ONS EUROPA....?

Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Dimitris Avramopoulos laat de laatste tijd geregeld van zich horen. Nu (begin juni 2018) ook weer in de clinch met Theo Francken betreffende 'pushbacks'. De man zijn uitspraken en geschriften verdienen onze aandacht.

Zoals onze bezoekers ongetwijfeld wel weten is een eurocommissaris niet demokratisch verkozen, maar hij wordt "aangesteld".

Hieronder een bloemlezing uit enkele teksten van Dimitris Avramopoulos:

<< Het wordt tijd dat we de waarheid onder ogen zien. De immigratie kunnen we niet stoppen, ook niet in de toekomst, zij is diepgaand verweven met onze politiek op gebied van economie, handel, scholing en tewerkstelling.....
Migranten hebben nu wel veiligheid gevonden in Europa, maar wij moeten erover waken dat ze hier ook een thuis vinden. >>
<< De Europeanen warm maken voor de opvang van de massale immigratie is niet enkel een morele verplichting maar ook een economische en sociale plicht voor ons verouderende continent, en tevens één van de grootste uitdagingen in de nabije toekomst. >>
<< Asiel mogen we niet zien als het aanbieden van een tijdelijke bescherming tegen oorlogsgeweld, maar veeleer als een andere methode om bevolkingen uit de derde wereld permanent over te planten naar de Europese Unie. >>
<< De enige manier om onze asiel- en immigratiepolitiek veilig te stellen voor de toekomst, dat is beginnen met het collectief veranderen van onze manier van denken..... (Heropvoedingskampen? nvdr)
Geen enkele uithoek van de Europese Unie zal kunnen ontsnappen aan de massa-immigratie. >>
<< De EU heeft 6 miljoen migranten nodig. >>
Hoeven we er nog aan toe te voegen dat deze promotor van het mondialisme, deze doodgraver van onze Europese identiteit en cultuur, drager is van de titels 'Grootkruis in de Kroonorde' en 'Grootkruis in de orde van Leopold II' en tevens een deel van zijn universitaire studies heeft volbracht aan de ULB (Université libre de Bruxelles) opdat onze bezoekers zouden weten wat voor vlees ze hier in de mortelkuip hebben?


> belhamelstartpagina