Stes
Pastoor Stes Sint Cordula
Consecratie Viering Flor Stes

HIER op belhamelwebstek 2 videoreportages van de viering 50 jaar priesterschap Flor Stes.