ZITTING 23 APRIL 2020

In de strijd tegen de verbreiding van de Chinese griep (covid-19) heeft de burgemeester via een besluit geopteerd voor een digitale zitting, een videoconferentie waaraan echter geen publiek kan deelnemen.

Vlaams Belang zorgde alweer voor een primeur door eigenhandig de volledige conferentie ' live' te 'streamen' zodat ook belangstellende burgers de zitting mee konden volgen.
Bij gevolg kan belhamelwebstek nu toch uitpakken met beeldmateriaal van de zitting. Met dank aan het Vlaams Belang voor deze knappe prestatie.

Momenteel kan de zitting nog steeds bekeken worden door
HIER te klikken. Vergeet de klank niet in te schakelen door onderaan rechts op het luidsprekertje te klikken.
Ondertussen is ook een YouTube-video van de gemeente raadpleegbaar.

Tom van Grieken

Tom van Grieken (Vlaams Belang) vindt wel dat deze werkwijze van ons college eigenlijk afbreuk doet aan de openbaarheid van bestuur.

VB fractievoorzitter Piet Bouciqué betreurt het feit dat niet werd ingegaan op zijn voorstel om een fysieke gemeenteraad te organiseren met inachtneming van het opgelegde afstand houden. De Kaekelaar had hier best dienst kunnen doen volgens Piet.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) geeft toe dat de eerste optie inderdaad een fysieke raad in de Kaekelaar was, maar aangezien er niet genoeg mankracht aanwezig was voor de aanpassingswerken in de zaal werd toch gekozen voor een videoconferentie.
De burgemeester riep Tom van Grieken op om de kennis van zijn partij inzake 'streaming' van video-conferenties te delen met de meerderheid. Met de gemeentelijke IT-diensten lijkt ons logischer.


Overigens verliep deze nieuwigheid vrij vlot.

Afknapper was wel de archislechte klankweergave toen schepen Paul de Swaef (N-VA) juist belangrijke toelichting gaf bij het door het college uitgebrachte negatieve advies inzake de plaatsing van de twee windturbines op Wijtschot.
Een heel deel van zijn toelichting ging de mist in.

Verderop tijdens deze zitting kon de schepen zich toch nog kort verstaanbaar maken door over te schakelen op een gewone telefoonverbinding.

Paul de Swaef


Paul Valkeniers

Niet iedereen bleek even handig in het opstellen van zijn webcam. Schepen Paul Valkeniers (VLD) bracht het er niet zo best vanaf.

Zelfs voorzitter Lieven de Smet (N-VA) schijnt zich af te vragen wat de schepen wel mag uitgespookt hebben met zijn webcam.

Wij hebben er geen schuld aan dat de schepen hier als een nar wordt afgebeeld.
Dat komt ervan als de webcam in kikkerperspectief staat opgesteld met een groothoeklens.

Ook de eigenaardige verlichting doet geen goed aan 's mans portrettering op het net!Een ander geval is het socialistische raadslid Kurt Vermeiren.

Hier vrij goed beeld en degelijke klank, maar Kurt had zijn webcam zijdelings van zijn computerscherm opgesteld, zodat we bij momenten de indruk kregen dat hij tegen de muur aan 't praten was.

Tussendoor kon Kurt het toch niet laten een wantrouwige blik te werpen op dat spiedende oog...

Kurt Vermeiren


Wouter Rombouts

Even hebben we wel in ons haar gekrabd toen we schepen Wouter Rombouts (N-VA) rond 23 uur op het scherm zagen verschijnen.

De schepen bleek nog volop in het daglicht te zitten voor zijn computer...

Vergelijk even met de gelijktijdige opname van de voorzitter, daar komt geen sprankeltje daglicht nog door het raam links achteraan.

Rara, wie brengt hier opheldering?

Nam Wouter misschien deel aan de conferentie vanuit een verre tijdzone? Nieuw-Zeeland of daar ergens?GROEN EN CD&V  ERG ONTEVREDEN OVER ADVIES INSTALLATIE WINDTURBINES (agendapunt 13)

Zoals we via de pers konden vernemen is er vanuit het college een negatief advies vertrokken richting deputatie.

Over de juiste formulering van dit advies blijven we in het ongewisse, het publiek was immers niet welkom om de toelichtingsstukken te raadplegen.
Tussen twee haakjes: we hadden graag wel eens gezien hoe het college zich in onmogelijke bochten heeft moeten wringen om een dossier dat ze voordien met 'enthousiasme' (lees: onder druk van de klimaatlobby) hadden goedgekeurd, nu negatief te adviseren.

Komt dus schepen van ruimtelijke ordening Paul de Swaef (N-VA) aan het woord met: "Een lijfelijk (bedoeld zal zijn 'lijvig'?), heel moeilijk en gevoelig dossier". Voor de rest hebben we flarden van zinnen, fluittonen en afgrijselijk gekras ten gehore gekregen. (Tegen volgende maand een deftige computer, Paul, moet lukken met die riante schepenwedde)
Hier en daar hebben we toch iets kunnen oppikken uit die beeld- en klankchaos, o.a. dat het college er een advocatenkantoor heeft opgezet (wat ons tot hiertoe € 11.000 heeft gekost) en dat dit negatief advies in het algemeen belang is.

Groen bij monde van Peter Arnauw is er niet over te spreken dat die advocaten werden ingezet om een negatief advies te formuleren. SECAP en Burgemeestersconvenant gaan nu niet meer haalbaar zijn volgens het groene raadslid en hij wijst er nog eens op dat er maar heel weinig overlast zou veroorzaakt worden en zelfs dat sommige mensen zo'n turbine rustgevend vinden.

Voorts verwijten aan het adres van ons college dat niet genoeg positieve info heeft verspreid en vooral aan het adres van de mensen van Leefbare Energie Vlaanderen die zich voordoen als voorstanders van windenergie maar door ongefundeerde angstzaaierij de oprichting van windmolens in Vlaanderen zeer bemoeilijken tot onmogelijk maken.

Uiteraard kon ook Erik Block (CD&V) niet ten achter blijven met zijn kritiek op het advies.
Diep teleurgesteld is de man. Het college heeft geluisterd naar de hardste roepsters (en in tweede orde ook 'roepers'!).... "Algemeen belang is niet gelijk aan het belang van de buurt" probeert hij nog samen met "de negatieve gevolgen zullen nihil zijn" hier verwijzend naar de turbines in het havengebied.
Tevens tracht hij het hoge aantal bezwaarschriften te bagatelliseren door er op te wijzen dat 33.500 Schotenaren geen bezwaarschrift hebben ingediend.
Verder dezelfde klaagzang als Groen over SECAP en Burgemeestersconvenant.

Om af te sluiten komt burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) aan het woord. Het zijn vooral de geraadpleegde advocaten die een negatief advies hebben aangeraden om 10 jaar stilstand te vermijden in de grote projecten die op stapel staan op 't Wijtschot, zo beweert hij. Het is in het algemeen belang dat het nieuwe containerpark en de gebouwen voor de Dienst Der Werken zo snel mogelijk kunnen gerealiseerd worden (wel jammer dat de verkaveling voor KMO daaraan is vastgeklonken, edelachtbare - nvdr)

Hier wel enige begripsverwarring: als de burgemeester over 'algemeen belang' praat zijn de bouwprojecten op Wijtschot bedoeld terwijl de twee vorige sprekers met dezelfde term een doorgedreven klimaatbeleid voor ogen hadden.

Lieven de Smet

Boven: voorzitter Lieven de Smet  geconfronteerd met de slechte geluidskwaliteit van Paul de Swaef >.

 

Onder: respectievelijk Peter Arnauw en Erik Block tijdens hun tussenkomst met kritiek op het negatieve advies van het college.

Paul de Swaef
Peter Arnauw Erik Block

Maarten de Veuster Het slotwoord bij agendapunt 13 was weggelegd voor burgemeester Maarten de Veuster hier met op de achtergrond 'Marleentje' een werk van kunstschilder Albert de Deken.