ZITTING 26 OKTOBER 2017

Vandaag windmolens op de agenda: staat garant voor een goed gevulde publiekstribune (tot op de gang!) en de nodige spreekrechtbeoefenaars, onder meer onze nr. 32 over 2 agendapunten.
Hieronder zijn toespraak tot de verkozenen des volks:

Punt 28: GOEDKEURING WEGENISTRACÉ KRUISPAD "AAN DE VAART"

Geachte voorzitter, burgemeester, college- en raadsleden.
De gemeente heeft een verkavelingsaanvraag ontvangen en het wegentracé MOET nu goedgekeurd worden.... zo lezen we in de toelichting.

Ons voorstel: in geen geval nu goedkeuren want dan geven we carte blanche aan het college, vroeger ooit geteisterd door een overtal aan advocaten, vandaag met promotoren van bouw en verkaveling op sleutelposten.
Noch publiek, noch gemeenteraad zal na eventuele goedkeuring hier nog iets in de pap te brokken hebben en kan er een megalomaan project gerealiseerd worden dat verstedelijking en immobiliteit een stevige boost zal geven.

Waar haalt ons college het in zijn hoofd om in een regio die verzuipt in de mobiliteitsproblemen nog lustig verder te verkavelen en voort appartementsblokken toe te laten?

In de plannen wordt geschermd met de aanleg van groene ruimtes, fiets- en wandelpaden, afvalstraatjes en tal van parkeerplaatsen: leefbaarheid en het groene karakter zou prioritair zijn! Zo zien we op situatieschetsen en 3-D simulaties een overvloed aan flink uit de kluiten gewassen bomen. Bij de foto's met de toestand nu dan weer een deel troosteloze kiekjes met zo veel mogelijk onkruid op de voorgrond...

Laat u niet vangen, beste raadsleden, deze plannen brengen geen enkele meerwaarde voor onze gemeente, alleen bijkomende mobiliteitsproblemen en vervreemding eigen aan verstedelijking. Stuur uw collegeleden wandelen met hun eis dat jullie dit wegentracé NU MOETEN goedkeuren.


Hebben we nog de toegevoegde agenda met
punt 2: WINDMOLENS IN SCHOTEN ingediend door Groen.

Dat deze partij niet opgezet is met het feit dat eindelijk een schepen zijn gezond verstand in deze materie terugvindt kan ik me best voorstellen.
Gebukt onder het dogma van de klimaatopwarming hebben onze groene jongens rusteloos en zonder verder nadenken de installatie van windturbines nagejaagd en daar gingen andere groene principes zelfs voor op de schop: plots mocht een waardevol natuurontwikkelingsgebied op Wijtschot wijken voor een KMO-zone, verkavelingen met appartementsblokken geen probleem, schadelijke straling van GSM-masten nooit van gehoord....
Met welk palmares zullen onze groene knapen volgend jaar naar de kiezer stappen nu hun stokpaardje dreigt te struikelen?

Beter hadden ze geluisterd naar de belhamelse sprekers die reeds van in oktober 2001 (jaja, dat is zestien jaar geleden!) toen al kritisch stonden tegenover windturbines in een Antwerpse randgemeente met 33.000 inwoners.

Van klimaatopwarming gesproken: al jaren lang belandt methaan, broeikasgas bij uitstek, vrijelijk in de atmosfeer vanuit het nog altijd niet deskundig afgedekte stort in Schoten.

Op de Hooge Maey is men volop bezig met het winnen van vrijkomend methaan voor energieopwekking. De technieken bestaan dus.

Waarom nog langer aarzelen om die gedrochten van turbines definitief te schrappen en zo het Wijtschot te behoeden voor verloedering van natuur en leefmilieu?

Dank voor uw aandacht.


Bekijk en beluister hieronder onze video-opnamen rond het onderwerp 'windturbines':
(Met op 5'37'' start van de toespraak van de burgemeester die hij in april 2018 gedeeltelijk - vanaf 7'12'' - opnieuw zal voorlezen.)EEUWIGE PROBLEMEN ?

Vandaag wordt er nogmaals een hartig woordje geplaceerd rond steeds opnieuw opduikende probleemsituaties: het gebrek aan politieofficieren, de financiële toestand van de ocmw-assistentieflatjes en de onderhandelingen binnen de brandweerzone 'Rand'.

Een overzichtje in onderstaande video:FURIEUZE MONIK - EVOLUTIEVE TUBERKULOSE - MEDISCHE PRIVACY....

Onder de goed te keuren wijzigingen aan het arbeidsreglement is ook sprake van toegevoegde bepalingen betreffende afwezigheid wegens ziekte, ziektemelding en ziekteprocedure.

Volgens een verbolgen Monik van den Bogaert (sp.a) kan het niet dat een personeelslid zijn besmettelijke ziekte moet melden aan de personeelsdienst.
Totaal fout en daarenboven onwettelijk, deze ziektes horen bij de medische privacy, volgens Monik.

Om haar betoog kracht bij te zetten gebruikt deze socialiste enkele straffe voorbeelden: personeelslid met TBC, huisgenoot schurftpatiënt en kind met de pokken... (lichte hilariteit in de zaal). Even later wordt er alweer een evolutieve tuberculose bijgesleept en verwezen naar het ontbreken van HIV in de lijst met besmettelijke aandoeningen.

Een wat verblufte schepen van personeelszaken, Paul Valkeniers (VLD) begeeft zich naar de voorzitter en secretaris voor overleg. (foto 2 bij losse kiekjes onderaan)

Schepen Valkeniers antwoordt uiteindelijk dat hij veronderstelt dat deze ambtelijke punten met kennis van zaken door de personeelsdienst zijn opgesteld en daarenboven ook besproken zijn in het syndicaal onderhandelingscomité maar bij twijfel ziet hij geen probleem om dit punt in te trekken en te laten herbekijken.

Zo geschiedt.

Beluister Monik (sterk ingekort)


GEMEENTERAAD GEEFT VERKAVELINGSDOSSIER UIT HANDEN....

Het is zover: deze gemeenteraad heeft het wegentracé voor de verkaveling 'Kruispad aan de vaart' goedgekeurd (meerderheid tegen oppositie) waardoor deze raad zich zelf buiten spel zet en daarmee de facto groen licht aan het schepencollege geeft om deze verkaveling verder af te handelen naar eigen inzicht...

De drie oppositiefracties hebben hun uiterste best gedaan om de raadsleden van de meerderheid te overtuigen niet mee te stappen in dit verhaal van verstedelijking en groeiende mobiliteitsproblemen, helaas zonder resultaat. De ja-knikkerij was weer troef op de banken van de meerderheid.

Hieronder in de video enkele fragmenten uit de gevoerde discussies:DE GRAFFITI PLAAG

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) hekelt de toenemende verstedelijking van Schoten.

Naast de appartementisering ergert hij zich aan de steeds vaker opduikende graffiti die het straatbeeld ontsieren. Hij wenst dat ons bestuur kordater optreedt tegen deze vorm van vandalisme.

Tevens herinnert hij ons bestuur aan de belofte dat begonnen zou worden met de nutskastjes (die vaak beklad worden door 'graffitikunstenaars') om te toveren tot "artistieke pronkstukjes".

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) erkent het probleem maar wijst erop dat de daders betrappen geen gemakkelijke klus is.

Volgens schepen Lieven de Smet (N-VA) zullen de nutskastjes zeer binnenkort aangepakt worden, einde van dit jaar of ten laatste begin volgend jaar zouden de eerste resultaten zichtbaar moeten worden.


ONDERAARDSE PARKING GELMELENHOF ?

Het is Groen ter ore gekomen dat een N-VA schepen concrete gesprekken voert met de kleuterschool om een ondergrondse parking te voorzien onder de school en een deel van het park.

Groen raadslid Peter Arnauw komt met een lijst van niet minder dan 11 concrete vragen ter zake: stand van het dossier, mobiliteit, veiligheid van schoolomgeving, grondwaterstand, bomenbestand, CO2 uitstoot enz....

Burgemeester De Veuster stelt het raadslid gerust en veronderstelt dat er nog wel andere partijen ook nieuwe ideeën zullen lanceren met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.... "Dat is net politiek: het op elkaar afstemmen van ideeën, maar er is concreet nog niets beslist" aldus uw burgervader.

Ook gemeenteraadsvoorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) wenst zich te mengen in de discussie en in al zijn welbespraaktheid van advocaat vergist hij zich schromelijk in het aantal voorziene parkeerplaatsen.... lachsalvo in de zaal.

Hieronder te beluisteren in de korte video:Enkele losse kiekjes:

Vandaag slechts één blunder van voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V), dat verdient een extra fotoreeks!

Gerald Adriaensen

Gerald_Adriaensen2

Gerald_Adriaensen3

Gerald_Adriaensen4In tegenstelling tot de 2 N-VA schepenen op de achtergrond zijn deze 2 CD&V raadsleden één en al oor voor de soms erg uitgebreide tussenkomsten van socialist Kurt Vermeiren.

CD&V dames

Diezelfde Kurt gebruikt een opvallend heldere monitor wat voor een pittig blauw kleurtje zorgt op de foto.

Kurt Vermeiren in 't blauw van zijn monitor