ZITTING 25 JANUARI 2018

Jeetjes, nog nooit gezien zo'n mager beestje van een agenda... Te veel recepties waar onze vroede vaderen en moederen niet mogen ontbreken of vastgezeten in ondergesneeuwde skigebieden?

Goedkeuring verslag, aktename goedkeuring begrotingswijziging politie, schrapping van 2 parkeerplaatsen voor gehandicapten, de reeks ieder jaar weerkerende toelagen, aankoop en toekenning waardebons en hopla: afgehandeld.
Gelukkig dat de partij Groen blijkbaar reeds in verkiezingsmodus zit want ze hadden ditmaal niet minder dan 5 uitvoerig becommentarieerde agendapunten toegevoegd.

Mooi meegenomen bij zo'n karige agenda was de start van de gemeenteraad met het voorlezen van 2 gedichten en de overhandiging van een geschenk aan de weldra afscheidnemende bibliothecaris mevrouw Roelens. Enkele poëtische fragmenten proberen we in video te gieten, hieronder alvast enkele kiekjes van het gebeuren.
(De overhandiging van het geschenk kunnen we niet brengen want dat geschiedde met de ruggen naar het publiek.)

Lieven de Smet

Schepen Lieven de Smet (N-VA) brengt een aangrijpend gedicht van Anton van Wilderode:
"De wereld die wij willen"

Marjan Joris

Marjan Joris herhaalt, speciaal voor de raadsleden die de plechtige opening van de gerestaureerde bibliotheek hebben gemist, haar uitstekende liefdesgedicht opgedragen aan de Braembib.

Burgemeester Maarten de Veuster.

Hier onze burgervader die de bibliothecaris een afscheidsgeschenk gaat overhandigen. Wat er juist ingelijst is hebben we niet kunnen vaststellen, we vermoeden dat het een reeks cartoons uit 't Pallieterke zou kunnen zijn.... of zien we dat verkeerd?
Misschien het sein om eens aan een 'Anton van Wilderode'- leeszaal in de Braembib te denken of zoals onze Belhamel eertijds voorstelde een 'Karel van Isacker'- leeszaal  (daarin zou dan 't Pallieterke wél mogen / kunnen liggen).


Hieronder dan de beloofde video met enkele fragmentjes uit het voorlezen van de gedichten:


VLAAMS BELANG EN DE NOMINATIEVE TOELAGEN

Naast een verdubbeling van de toelage voor Vlaamse Initiatieven vraagt het VB bij monde van Piet Bouciqué ook een verdubbeling van de toelage voor het Dierenasiel gezien de moeilijke omstandigheden waarin dit asiel met hoofdzakelijk vrijwilligers momenteel moet werken.

De eerste vraag wordt afgeketst door burgemeester De Veuster (N-VA), de tweede door schepen Valkeniers (VLD). Beluister de antwoorden:

De subsidieafspraken gelden dus voor de volledige legislatuur, zowel volgens de burgemeester als de schepen van financiën.


DE GROENE AGENDA

De toegevoegde agenda van Groen bevatte o.m. vragen rond afval.
We noteerden een oproep om toe te treden tot de 'Statiegeldalliantie" alsook vragen betreffende de evolutie van het sluikstorten en het eventuele verband tussen het betalend maken van ons containerpark en de hoeveelheid sluikstort.

In onderstaande video kunt u het antwoord beluisteren van schepen Erik Block (CD&V).
Er wordt aardig wat afgehoest tijdens het betoog van de schepen : het mandaat van raadslid en schepen schijnt de algemene gezondheidstoestand en weerstandsvermogen van onze verkozenen enigszins te ondermijnen....

Wat de 'statiegeldalliantie' betreft hoorden we schepen Block (CD&V) vertellen dat ook hij voorstander is en dit verder wil bekijken om dan op een volgende raad dit punt voldoende gemotiveerd officieel te agenderen!
Uit de verdere discussie blijkt echter dat ons bestuur wil wachten op het standpunt van IGEAN.

In plaats van "op een volgende raad" zou dit zo wel eens 'tot na Sint-Juttemis' kunnen worden.


AANLEG FIETSPAD BOTERMELK WELDRA GEDEBLOKKEERD ?

Groen vraagt naar de status van de uitvoeringstermijn van het fietspad in de Botermelk en wenst ook te vernemen wat de gemeente doet om dit dossier te deblokkeren.

Het antwoord van de burgemeester kunt u hieronder beluisteren:


Tot slot nog een warme oproep van uw burgemeester:


Onze fotograaf heeft van de relatieve kalmte geprofiteerd om wat 'portretstudies' te schieten van enkele verkozenen des volks.
Klik in onderstaande prent om diareeks te starten: