ZITTING 17 DECEMBER 2019

Vandaag 2 spreekrechtbeoefenaars: de heren Frank Witlox en Erik Raefs.
Zij pikken in op de interpellatie van Erik Block (cd&v) over de verkeersdrukte in de wijk Kasteeldreef.
Er blijkt wel enige onenigheid over de aanpak en luisterbereidheid van het wijkcomité. In zoverre dat voorzitter Lieven de Smet (N-VA) zal vragen dat dispuut niet hier in de raad te berde te brengen maar de problemen binnen de wijkwerking uit te praten.

spreekrecht van Frank Witlox

spreekrecht van Erik Raefs


Een nieuwigheid tijdens deze zitting: Pardoes midden in de gemeenteraadzitting wordt de raad geschorst door de voorzitter en begint de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Als die volledig is afgerond (openbaar deel) wordt de gemeenteraad heropend en gewoon verder gezet.

Het leek voorzitter Lieven de Smet (N-VA) aangewezen het Meerjarenplan (dat op beide agenda's voorkwam) eerst in de RMW goed te keuren en dan in de gemeenteraad. Vandaar deze ongewone vertoning.


ABUUS: VASTLEGGING AANVULLENDE PERSONENBELASTING DIENT HERNOMEN

Op 12 september 2019 werd deze AP vastgesteld op 6,7%, dit was een belastingverhoging met 0,2%.
Terwijl het de bedoeling was geen verhoging toe te passen. Op 15 december 2016 was deze AP immers op 6,5% vastgelegd tot 2019.

Dank zij de opmerkzaamheid van een ambtenaar werd de vergissing ontdekt.
Wel straf dat geen één van de 31 raadsleden deze miskleun in september had opgemerkt. Zo te zien zitten er daar maar weinig vlijtige dossiervreters tussen .....


SCHOTEN ZET IN OP 'GEZONDHEIDSPREVENTIE' !

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) vroeg of ons bestuur wil voorkomen dat de Schotenaren gezond door het leven gaan... Want zo staat het in het Meerjarenplan 2020 - 2025.
'Gezondheidspreventie' is inderdaad iets heel anders dan 'ziektepreventie' of 'preventieve gezondheidszorg'.
Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) beloofde verbetering van deze flater.

Voorts werd bij de behandeling van dit Meerjarenplan de loftrompet gestoken over onze nieuwe financieel directeur: "zes maanden geleden gestart met puin ruimen en nu tijdig klaar met dit Meerjarenplan: een tour de force wat hier gerealiseerd is", aldus schepen van financiën Paul Valkeniers (VLD).


REGLEMENTEN BIJ DE VLEET

Vandaag worden een tiental belastingreglementen behandeld, vijf retributiereglementen plus nog een reeks subsidiereglementen en gemeentelijke premies.
Te veel om allemaal te vermelden, temeer daar heel de afloop van de behandeling te volgen is in het klankarchief van deze zitting dat door ons bestuur ter beschikking wordt gesteld.


De ludieke hoek:

gratis bier op de raad


Warm en langdradige debatten ....

Rollover


Naar den Breughel?


Schepen Valkeniers wenst overzicht


bier op de raad


Kurt Vermeiren


Dat ellendige tellen

knipoog

 

 Video met uitnodiging voor Schoten Schol:Nog enkele losse kiekjes van de zitting

Voorzitter Lieven de Smet, algemeen directeur en Mieke de Potter.

Véronique d' Exelles

Paul de Swaef, Charlotte Klima, Iefke Hendrickx en burgemeester

Lieselotte Decroix verzamelt de stembriefjes

Meerdere geheime stemmingen vandaag

Veronique d' Exelles

Paul de Swaef geeft toelichtingGelukkig Nieuwjaar