ZITTING 27 JUNI 2017

Uitzonderlijk op een dinsdag deze maand.
Kwestie van zoveel mogelijk raadsleden de mogelijkheid te bieden de zitting bij te wonen.

Is dat wel even tegengevallen: nooit in deze legislatuur is de raad gestart met zo weinig aanwezige leden.... In de loop van de vergadering is nog wel een handvol raadsleden opgedaagd zodat het aantal aanwezigen na een uurtje rond de 23 à 24 schommelde. We merkten vooral dat de linkerzijde haast volledig verstek liet gaan: geen Groene aanwezigen en van de socialisten daagde alleen Monik van den Bogaert op.
We moeten wel zeggen dat deze dame met verve haar standpunten heeft verdedigd, zij was haast de enige die met een rist opmerkingen en voorstellen de zitting draaiende hield!
Ofschoon we niet altijd akkoord gaan met haar standpunten bewonderen we wel haar inzet: ze is haar zitpenning dubbel en dwars waard.

Monik van den Bogaert

Gaf wel een desolate aanblik al die lege stoelen bij de start van de raadszitting....


Luc van Gastel in gesprek met AGBS-afgevaardigde

Luc van Gastel (CD&V) in gesprek met AGBS-afgevaardigde. De vriendelijke man mocht onverrichter zake huiswaarts, geen enkel raadslid had bijkomende informatie nodig over de AGBS-jaarrekening 2016....
Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) dacht eraan om een volgende maal de raadsleden te verzoeken hun vragen op voorhand schriftelijk te formuleren. Indien er dan geen vragen waren kon de AGBS-afgevaardigde een nutteloze reis uitsparen....

{ Deze uitspraak zal Monik van den Bogaert (sp.a) aangrijpen om volgende zitting de burgemeester kordaat terecht te wijzen. Het reglement voorziet immers dat deze afgevaardigde in ieder geval aanwezig hoort te zijn tijdens de voorlegging van de jaarrekening.....}


Schepen Erik Block

Schepen Erik Block, rijzende ster aan het CD&V-firmament.


Voorzitter Gerald Adriaensen

Voorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) krijgt vandaag haast uitsluitend vragen en opmerkingen toegespeeld vanwege Monik van den Bogaert (sp.a).


Schepen Iefke Hendrickx

Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) geeft uitleg bij de werking van TEJO.


Schepen Luc van Gastel

Schepen Luc van Gastel (CD&V) weet evenmin hoe het mogelijk is geweest dat er een ENGIE 'Internet of Things'-installatie op de toren van de brandweerkazerne is terecht gekomen. Voorgesteld wordt om de installatie te regulariseren.


Secretaris Rony Lejaeghere

Onze gemeentesecretaris Rony Lejaeghere komt enkele malen gevat tussenbeide met technische uitleg.


SOCIALISTE MONIK VAN DEN BOGAERT NU OOK SCHUTSENGEL VOOR HAAR PAROCHIE !

Ons Monik gaat op de kerkelijke toer: het door het college voorgestelde bedrag van 100 euro per maand als secretariaatsvergoeding voor de Heilig Hartparochie vindt zij veel te laag en ze stelt 250 euro voor.

Het gulle voorstel wordt door de raad verworpen met 20 stemmen 'neen' en één stem 'ja'.


VEEG TEKEN AAN DE WAND ?

Er wordt alweer gemorreld aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Een boel wijzigingen, aanpassingen en schrappingen (enkele op last van de toezichthoudende overheid).

Eén wijziging droeg onze speciale aandacht weg: die van de functie bestuursmedewerker vreemdelingendienst. "Referentiepersoon lokale integrale veiligheidscel" werd hier vervangen door "consulent deradicalisering"....


ENGIE-SPOOKINSTALLATIE OP BRANDWEERTOREN

Zonder dat ook maar iemand van de gemeente of brandweer iets opgemerkt heeft is een installateur erin geslaagd een 'internet of things'-installatie te placeren en aan te sluiten boven op de toren van de brandweerkazerne.
Het is ENGIE zelf die de gemeente op de hoogte heeft gebracht van de installatie met het excuus dat de aangezochte installateur voortijdig heeft gehandeld zonder medeweten van de opdrachtgever en ook zonder de betrokken eigenaar - de gemeente Schoten - te contacteren....

Twee mogelijkheden dienen zich aan:

- de installatie verwijderen

- de installatie regulariseren

Het college stelt voor te regulariseren en een huurovereenkomst (750 euro op jaarbasis) af te sluiten met ENGIE M2M nv.
Het spreekt vanzelf dat dit 'gefundenes Fressen' is voor het socialistische raadslid Van den Bogaert. Zij wil er het fijne van weten.

Kijk en luister mee in onderstaande video.


VARIA

Burgemeester De Veuster (N-VA) geeft uitleg bij de problemen met de waterleiding op verschillende plaatsen in de Paalstraat.