ZITTING 23 MEI 2019


Sibylle Snoeck

Mevrouw Sibylle Snoeck meldt zich vandaag aan als spreekrechtbeoefenaar.

Zij komt met pertinente opmerkingen bij agendapunt 7 "GOEDKEURING WEGENTRACÉ - HOOGMOLENBRUG".

Ze begrijpt niet waarom deze goedkeuring nu reeds wordt voorgelegd aan de raadsleden terwijl er ter zake onderzoeken nog niet volledig afgerond zijn.


Kathleen Dox

Aangezien mevrouw Ilse Stockbroekx
(N-VA) wegens ziekte voor langere tijd haar functie van raadslid niet zal kunnen uitoefenen wordt vandaag  aan haar plaatsvervanger mevrouw Kathleen Dox
(<< foto) gevraagd de eed af te leggen.

Voor Kathleen veel succes bij de uitoefening van haar plaatsvervangende taak en Ilse wensen we de nodige moed
om deze moeilijke periode ongehavend te boven te komen.

Een spoedig en algeheel herstel, Ilse!


Vervolgens nog een eedaflegging.

Het betreft mevrouw Wendy Verhoeven die is aangesteld als voltijds statutair financieel directeur op proef.

Het Decreet 'Lokaal Bestuur' voorziet dat zij in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed dient af te leggen in handen van de voorzitter.

Wendy Verhoeven


NOMINATIEVE TOELAGE € 60.000 OPGEHELDERD

Tijdens vorige zitting werd een toelage van 60.000 euro 'voor vernieuwende en duurzame projecten' niet mee goedgekeurd omdat ons college geen zinnige uitleg kon geven over die betreffende projecten.

Dit kon nu wel: doel van het budget = participatiemethode om burgers, verenigingen en organisaties intensiever en actiever bij het lokaal klimaatbeleid te betrekken.

Ons bestuur wenst dus klimaatprojecten te stimuleren en is van plan de vzw ECOLIFE onder de arm te nemen voor het opstellen van een stappenplan en voor de begeleiding van heel de Schotense klimaatoperatie.

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) vond het vreemd dat ons bestuur vorige maand geen uitleg kon geven bij deze toelage ofschoon dergelijk bedrag toch tijdens een collegevergadering moest besproken zijn.... "Zo erg gesteld met het geheugen van de collegeleden?" opperde Piet.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) had een antwoord klaar. Luister mee in onderstaande video:

Onze redactie is op zoek getogen naar informatie over de vzw Ecolife. Blijkt gevestigd in Leuven en heeft een webstek waar echter bijzonder weinig info te sprokkelen valt. Meestal liepen we vast op 'server error 404 page not found'. Via een bericht van een projectverantwoordelijke kwamen we wel te weten dat deze klimaatfreaks voor minder dan 5.000 euro niet uit hun kot wensen te komen met een begeleidingstraject.


Voorts is er ook vandaag weer weinig spectaculairs te melden.

We noteerden de goedkeuring van een protocol dat de kostendeling met PZ Voorkempen regelt voor de gedeelde ANPR-palen.

Véronique de Ren wordt aangesteld als vaststeller van inbreuken die het voorwerp kunnen uitmaken van GAS-boetes.

Een licht gewijzigd wegenistracé Hoogmolenbrug wordt zonder veel omhaal aangenomen.

De raad gaat akkoord met de aanstelling van 6 omgevingsambtenaren binnen het gemeentebestuur.

Met een rist aanvragen voor de instelling van parkeerplaatsen voor gehandicapten wordt vlot ingestemd.

De samenwerkingsovereenkomst ter ondersteuning van de werking van een 'aantal diensten' (niet langer alleen de algemeen directeur) wordt verlengd met 40 dagen. Kostprijs 54.208 euro ofte 1.355 euro per dag.

Om te eindigen worden de agenda's nog goedgekeurd van een viertal intercommunale vergaderingen.


Enkele losse kiekjes van deze gemeenteraad:

Algemeen directeur en Paul Valkeniers

Jack Vissers de nieuwe korpschef

Lieven de Smet

Kurt Vermeiren

Enkele schepenen

Paul Valkeniers

Walter Brat

Sandra Lauryssen

Paul de Swaef

Wouter Rombouts

Maarten de Veuster

Geheime stemming