ZITTING 25 JUNI 2019

Markantste feit van de dag: Maya de Backer (groen) die zich in de varia behoorlijk opwindt over een foto die circuleert op de sociale media met als onderwerp de stand van groen op de voorbije braderij, genomen op het moment dat een groene medewerker een mat oprolt.... Toegevoegde titel: 'Linkse ratten rol uw matten'.

Ontoelaatbaar volgens Maya, vertroebelt de goede verstandhouding die tot hiertoe heerste tussen de Schotense partijafdelingen en schendt de privacy van de afgebeelde persoon (gelaat echter nauwelijks zichtbaar).

Tom van Grieken (VB) noemt al die drukte fel overdreven en verwijt groen niet te kunnen omgaan met spot en humor.

Ook CD&V mengt zich in het debat bij monde van Dieter Peeters. Sedert er inwijkelingen in de raad resideren zou er volgens Dieter een verslechtering van de verstandhouding opgetreden zijn.... en voegde er verduidelijkend nog aan toe: "Die inwijkeling komt uit Mortsel". (Mortsel: vorige woonplaats van Tom van Grieken)

Tom was zo verstandig van niet te reageren op zo'n laag bij de grondse uitlating. (Het succes van VB bij de laatste verkiezing moet bijzonder veel pijn gedaan hebben bij onze tsjeven)

Bij de start van de zitting vraagt voorzitter Lieven de Smet (N-VA) een applaus voor de nieuw verkozen parlementairen Tom van Grieken (federaal parlement) en Maarten de Veuster (Vlaams parlement).

Erik Maes legt de eed af in opvolging van ontwlagnemend raadslid Katrijn van Osta.

Vervolgens legt Erik Maes (cd&v) de eed af als opvolgend raadslid nadat partijgenote Katrijn van Osta ontslag heeft genomen.


Tom van Grieken en Piet Bouciqué

Tom van Grieken pleegt overleg met VB-fractievoorzitter Piet Bouciqué.


Belangrijk(?) bericht op GSM van Iefke....

Belangrijk bericht op GSM van schepen Iefke Hendrickx?


Charlotte Klima

Schepen Charlotte Klima (N-VA) met op de achtergrond een glimp van de nieuwe geluidsinstallatie die binnen enkele maanden ook zal ingezet worden voor de aanmaak van een doorzoekbaar klankarchief van de gemeenteraden.


Hier en nergens anders is het te doen.

Hier brandt de lamp. Bij de zaak blijven, beste raadsleden.


Lieven de Smat met algemeen directeur


Maarten de Veuster


Maarten de Veuster


Erik Block


Paul de Swaef


Maarten de Veuster


Overleg op de VB-banken

Overleg op de VB banken.


Véronique d' Exelles

Wouter Rombouts


Burgemeester en voorzitter


Lieselotte Decroix

Lieselotte Decroix (VB) zal vandaag haar maidenspeech houden.


En of het waem is ...

...en of het warm is!


SCHELDEPRIJS BLIJFT NOG MINSTENS 6 JAAR IN SCHOTEN

Met Flanders Classics werd een contract afgesloten voor de komende 6 jaren.

Op vraag van Peter Vanaken (Vlaams Belang) geeft de burgemeester uitvoerige toelichting.
Luister mee in onderstaande video:WAARSCHUWING VOOR BOTULISME

Burgemeester De Veuster (N-VA) brengt het zwemverbod in herinnering. Geen risico's nemen als de gezondheid in het gedrang kan komen.

Beluister uw burgervader in onderstaande video:

4K: geschikt voor weergave op volledig scherm.


De belhamelredactie wenst  u een verkwikkende vakantie.