In januari 100 jaar geleden werd de beslissing van de Raad van Vlaanderen van 22 december 1917 wereldkundig gemaakt:

DE ZELFSTANDIGHEID VAN VLAANDEREN

Na het einde van de 'Groote Oorlog' onmiddellijk teruggedraaid met catastrofale gevolgen voor de moedige initiatiefnemers.


In dezelfde maand januari 1918 publiceerde 'DER GUCKKASTEN' onderstaande cartoon: < Die neuen Republiken >

Guckkasten

Deze Duitse cartoonist bleek wel begiftigd met visionaire gaven.... zijn de meeste van die frêle plantjes ondertussen immers niet uitgegroeid tot onafhankelijke republieken?

'Flandern' daarentegen is er niet in geslaagd zich te ontworstelen aan zijn Franstalige voogden, wij blijven (als meerderheid in dit apenland!) ons braafjes voegen naar de instructies van volksvreemde heersers, ons grondgebied in en rond Brussel wordt permanent bedreigd door agressief oprukkende verfransing, onze meerderheid kunnen we niet uitspelen want we liggen gekneveld met listige grendels en als dank betalen we met de glimlach jaarlijks miljarden euro's aan transfers naar de bodemloze putten in het zuiden des lands....

Hebben wij Vlamingen reden tot klagen?
Neen! Eigen schuld omdat we zo goedgelovig en naïef zijn en telkens weer vertegenwoordigers kiezen die met handen en voeten gebonden liggen aan de Belgische vleespotten. We zijn als volk niet bekwaam om 5 minuten politieke moed op te brengen en dat vreemde juk af te werpen: we vinden het prima een teer plantje te blijven dat er niet in slaagt tot wasdom te komen. Lamme goedzakken!


 

Raad van Vlaanderen 22 december 1917 afkondiging zelfstandigheid.


 

> belhamelstartpagina