ZITTING 27 APRIL 2017

Reeds jaren lang een vertrouwd beeld bij de aanvang van de gemeenteraad in april:

Rood-Kruispropagandiste Mia (foto rechts) met haar beminnelijkste glimlach om de raadsleden over te halen RK-stickers te kopen....
Mia_Ketels op post

VAN 'SEAP' NAAR 'SECAP'

(SEAP = Sustainable Energy Action Plan - SECAP = Sustainable Energy and Climate Action Plan)

Na de schorsing door Europa van de Schotense burgemeesterconvenant (wegens niet tijdig indienen van actieplan) is onze gemeente op zoek naar een nieuwe invulling.
Gekozen wordt voor de vlucht vooruit: voor het ambitieuze klimaatactieplan met 40% minder CO2 uitstoot tegen 2030.

Wat ons bestuur en de oppositie daarover te vertellen heeft hoort u in onderstaande video:


500.000 EURO VOOR ACHTERGRONDEN HEIKANTSTRAAT-VILLERSLEI (project Havenplein)

Het college besliste tot de aankoop van de 3 percelen (766m2 - 1.337m2 - 344m2) en verzoekt nu de gemeenteraad deze aankoop en het ontwerp van de aankoopakte opgesteld door notaris Tristan Sebrechts goed te keuren.
Eerst wenst raadslid Monik van den Bogaert (sp.a) nog een reeks opmerkingen en vragen te formuleren:


PROBLEMEN MET ZWAAR VERKEER IN LEO VAN HULLEBUSCHSTRAAT

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) heeft een extra punt op de dagorde geplaatst om dit probleem aan te kaarten. Een buurtbewoner geeft eveens commentaar op de toestand via het spreekrecht voor het publiek.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) heeft weet van de problemen en somt enkele maatregelen op die de toestand zouden kunnen verbeteren....

Meer hierover in onderstaande video:WAT MET MARKTGEBOUWEN EN GELMELENHOF ?

Eveneens via een toegevoegd agendapunt wenst Groen raadslid Peter Arnauw van ons bestuur te vernemen hoe ver het staat met de plannen voor de marktgebouwen en het Gelmelenhof.
Stand in het renovatiedossier, reeds beslissing over invulling en bestemming, welke timing, inspraaktraject voorzien?

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) antwoordt omstandig en we vinden het de moeite waard om zijn verklaringen quasi integraal weer te geven in onderstaande video.

(ABK = Academie Beeldende Kunsten)