BERICHT AAN ALLE INGEZETENEN DER GEMEENTE SCHOTEN

gratis

Om nu eindelijk een draagvlak te creëren voor de gigantische windturbines die op het Wijtschot en elders in Schoten zullen worden opgericht hebben de hernieuwbare jongens en meiskens van de gemeenteraad in hun groene alwetendheid beslist om gratis groene windturbinetjes op Paaszondag uit de delen aan de bevolking van Schoten. Niet alleen kwestie van een draagvlak te creëren maar vooral om het voortschrijdend inzicht in de eventuele schadelijke gevolgen voor mens en natuur definitief de pas af te snijden. Schotenaren wordt zodoende ook de gelegenheid geboden steeds te weten vanwaar de wind komt zodat ze zich bijtijds in veiligheid kunnen brengen! Steun deze sensibiliseringsactie door massaal nu zondag uw mini-turbine af te halen.

Het gemeentehuis is te dezer gelegenheid toegankelijk van 9 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds.

Eventuele niet afgehaalde molentjes zullen tijdens de Grote Scheldeprijs worden uitgedeeld aan de wielersupporters.

Slechts één kleurcombinatie: groene wieken op rode stok.

mini-turbines

 

01/04/2018